Don’t take God for granted!

16

apr

Neeltje

Je werk, je familie, je vriendinnengroep, je geliefde. Het zijn zaken in ons leven die we normaal kunnen vinden of waarvan we de waarde niet meer inzien. Dat kan ook gebeuren met onze relatie met God. In deze blog staan we stil bij het volk Israël dat hun verbond en relatie met God op een verkeerde manier gebruikte. Misbruikte kun je misschien wel zeggen! Ze deden waar ze zelf zin in hadden en voelden zich superieur. Maar God liet via Jeremia zijn grenzen zien. Als je een relatie met God wil hebben, geldt net als voor menselijke relaties dat je er wat voor moet doen. Het gaat niet vanzelf. Don’t take God for granted!

Vandaag lezen we over Jeremia die het volk Israël een boodschap meegeeft van God. Het wordt ook wel de tempelpreek genoemd. Jeremia staat in de poort van de tempel, de plek die toegang geeft tot het voorhof. Dit is de plek waar het volk van God zich verzamelde voor het brengen van de offers en het ontvangen van de zegen. De boodschap die Jeremia het volk zal gaan vertellen zal niet vrolijk door het volk ontvangen worden.

In Jeremia 7: 20-28 lezen we:

Dit zegt de Heer van de hemelse legers, de God van Israël: Brengen jullie maar brand-offers en vlees-offers. Eten jullie maar offervlees. Maar toen Ik jullie voorouders uit Egypte bevrijdde, heb Ik nooit tegen hen gezegd dat Ik brand-offers en vlees-offers wilde hebben. Ik heb hun toen alleen bevolen: ‘Luister naar Mij en doe wat Ik zeg. Dan zal Ik jullie God zijn en zullen jullie mijn volk zijn. Doe alles wat Ik zeg. Dan zal het goed met jullie gaan.’ Maar ze hebben niet naar Mij geluisterd en Mij niet gehoorzaamd. Koppig en ongehoorzaam deden ze alleen wat ze zelf wilden. En ze bedachten alleen maar slechte dingen. Ze liepen aldoor een andere kant op, in plaats van achter Mij aan. Vanaf de dag dat hun voorouders uit Egypte vertrokken tot nu toe, heb Ik steeds mijn profeten naar hen toe gestuurd. Dag in dag uit hebben zij hen gewaarschuwd. Maar ze wilden niet luisteren naar wat de profeten namens Mij zeiden. Ze gehoorzaamden niet. Ze waren nog koppiger dan hun voorouders. Ook jij zal mijn woorden tot hen spreken, Jeremia, en ook naar jou zullen ze niet luisteren. Je zal hen wel roepen, maar ze zullen je niet antwoorden. Zeg daarom tegen hen: Jullie zijn een ongehoorzaam volk. Jullie willen niet luisteren naar jullie Heer God. Jullie trekken je er niets van aan als Hij jullie streng toespreekt en straft. Jullie zéggen wel dat jullie Hem dienen, maar daar is niets van waar.
(BasisBijbel)

De boodschap die God door middel van Jeremia aan het volk brengt, is bloedserieus. De mensen doen waar ze zelf zin in hebben, ze zijn nog eigenwijzer dan hun voorouders (vers 26). Ze dachten dat God voor hen was, Hij had toch een eeuwig verbond met hen gesloten? Ze waren ervan overtuigd dat God hen nooit zou verlaten. De tempel was hun tempel, onaantastbaar. Het was de plek die garant stond voor overwinning. God dacht er alleen anders over.

In dit Bijbelgedeelte klinkt geen hoop door. Jeremia krijgt de opdracht van God om zijn hoofdhaar af te scheren en een klaaglied te zingen, als teken van rouw. Sterker nog, hij weet al dat het volk niet naar zijn boodschap zal luisteren. Wat een deceptie!

Alles in dit gedeelte staat of valt met de gehoorzaamheid van Israël aan God. Ze dachten dat God zijn beloftes wel zou houden, ondanks het gedrag wat ze lieten zien. Naast God dienden ze andere goden en hielden er allerlei zondige praktijken op na. Maar Gods belofte en de gehoorzaamheid van het volk Israël áán die belofte staan niet los van elkaar. Een belofte vraagt om gehoorzaamheid en een verbond om trouw. De mensen in die tijd leken dat even vergeten te zijn.

Het kan zijn dat we die houding als christenen ook weleens hebben. Zo van: ‘we zijn gered, we zijn op ‘safe ground’, en ‘als we iets doen wat tegen Gods wil ingaat vergeeft Hij ons wel’. Misschien herken jij je hierin, als je eerlijk bent; misschien ook niet. Wat geldt voor het volk Israël, geldt ook voor ons. De relatie die wij met God hebben is kostbaar. Het is een relatie waar we zuinig op moeten zijn, en wat we niet als ‘alledaags’ moeten beschouwen. Don’t take God for granted! Hij vraagt gehoorzaamheid aan zijn geboden. Niet alleen aan het volk Israël, maar ook aan ons.

Aan de slag!

In het Bijbelgedeelte dat we gelezen hebben wordt het volk Israël door Jeremia toegesproken. Het is een harde, cynische boodschap. Het volk Israël dacht dat het verbond met God alleen rechten kende, geen plichten. Dat hebben ze mis.

Waarin heb jij vandaag een aansporing of misschien wel een waarschuwing nodig? Zijn er zaken die tussen jou en God instaan waarvan je weet dat Hij ze afkeurt? Leg ze aan Hem voor in gebed. Wees eerlijk, tegen jezelf en tegen God.

Deel deze overdenking

  1. Kim schreef:

    Bedankt Neeltje voor deze bemoedigende woorden! :’) met de vrijheid die God ons geeft, komt zeker ook een waardevolle verantwoordelijkheid naar Hem toe. Laten we zoals je zo mooi zegt, daar bijzonder zuinig op zijn, en Hem alle eer, glorie en dank voor geven die Hem toekomt. Geprezen zij Zijn heilige naam :’). Liefs & Gods zegen!

  2. Aline schreef:

    Bedankt voor deze reminder. GENADE is gratis maar niet goedkoop.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap