Een schat in de hemel of op de aarde? Hoe jij met je bezittingen en geld omgaat doet er toe! (deel 1)

12

feb

Maartje Kok

Oké, ik val maar direct met de deur in huis. Geld. Heb jij een visie op het geld dat je in je portemonnee of de bank hebt? Ik had dat namelijk niet. En pas besefte ik mij hoe apart dat eigenlijk is, want het is een handelsmiddel waar ik niet onderuit kom. Ik heb het nodig voor de alledaagse dingen en mijn grote investeringen. Ik dacht nooit na over geld, omdat ik het maar een ingewikkeld onderwerp vind en ik weet niet goed hoe ik goéd met mijn geld om moet gaan. Of nog beter gezegd: wat Gód over geld en bezittingen zegt.

Het boekje ‘Verborgen rijkdom’ van Randy Alcorn leerde mij echter een aantal lessen die ik gráág met je wil delen. Er valt zelfs zoveel over te zeggen, dat ik de blog in twee delen splits. Oké, zit je klaar voor de eerste les over onze bezittingen? De vraag van vandaag is: ‘Welke schatten verzamel jij?’

Als we kijken naar het thema ‘geld’ in de Bijbel komen we dit op verschillende plekken tegen. Zo lezen we erover in de Psalmen, Prediker en de brieven van Paulus. Daar wordt concreet wat over het gebruik van het geld gezegd. Zoals wij Nederlanders liever niet over geld en het uitgeven of oppotten spreken, is de Bijbel daar eigenlijk heel helder en duidelijk in. In feite heeft vijftien procent van alles wat Christus zei, te maken met dit onderwerp. Geld en bezit. Hoe zou dat komen? Omdat er een gegrond verband is tussen ons geestelijk leven en hoe we denken over en omgaan met geld. Wij proberen het misschien gescheiden te zien, maar voor God zijn ze niet te scheiden.

De schatten in de hemel

We beginnen met het kijken naar wat Jezus in de Bergrede zegt in Mattheüs 6. Iedereen weet dat geld je gek kan maken. Het kan je zo erg meenemen in de mogelijkheden die geld geeft, dat je vergeet waarvoor je leeft. Geld en materie kan iets worden waarvoor je leeft en waaruit je leeft. Wat Jezus over ons bezit zegt in Mattheüs 6 vers 19-21 is:

Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen; want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Het gaat in deze context over materie, geld. Hij laat ons zien wat we niet én wel moeten doen. Niet: schatten op de aarde verzamelen, want je kunt ze niet mee nemen de eeuwigheid in. Wel: schatten verzamelen in de hemel. Die zijn onaantastbaar en daar kun je een eeuwigheid van genieten. De echte vreugde komt dan dus nog.

Wat is die schat precies?

1. Het is een persoon, Jezus Christus zelf.

2. Een plaats, de hemel.

3. Bezittingen, eeuwige beloningen voor wat we hier op aarde hebben gedaan tot zijn eer.

Waarom benadrukt Jezus dat het belangrijk is om schatten in de hemel te verzamelen? Hierom:

Wees niet bevreesd, wanneer een man rijk wordt, wanneer de eer van zijn huis groot wordt, want bij zijn sterven zal hij niets van dat alles meenemen, zijn eer zal hem in het graf niet nadalen.
– Psalm 49: 17-18 (HSV)

Geld neem je niet mee. Schatten van de aarde neem je niét mee. En als ik dit lees vraag ik me af: in hoeverre leef ik werkelijk met dát besef?

Twee reacties op de oproep van Jezus om hemelse schatten te verzamelen

Als we het over de schatten hebben die we kunnen verzamelen op de aarde of in de hemel, kijken we naar twee verhalen die we tegenkomen in de Bijbel. We zien de rijke jongeman die aan Jezus vraagt hoe hij het eeuwige leven kan krijgen, waarop Jezus antwoordt: Als u volmaakt wilt zijn, ga dan heen, verkoop wat u hebt, en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan en volg Mij. (Mattheüs 19:21, HSV) De reactie van de jongeman op déze woorden van Jezus is: Toen de jongeman dit woord gehoord had, ging hij bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. (Mattheüs 19:22, HSV)

Deze jongeman was niet bereid zijn aardse schatten in te ruilen voor de hemelse schatten. Zo kennen we nog meer verhalen uit de Bijbel waarin mensen vasthouden aan hun aardse rijkdom. Denk bijvoorbeeld aan de rijke man die alle voor zichzelf hield en uiteindelijk stierf.

Dan is er ook nog een andere reactie op deze schatten. Namelijk het verhaal van de reiziger die op een akker loopt en daar tegen een schat stuit:

Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat, in de akker verborgen, die iemand vond en verborg; en van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft, en koopt die akker.
– Mattheüs 13:44, (HSV)

Deze man staat symbool voor iemand die alles verkoopt om die ene schat, de hemelse schat, te ontvangen. Deze man verkoopt zelfs met blijdschap álles wat hij heeft om die schat te kunnen ontvangen.

Dit zijn twee voorbeelden over hoe jij met je bezittingen om kan gaan. Is alles van jou en weerhoudt het je om te focussen op de hemelse schatten, of is alles van God? Dat is de eerste vraag die jij je moet stellen, van wie zijn jouw bezittingen? Stal je dure bezittingen eens uit, kijk eens naar je auto en stel je zelf de vraag: ‘Mag God er mee doen wat Hij wil?’, en: ‘In hoeverre weerhouden deze dingen mij om te focussen op de hemelse schatten?’ Deze vragen zijn de basis over hoe je om kunt gaan met je bezittingen. Welke man wil je zijn? Die met vreugde alles verkoopt, of die verdrietig alles houdt?

In deel 2 van deze serie ga ik verder in op de principes die ons kunnen helpen om uit te delen van de rijkdom die we hebben. Want Jezus zegt niet alleen wat over onze bezittingen, maar ook hoe we deze kunnen delen met de mensen om ons heen. Ai, dat komt nog een stapje dichterbij. Zet je alvast schrap en onthoud dan de quote van Jim Elliot: ‘Hij is geen dwaas, die geeft wat hij niet behouden kan, om te winnen wat hij niet verliezen kan.’

Aan de slag!

Beantwoord de vraag: ‘Welke schatten verzamel ik op de aarde?’
Dit kunnen ook goede dingen zijn die je afleiden van de hemelse schatten. Durf je die schatten neer te leggen voor God en te zeggen: ‘Het is van U, alles is van U.’

Deel deze overdenking

  1. Dit is de eerste keer dat ik op deze site zit. Ik was op zoek naar een dagelijkse overdenking en dit sprak me aan.
    Een goed onderwerp. We verliezen allemaal weleens de aandacht voor God omdat we te druk zijn met wereldse zaken (niet altijd omdat we er voor kiezen). Fijn om er weer eens op gewezen te worden. En aan het denken gezet te worden.

    Car

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap