Jezus: de vervulling van de wet en profeten

19

dec

Jacomien van Urk

Volgens de wet had Maria gestenigd moeten worden als bekend werd dat ze met een andere man had geslapen (Leviticus 20:10). Jozef geloofde niet dat het kind van JHWH kwam, dus moest het in zijn redenering wel van een ander zijn. Hij had bedacht dat hij haar het beste stiekem kon verlaten. Maar hij wilde niemand zeggen dat dat was omdat ze in verwachting was. Totdat God Jozef vertelde wat zijn plan was.

// Lees Mattheus 1:19 //

Toen hij dat besloten had, kwam er in een droom een engel van de Heer God naar hem toe. De engel zei: “Jozef, zoon van David, trouw gerust met Maria. Want haar kind is ontstaan door de Heilige Geest. Maria zal een zoon krijgen. Je moet Hem Jezus (= ‘God redt’) noemen. Want Hij zal zijn volk bevrijden van hun ongehoorzaamheid aan God en daarmee van Gods straf. Dit is gebeurd zodat zou uitkomen wat de Heer God van tevoren door de profeet Jesaja heeft gezegd:  ‘Het meisje dat nog maagd is zal in verwachting raken en een zoon krijgen. De mensen zullen Hem Immanuël noemen. Dat betekent: ‘God is met ons.’ “

Jozef kon niets anders meer dan God geloven. Hij bleef bij Maria. Samen mochten ze de weg van God gaan. Zonder dat ze het begrepen. Zonder dat ze wisten hoe hun familie erop zou reageren. De dorpsgenoten. De oudsten van het volk. Wat het vonnis van de Joodse wet zou zijn. Omdat ze wisten dat Gods wegen hoger zijn dan onze wegen, zijn gedachten hoger dan onze gedachten. (Jesaja 55: 8+9, BasisBijbel)

Eigenlijk bizar. God had in de profeten geschreven dat een maagd zwanger zou worden en een Zoon zou baren. Maar God had in de wet geschreven dat een vrouw die overspel pleegde, gestenigd moest worden. Jezus kwam om de wet én de profeten te vervullen. Hij kwam naar de aarde en werd mens zoals wij. Precies zoals God had beloofd. Hij kwam om mensen te redden van hun zonden, van hun wetteloosheid. Juist door zelf zich aan de wet te houden. Hij was het volmaakte offer. Alleen Hij kon de prijs van de zonden van de wereld betalen met zijn eigen leven. Ik moet denken aan het voorbeeld van de vrouw die beschuldigd werd van overspel door de wetgeleerden en Farizeeërs. Jezus sprak haar vrij en zei haar niet nog een keer te zondigen. Hij laat ons zien dat alleen het geloof in Hem ons kan redden van onze zonden. Dat we Hem nodig hebben, omdat we onszelf nooit aan de wet van God kunnen houden. Dáárom kwam Hij als mens naar de wereld. Precies na het verhaal van de overspelige vrouw staat in de bijbel:

“Jezus begon weer les te geven. Hij zei: “IK BEN het licht voor de mensen. Iemand die Mij volgt, hoeft nooit meer in het donker te leven. Hij zal wandelen in het licht dat leven geeft.” (Johannes 8:12, BasisBijbel)

Wat een vrijheid. Leven in het Licht. Dat maakt dat we elke dag proberen om dingen van het donker uit ons leven weg te doen en de dingen van het Licht te zoeken. God te vertrouwen op Zijn woord. Omdat Hij doet wat Hij belooft. Tegen verwachtingen in. Tegen menselijke redeneringen in.

Elizabeth zegt het zo mooi tegen Maria: “Wat heerlijk voor je dat je geloofd hebt wat Hij tegen je heeft gezegd! Want wat Hij tegen je heeft gezegd, zal ook gebeuren!”

Aan de slag!

Ga eens na of er dingen zijn in je leven die je liever wil verbergen voor de mensen om je heen, maar waarvan je zelf weet dat God daardoor heeft gesproken. Als je erachter komt dat je de mening van mensen soms belangrijker vindt dan wat God zegt, belijd dit dan bij Hem.

Bid het gebed uit Psalm 25:

Heer, laat me weten wat U met mij van plan bent.
Vertel me wat ik moet doen.
Leid mij en help me het goede te doen.
Want U bent de God die mij redt.
Ik vertrouw de hele dag op U.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap