Een veilige vesting; Gods bescherming voor Israel

19

nov

Jacomien van Urk

Op het moment dat deze blog verschijnt, ben ik in het Beloofde land – Israël. Een bijzonder land, met een bewogen verleden, heden en toekomst. Alles omvat door de bescherming van de God van Israël, Jahweh. De ‘Ik zal zijn die Ik zijn zal’. De onveranderlijke. God laat in Zijn plan met Israël zien wie Hij is. Wat zijn wezen en karakter is. Ik geloof dat wij als gelovigen hiervan mogen leren. Dat wij troost mogen putten uit de soms ondoorgrondelijke manieren waarop Hij elke keer dit volk weer opzoekt. Hoe Hij telkens opnieuw het volk laat merken en horen dat Hij voor hun een veilige vesting is. Lees je biddend mee?

Gods weg met Israël in het verleden

Als we naar de geschiedenis van Israël kijken, dan zien we dat het volk veel te verduren heeft gehad. Ze waren slaven in Egypte en werden daar vernederd en gebruikt als ondergeschikt volk. Ook als we kijken naar de ballingschap voor de tijd van Nehemia, lezen we gruwelijke dingen die het volk overkwam. Het is bijzonder om te zien dat God in beide situaties iemand inschakelt om het volk op te zoeken en weer uitkomst te bieden. In de tijd dat het volk als slaven in Egypte verbleef, was dit Mozes. Mozes, die in de bijbel genoemd wordt: “een zeer bescheiden man – niemand op de hele wereld was zo bescheiden als hij.” (Numeri 12:3)

God gaat Mozes gebruiken om het volk Israël uit Egypte te leiden, naar het Beloofde land. En hoe doet hij dit? Gaat dit gemakkelijk? Bepaald niet. Het volk moet heel veel lessen leren tijdens deze reis. Geduld, vertrouwen, geloof, nederigheid, liefde; lees de geschiedenis maar eens door. Maar: God gaat mee. Hij is genadig. Hij geeft de vuur- en wolkkolom. Hij geeft het manna. Hij geeft de kwakkels. Hij geeft water uit de rots. Hij geeft leiders die het volk voorgaan. Hij geeft vergeving. Het staat zo mooi omschreven in het kleine boekje Nahum.

“De HEER is goed, een vesting in tijden van nood, hij kent wie bij hem schuilen.” (Nahum 1:7, NBV)

God is erbij. God zorgt. Ook al kiest het volk ervoor om afgoden te maken. Om Mozes te wantrouwen. Om te klagen over het manna en de kwakkels. God laat ze niet los. Hij heeft ze uitgekozen voordat Hij de wereld maakte. Hij wilde dat ze bij Hem zouden horen en in Hem volmaakt zouden zijn. Hij houdt van zijn volk (Efeze 1:4). Zoals Hij Zijn liefde aan dit volk laat zien, zo doet Hij dit ook aan ons, zijn kinderen. Hij komt ook elke keer weer naar jou toe met zijn liefde en vergeving. Al ben jij misschien, net als het volk Israël, wantrouwend of ongelovig. Jezus is het levende Manna. Hij is elke dag genoeg.

“De naam van de HEER is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.” (Spreuken 18:10, NBV)

Gods weg met Israël in het heden

Israël heeft niet alleen in het verleden een belangrijke rol gespeeld in het heilsplan van God. Dit is nog steeds zo. Als we kijken naar alle ontwikkelingen in de wereld, zien we dat Israël –een klein landje– vaak in de publiciteit is en er veel debatten en discussies gevoerd worden over dit land met zijn inwoners. We weten dat dit met name komt door de politieke situatie. Het conflict tussen de Joden en Arabieren, Israël vs. Palestina. Maar is het ook niet zo dat juist God heeft gezegd dat dit zal gebeuren? Dat juist het land waar Hij zijn woonplaats heeft gevestigd, een land zou worden waar de wereld zich druk over maakt? We lezen het in 1 Koningen 11.

“Want Ik wil dat er altijd een zoon van David koning zal zijn in Jeruzalem, de stad die Ik heb uitgekozen en waar Ik wil wonen.” (1 Koningen 11:36, BasisBijbel)

Er gebeuren bijzondere dingen in Israël. Veel Joden gaan terug naar het land. Joden komen tot geloof in Jezus, de Messias. Beloften van God komen uit. God is zijn volk niet vergeten. God laat zijn volk niet los. Dat zien we ook in het heden.

Gods plan met Israël in de toekomst

Maar God is nog niet klaar met zijn plan. Hij gaat door met het vervullen van zijn beloften voor het volk. In Romeinen 11 kunnen we lezen dat God er zelf voor zal zorgen dat zijn volk tot het geloof in Jezus, die ze verworpen hebben, zal komen. Het is trouwens een aanrader om dit hele hoofdstuk te lezen!

“Onthoud daarom goed wat Gods verborgen plan is: een déél van Israël is koppig en ongehoorzaam, totdat alle niet-Joden die gered zullen worden, Gods Koninkrijk zijn binnen gegaan. En dan zal ook heel Israël worden gered. Dat staat ook in de Boeken: “De Bevrijde zal uit Jeruzalem komen. Hij zal alle slechte dingen wegdoen die het volk Israël heeft gedaan. Dit is mijn verbond met hen: Ik zal al hun ongehoorzaamheid wegdoen.” (Romeinen 11:25-27, BasisBijbel)

Gaaf hè. God heeft nog zoveel in petto voor zijn volk. Hij wil hen redden. Bevrijden.  Hij wil een veilige vesting zijn voor zijn volk. Hij wil wonen onder hen. Hij wil alle slechte dingen wegdoen die het volk Israël heeft gedaan. Hijzelf zal al hun ongehoorzaamheid wegdoen. Hij zal vrede, shalom, brengen! Wat een vooruitzicht voor de toekomst! Niet alleen de toekomst van het volk Israël, maar ook jouw toekomst. Jouw leven. God heeft ook met jou een plan. Hij zoekt jou op met zijn liefde. Hij wil dat jij gered wordt. Dat je veilig bent bij Hem.

“Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet wankelen.” (Psalm 62:7, HSV)

Aan de slag!

Het is voor ons als gelovigen een zegen om te mogen leren van Gods weg met Israël. Wij mogen hierdoor God leren kennen en iets van zijn wezen zien. Dank God in je persoonlijke gebed hiervoor. Tegelijkertijd heeft het volk gebed nodig. Er zijn nog zoveel Joden die Jezus niet als Messias kennen. Bid voor hen. Bid voor het volk. Bid voor vrede. Bid dat er mensen op zullen staan die het volk gaan vertellen wie Jezus is. Want hoe kunnen ze in Hem geloven als ze niet van Hem hebben gehoord?

Download de dagtekst en deel ‘m op social media. Gebruik de hashtag #zijlacht, vinden we leuk!

Tussen 1 en 26 december lees je iedere dag een manier hoe God de wereld op z’n kop zette door Jezus’ komst. Bij onze online overdenkingen kun je een kalendertje van 26 losse kaarten kopen met daarop alle leestips en kerngedachten. Op die manier kun je (bijvoorbeeld) ‘s ochtends in je eigen bijbel de leestips lezen en ‘s avonds de verdieping lezen op onze blog. It’s up to you! Je kunt de kalender hier tot uiterlijk morgenavond bestellen – dan heb je ‘m voor 1 december in huis.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap