De wereld op zijn kop, of toch niet?

19

mei

Gastblogger

Ik stond te wachten op de bus, naast drie andere mensen. Een blinde mevrouw verscheen in ons blikveld. Ze bleef aarzelend staan, toen vroeg ze iets. Niemand reageerde, dus ik trok één oortje uit en zei: ‘Sorry, wat zei u?’ Ze vertelde waar ze heen moest en ze bleek helemaal verkeerd te zijn. Ik legde uit hoe ze moest lopen. Eerst moest ze een druk kruispunt oversteken. Ik aarzelde, maar besloot te helpen en liep een stuk mee. Toen ik terugkwam, was de bus weg. Dienen, leven voor een ander in plaats van voor mezelf. Het is misschien gek voor onze westerse wereld waar egoïsme iets vanzelfsprekend is. Ik vind het ook helemaal niet makkelijk. Het lijkt wel de omgekeerde wereld, maar volgens mij is dat precies wat God gedaan heeft toen Hij Jezus naar deze wereld stuurde. God heeft alles omgekeerd.

“Ik geef jullie vrede. Ik geef jullie míjn vrede. De vrede die ik jullie geef, is een ander soort vrede dan de vrede van de wereld.”
(Johannes 14:27)

Jezus zegt hier in Johannes 14 iets heel kernachtigs. Hij geeft ons vrede. En dat is een andere vrede dan de vrede van de wereld. Zoek je vrede bij Jezus of in andere dingen? De vrede van Jezus is anders. Zijn vrede is echte vrede. Dit geldt voor een heleboel dingen. Wat de wereld van ons vraagt staat lijnrecht tegenover wat Jezus van ons vraagt. In deze wereld lijkt het zo belangrijk om jezelf hoger achten dan de ander. Met haat en onverschilligheid lijk je verder te komen dan met liefde. Maar God keert dit om. Jezus vraagt iets heel anders van ons, namelijk om net zoveel van de ander te houden als van onszelf. Hij vraagt van ons om dienend te zijn.

De wereld vraagt prestatie

In deze wereld lijkt het belangrijk om een goede baan te hebben. Om veel geld te verdienen. We moeten er mooi uit zien, we moeten opvallende talenten hebben en laten zien wat we kunnen, wat we waard zijn. Maar God keert dit om. Jezus vindt ons alles waard. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven, om wie wij zijn. Niet om wat we kunnen, wat we doen, hoe veel we verdienen of hoe we er uit zien. Dat vindt Jezus helemaal niet belangrijk.

De wereld wil valse vrijheid

Deze wereld vindt vrijheid belangrijk. Vrij om elke week een andere partner te hebben. Vrij om te zeggen wat we denken en wat we vinden, wat vaak genoeg resulteert in beledigingen. Maar God keert dit om. Jezus zegt juist dat we trouw moeten zijn aan onze partner. Dat we liefdevol moeten zijn naar de mensen om ons heen. Jezus vraagt aan ons of wij ons aan zijn regels willen houden. Pas dan zal je echt vrij zijn, vrijheid in gebondenheid.

De wereld wil zelfredzaamheid

Deze wereld vindt het belangrijk dat we onszelf kunnen redden. Op financieel gebied, maar we moeten ook mondig genoeg zijn en zelf al onze problemen kunnen oplossen. Maar God keert dit om. Jezus geeft ons genade. Hij heeft ons gered toen Hij stierf aan het kruis. We hoeven het niet zelf te doen, dat kunnen we niet eens.

De wereld zet ‘ik’ centraal

In deze wereld sta ‘ik’ centraal. Egoïsme en individualisme zitten diep geworteld in ons bestaan. Reclames spelen er op in en vaak draaien onze gedachten meestal om ons eigen persoontje. Niet eens altijd bewust, het gebeurt gewoon, het lijkt in onze natuur te zitten. Maar God keert dit om. Jezus zegt tegen ons dat gemeente zijn belangrijk is. Dat het niet goed is dat de mens alleen is. We moeten voor en met elkaar leven, niet voor onszelf.

De wereld wil perfectie

In deze wereld is het belangrijk om te streven naar perfectie. We proberen optimaal te presteren en willen daar voldoening uithalen. Maar dit zal nooit voldoening geven!

Jezus zet de wereld rechtop

Jezus vraagt dus iets heel anders van ons dan wat de wereld van ons vraagt, of verwacht, misschien. Het lijkt wel de omgekeerde wereld. Het voelt alsof we als christenen op de kop staan, dat we op onze handen moeten lopen tussen de ‘normale’ mensen. Maar is het eigenlijk niet andersom? Lopen wij als christenen niet juist rechtop? Jezus heeft toen hij naar deze aarde kwam de wereld weer rechtop gezet en God vraagt dan ook van ons om rechtop te leven.

Aan de slag!

Wat vraagt de wereld van jou vandaag? Waar streef je naar? Waar haal jij je identiteit uit? Vind je het belangrijk om volgens de maatstaven van deze wereld te leven? Probeer eens te doen wat Jezus van ons vraagt en voor Hem en voor je naaste te leven.

Gastblogger
Deze overdenking is geschreven door Alies Busstra, oud-schrijfster van Zij Lacht.

Deel deze overdenking

  1. Renee schreef:

    Pas als de Zoon jullie heeft vrijgemaakt ben je werkelijk vrij( Joh 8:36), de term vrijheid in gebondenheid past hier dan niet echt bij . Natuurlijk doe je uit liefde voor God en de Here Jezus bepaalde dingen niet! Maar we zijn werkelijk vrij! Gebruik die vrijheid niet om toe te geven aan slechte verlangens. Maar gebruik de vrijheid om te dienen in de liefde. Precies zoals je schrijft Alies! Het is zo geweldig om te weten en te ervaren dat Christus ons heeft vrijgemaakt ( Galaten 5:1)

  2. Mariska schreef:

    Mooi

  3. Kim schreef:

    Zoveel dank Alies! Jouw blog voelde echt even als ‘thuiskomen’ :’). Wat een verademing om God te mogen volgen in deze wereld :’) Dat we om Zijn kracht zullen blijven bidden om Zijn weg te gaan. Gods rijke zegen en heel erg bedankt 🙏

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap