De opdracht aan Timotheüs. Ook voor jou!

03

aug

Nienke Alblas

In de brieven van Paulus schrijft hij vaak aan verschillende gemeentes. Zo schreef Paulus brieven aan de gemeente in Korinthe, Efeze, Rome en Galatië. Op al deze plekken waren gemeentes die geleid werden door verschillende leiders, die oudsten werden genoemd. Eén van deze ‘oudsten’ in Efeze was een jonge man met de naam Timotheüs. Hij was hier door Paulus aangesteld om bepaalde vormen van dwaalleer in de gemeente aan de kaak te stellen. Paulus schreef hem twee brieven die in de het Nieuwe Testament zijn opgenomen. Ondanks zijn jonge leeftijd, heeft Timotheüs een bepaalde positie binnen de gemeente.

In hoofdstuk 4 van de eerste brief wordt daar het volgende over gezegd:  

“Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, maar wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid.”  
– 1 Timotheüs 4: 12 (NBV).  

De eerste brief die Paulus schreef begint in het eerste hoofdstuk meteen met een opdracht. Samen zullen we ontdekken wat deze opdracht is en hoe we deze kunnen toepassen in onze eigen omgeving. 

De opdracht 

Het was de taak van oudsten om te zorgen dat de dingen in de gemeentes goed verliepen. Met het goed verlopen van zaken in de gemeentes werd namelijk het geloof in Jezus uitgebreid. Wanneer we als christenen, als de Kerk van Jezus, een representatief beeld geven van het hart van God, zal dat mensen tot God leiden. Zo geloof ik dat we zijn geroepen om een leven te leiden dat een getuigenis op zich is. 

Paulus riep ook de gemeentes die hij stichtte op om zo te leven, een leven te leven als getuigenis. Timotheüs was iemand die een rond Jezus gecentreerde levenshouding moest versterken en bewaken in de gemeente in Efeze. Dit was als het ware zijn opdracht. In vers 5 lezen we het doel van die opdracht en wat hieruit voortkomt: 

Het doel van je opdracht is de liefde die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof. 
– 1 Timotheüs 1:5 (NBV).

Wij mogen een rein hart verkrijgen door het geloof in Jezus dat ons schoon wast van alle zonde. Waardoor we met een zuiver geweten mogen leven. Van belang is volgens het vers ook om eerlijk te zijn.  

Het doel van deze opdracht? De liefde. De overvloedige liefde van God delen met anderen. Het mooie aan overvloed vind ik dat je het kan delen en zelf ook nog steeds genoeg hebt. Het gaat niet ten koste van wie dan ook om het door te geven. 

Twee hulpmiddelen 

Vervolgens noemt Paulus in het hoofdstuk twee hulpmiddelen:  

  • wijsheid: de wet is er voor alles wat indruist tegen de heilzame leer die in overeenstemming is met het evangelie.  

– 1 Timotheüs 1: 10-11 (NBV).

  • kracht: Ik dank Christus Jezus, ons Heer, dat hij mij kracht gegeven heeft en het mij heeft toevertrouwd hem te dienen. 

– 1 Timotheüs 1: 12 (NBV).

We mogen dus wijsheid ontvangen door de wet. Niet de wet die wij moeten vervullen om heilig te zijn om bij God te kunnen komen. Jezus heeft de wet vervuld toen Hij voor ons stierf aan het kruis. We hebben ons nog wel aan de wet te houden, maar hoeven hem niet meer te vervullen. Het is de wet die ons helpt om meer op Jezus te lijken. Met als hoogste gebod om elkaar lief te hebben. Het doel. Daarnaast geloof ik dat we kracht ontvangen van God door de Heilige Geest wanneer we in Jezus’ naam geloven. Vanuit die kracht mogen we leven. En zullen we gaan groeien en vruchtdragen. Die vruchten zijn echter niet alleen voor onszelf, maar juist voor anderen om te plukken. 

Tuinieren in je hart 

Laten we ons hart vergelijken met een tuin. Voordat we Jezus kenden in ons leven was de tuin een bende. Er waren wel wat mooie planten, we hadden misschien al eens gehoord over hoe je moest tuinieren, maar het lukte niet om de boel te laten bloeien. Wanneer we de Tuinman, Jezus, uitnodigen om in onze tuin te werken zal hij eerst een hele hoop grond afgraven. Alle wortels van het onkruid en slechte planten moeten worden verwijderd. In de plek van deze oude planten en het onkruid zullen we nieuwe planten zaaien. Die we mogen voeden en zullen groeien door God. Waar vruchten aan zullen hangen van de Heilige Geest die wij, maar vooral ook anderen, mogen plukken. Maar wied je onkruid en duik steeds weer het woord van God in om te ontdekken wat zijn Waarheid is voor jouw leven. De wet helpt ons om de liefde na te streven. Vraag Jezus steeds weer om langs te komen en vraag zijn Geest je te helpen met het onderscheiden welke planten goed zijn en welke planten onkruid zijn. Maar plaats geen muur om je tuin. Wees eerlijk en transparant, zorg voor een hekje om je tuin met een poort. Zodat je mensen naar binnen kan laten en kan laten proeven van de goedheid van de Heer, de vruchten van zijn Geest. Het doel is de liefde van God te delen. 

Aan de slag! 

Dus ondanks dat je misschien nog jong bent, heb jij alsnog een opdracht om in liefde een voorbeeld te zijn. Dit mogen we doen door de kracht die de Geest van God ons geeft in Jezus’ naam. Met de wijsheid die we ontvangen door het Woord. 

Laten we vandaag tuinieren. Niet in de achtertuin of op je balkonnetje, maar we gaan tuinieren in je hart. Schrijf voor jezelf de volgende vraag op om verder over na te denken en te bidden: 

Heer, hoe is het met de tuin in mijn hart vandaag?  

Wellicht dat je een antwoord mag ontvangen door het Woord dat de Vader tot je richt via de Bijbel, in gebed of door woorden van andere christenen om je heen. Verlang je ernaar om met Jezus in de tuin van je hart aan de slag te gaan? Dan kan je het volgende bidden: 

Ik nodig U uit om te komen en mij de kracht en wijsheid te geven hoe ik tot bloei kom en vrucht kan dragen. Door Uw Liefde alleen.

Deel deze overdenking

  1. Renee schreef:

    Mooie blog Nienke, vooral de zin ‘ tuinieren in je hart’ , waardevol en zinvol op zijn tijd💖
    Wat betreft het houden van de wet, geloof ik dat Christus ons heeft vrijgekocht, we zijn niet meer onder de wet ( krampachtig vasthouden aan regels) maar onder de genade en uit liefde voor God en de Here Jezus willen we niet stelen, liegen, echtbreken , doden etc. Dat geeft een ander licht op de 10 geboden voor mij. Jezus volgen met vallen en opstaan! Prijs de Heer🙌🏻

  2. Kim schreef:

    Heel erg bedankt voor deze mooie overdenking ❤️🙏

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap