Een onmogelijke situatie en dan blijven geloven, hoe dan?

24

dec

Marijke Gootjes-Verhoeve

Help! Je bent in een onmogelijke situatie terechtgekomen waarin je niet kan overzien wat de gevolgen zijn voor je toekomst. Gaat het wel goed komen? Geen enkele oplossing lijkt toereikend. Je geloof wordt op de proef gesteld: durf jij je over te geven aan Gods wil? Maria, die moeder van Jezus werd, durfde te vertrouwen en gaf zich over.

Lees Lucas 1:26-38 maar eens. Maria is uitgehuwelijkt aan Jozef en in ondertrouw. Ze woont nog bij haar ouders thuis en heeft geen seksuele omgang met Jozef. Maria krijgt bezoek van de engel Gabriël en schrikt. Niet eens zozeer van de verschijning van de engel, als wel van de woorden die hij spreekt: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ Ze vraagt zich af wat dit betekent, waarom ontvangt ze deze eer?

De engel kent haar naam en zegt gegroet, wat letterlijk betekent: ‘wees blij!’ Ze is begenadigd: God heeft in Zijn grote genade haar op het oog, ze is door Hem gezien. Maria die zichzelf Zijn minste dienares noemt (Lucas 1:48), voelt zich als jonge Joodse vrouw blijkbaar ongezien en onbeduidend, maar ervaart dat God oog voor haar heeft. ’De Heer is met je,’ zegt Gabriël, en dat is geen wens of gebed, maar een verzekering: de belofte van Gods hulp en bijstand. ‘Wees niet bang Maria, God heeft je Zijn gunst geschonken.’ En dan vertelt hij het plan, dat Maria zwanger zal worden en een zoon zal baren, Zoon van de Allerhoogste.

Help, een onmogelijke situatie!

Hoe blij moet Maria zijn met deze gunst van God? In ondertrouw zijn en dan zwanger worden is een onmogelijke situatie! Jozef kan haar verlaten, de gemeenschap haar verstoten, Maria kan alles verliezen wat haar dierbaar is. ‘Wees niet bevreesd’… ook al lijkt je situatie onmogelijk. Maria schakelt van angst over naar nieuwgierigheid, van ‘help!’ naar ‘hoe dan?’. ‘Hoe zal dat gebeuren terwijl ik nog geen seksuele omgang heb gehad met een man?’

Maria stelt geen kritische vragen over haar toekomst, ze luistert enkel naar wat Gabriël haar vertelt:
– Dat Zij begenadigd is, God haar Zijn gunst schenkt en met haar zal zijn;
– Dat ze zwanger zal raken door de heilige Geest;
– Dat voor God niets onmogelijk is.

Van ‘help!’ naar ‘hoe dan?’ naar ‘ik wil!’

Maria besluit om, ondanks de onmogelijke situatie, God te gehoorzamen. ‘Ik wil de Heer dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Door haar overgave en vertrouwen kan ze God aanbidden (vanaf vers 46) ondanks alle onzekerheden. Door het vertrouwen en de overgave van Maria kon Gods heilsplan plaatsvinden: Jezus werd geboren. Hij nam onze zonde op zich en droeg de straf voor ons. Door Zijn lijden, sterven én opstanding zijn wij verzoend met God de Vader. De genade die Maria ontving is ook voor ons!

Maria’s situatie en de woorden van de engel waren heel specifiek omdat het ging om de aankondiging van Jezus’ geboorte. Ondanks dat wij ons niet met Maria kunnen vergelijken, kun je wel te maken krijgen met een onmogelijke situatie. Misschien door wat God tot je spreekt, de roeping die Hij voor jou heeft, met enorme consequenties die je niet kunt overzien. Of omstandigheden die onzekerheid geven voor de toekomst: nieuwsberichten die je angstig maken of een onmogelijke situatie op je werk, in je studie, met je gezondheid of je kinderen, in je relatie, et cetera. Door Jezus’ komst, ontvang jij ook Gods genade en gunst.

‘Wees blij (je eigen naam), je bent begenadigd, de Heer is met je! 
Wees niet bang, Hij heeft je Zijn gunst geschonken.’

Hoe onmogelijk jouw situatie lijkt, je mag je verblijden in Gods genade, Hij is mét jou. Hij schenkt Zijn hulp en bijstand. Jij bent door Hem gezien, Hij schenkt jou Zijn genegenheid en Hij zegt: ‘wees niet bang, voor Mij is niets onmogelijk.’

Mijn gebed is dat je zult gaan van ‘help!’ naar ‘hoe dan?’ naar ‘ik wil!’ Dat jouw angst zal overgaan in nieuwsgierigheid naar wat God gaat doen. Dat je vervolgens kunt vertrouwen en tot overgave en aanbidding komt, zelfs te midden van de onmogelijke situatie. Hou je vast aan Zijn beloften!

Aan de slag!

  • Breng jouw onmogelijke situatie bij God en laat de woorden die tot Maria werden gesproken ook tot jouw hart doordringen.
  • Om over na te denken: Een andere naam voor Jezus is Immanuel, God met ons!
  • Aanbid God om Zijn genade.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap