Bang in het donker, of vrede omdat Gods licht blijft schijnen!

23

dec

Marie Tulin van Ekeren

De avond valt al vroeg en hult de wereld in het donker. De korte dagen voor kerst dragen ergens een symboliek met zich mee: Duisternis over de wereld. Zo kan het ook geestelijk donker voelen. Er gebeuren veel dingen waar we geen invloed op hebben en er zijn machten aanwezig die zich tegen God en het christendom keren. Dat voelt best wel eng. Ook in ons eigen leven en hart kan het donker zijn. ‘’Waar bent U, God?’’ Maar juist dan, wanneer het zo donker is en we het misschien helemaal niet meer verwachten… komt Gods licht.

Jezus werd geboren in de ‘’Volheid van de tijd’’. Dat betekent dat Hij kwam toen het Gods tijd was. De wereld was voor Zijn komst juist in een geestelijke duisternis gehuld. Er waren in Israël al honderden jaren geen profeten meer geweest die Gods boodschap verkondigden. Het leek stil te blijven. ‘’Is God er nog wel?’’, ‘’Bemoeit Hij zich nog met deze wereld?’’

Ja, de Israëlieten hadden denk ik veel vragen. God had toch beloofd dat Hij hen zou verlossen en dat Zijn Licht over hen zou schijnen? In Jesaja 9:1 beloofde Hij dat al: ‘Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen.’ (HSV). Het leek alleen zo onwaarschijnlijk. De situatie leek juist heel anders. En ze moesten al zo lang wachten op God.

Misschien worstel jij ook wel met die vragen en denk je misschien wel: Wat voelt de wereld donker en grimmig. Is God er nog wel? Gaat Hij Zijn beloften wel vervullen?

De komst van Christus laat zien dat God altijd Zijn beloften waarmaakt. Elk woord dat ze over de Messias spraken was waar. Elk woord werd vervuld. En zo is dat nog steeds. God doet altijd wat Hij zegt.

Ben jij bang? Vind jij het donker? Ga dan naar God want dan zál Hij komen met Zijn Licht. Bij het lezen van Psalm 91 moest ik daar ineens aan denken. Psalm 91 is niet bepaald een adventspsalm, maar toch vinden we ook hier Gods Licht en trouw zo duidelijk terug. Het is Zijn licht waarin we mogen schuilen als de wereld donker is en er enge dingen om ons heen gebeuren:

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!’’
(Psalm 91:1 en 2, HSV). Even verderop staat: ’U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag komt vliegen.’ (vers 5, HSV).

We hoeven dus niet bang te zijn in het donker. Niet bang zijn voor het ‘’beangstigende van de nacht’’, maar we mogen vertrouwen dat God ons ook in de nacht zal beschermen. We mogen bij God overnachten en vertrouwen dat Hij onze schuilplaats wil zijn. Hij is er nog steeds, ook al lijkt het donker. Misschien laat Hij Zijn Licht nog eventjes niet zien; maar Hij is er wel! Daar moeten we op vertrouwen. En als Hij belooft dat Hij komt, dan zál Hij zeker komen.

Aan de slag!

Schrijf je gedachten eens op over de volgende vragen:

  • Welke associaties heb jij bij het donker? Welke bij het licht?
  • Hoe zie je dat Gods Licht toch in de wereld schijnt, al lijkt het soms donker?
  • Wat betekent ‘’In de volheid van de tijd’’ voor jou? Geloof je dat Gods tijd de beste tijd is?
  • Hoe zie jij het overnachten in Gods schaduw voor je?
  • Ben jij een lampje of kaarsje in een donkere wereld? Hoe zou je dat kunnen zijn?

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap