De verloren zoon(s) en de liefhebbende Vader

03

mrt

Gastblogger

Het verhaal van de verloren zoon is misschien wel één van de bekendste verhalen uit het Nieuwe Testament. Het is één van de vele gelijkenissen die Jezus vertelde toen Hij op aarde bezig was met het bekend maken van Gods Koninkrijk. Een verhaal wat ons niet alleen iets zegt over de verloren zoon(s), maar ons ook de liefhebbende Vader laat zien.

Het verhaal van de verloren zoon kunnen we lezen in Lucas 15. Jezus bevindt zich op dat moment onder de tollenaars en zondaars. Zij waren naar Jezus toegekomen om van Hem te horen. De Farizeeën en Schriftgeleerden, de religieuze leiders van die tijd, vinden het maar niks dat Jezus zich ophoudt met “outsiders”.  Ze dachten dat je onrein werd als je je ophield met dit soort mensen. Jezus daarentegen is geheel anders, Hij trekt zich hier niets van aan en zoekt ze juist op. Zijn hart gaat naar hen uit. Omdat Jezus merkt dat de Farizeeën en Schriftgeleerden dit maar niks vinden begint Hij gelijkenissen te vertellen; de gelijkenis van het verloren schaap, de gelijkenis van de verloren penning en tot slot de gelijkenis van de verloren zoon.

Het feit dat Jezus drie gelijkenissen vertelt over iets wat verloren is, zegt iets over het Vaderhart van God. Een liefhebbend hart dat zoekt, verlangt, en vergevend en genadig is.

Verloren zoon(s)

Het verhaal van de verloren zoon, gaat over een vader en twee zoons. Meestal wordt er vanuit gegaan dat de verloren zoon degene is die zijn vader om de erfenis vraagt het huis verlaat, al zijn geld erdoorheen jaagt en uiteindelijk blut en hongerig het voer wil eten wat voor de varkens bedoeld is. Tussen de varkens komt deze zoon tot het besef dat hij beter af is als dagloner bij zijn vader, en gaat op weg naar huis om vergeving te vragen.

Maar de vader had nog een oudere zoon. Een zoon die al jaren lang trouw voor zijn vader werkt. Deze zoon is altijd maar bezig om het zijn vader naar de zin te maken. Ik stel mezelf de vraag of hij zijn werk wel met plezier deed, of alleen maar doet omdat hij verlangt naar goedkeuring van zijn vader? Hij voelt zich beter dan zijn jongere broer en snapt ook niet dat zijn vader zo genadig is voor zijn broer. Dat de vader ook van hem houdt en dat alles wat de vader heeft ook voor hem bestemd is, lijkt hij nooit echt te hebben beseft. Hij heeft zich, als ware, altijd als een slaaf van de vader gedragen in plaats van een zoon.

De jongste zoon versus de oudste zoon

Beide zoons zijn eigenlijk net zo verloren. Beiden staan ze buiten de liefde en gemeenschap met de vader. Beide zoons kennen niet het hart van hun vader, zij hebben allebei niet door hoe lief de vader hen heeft en wat hij allemaal voor zijn zonen klaar heeft liggen.

De jongste zoon symboliseert de tollenaars en zondaars; bezig met slechte daden waardoor ze verloren dreigen te gaan. De oudste zoon symboliseert de religieuze leiders, altijd maar bezig met het feit dat het afhangt van hun ‘goede werken’ en bezig met eigen gerechtigheid waardoor ze ook hun doel missen. Beide zoons zijn bezig met andere zaken, dan met hun vader zelf.  

De liefhebbende Vader

Door heel het verhaal heen lees je de liefde en genade van de vader. Het vertelt ons wat er in het hart van onze hemelse Vader leeft. Het is het hart van een liefhebbende Vader. De Vader houdt van beide zoons net zoveel, en verlangt ernaar hen beide liefde en genade te schenken.

Het is een Vader die op de uitkijk staat, verlangend naar het moment dat jij naar Hem toe komt. Een Vader die je tegemoet komt rennen en vol ontferming over je bewogen is. Een Vader die jou wil omarmen en kussen. Een vergevende Vader. Een Vader die feest viert als jij er bent. Een Vader die jou Zijn kind noemt. Een Vader die er altijd is en er voor je wilt zijn. Die vanuit zijn rijkdom alles met jou wil delen.

Aan de slag!

Lees Lucas 15: 11-32 eens na. Onderstreep in je Bijbel, of schrijf in een schriftje de reactie van de Vader. Wat zegt dit voor jou persoonlijk? Wat doet dit met je?

Luistertip: I Am Your Beloved – Jonathan David Helser, Melissa Helser

Deel deze overdenking

  1. Melis Obed schreef:

    echt helemaal kut

  2. A. Smolders schreef:

    Mooie overdenking. Stemt hoopvol.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap