De nieuwe ik vs. de oude ik (deel 2)

17

aug

Alina van Rijn

De strijd gaat verder waar we gisteren zijn gebleven. Want de strijd tussen de oude en de nieuwe ik voeren we dagelijks. Maar Godzijdank is het geen eeuwige strijd en zeker geen strijd die we alleen moeten voeren. Want we eindigden gisteren met die ene naam. De naam van Jezus Christus.

‘Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven’.
-Romeinen 8:12 (HSV)

Hoe confronterend en vermoeiend de strijd tussen je oude ik en je nieuwe ik ook is, het betekent ook dat er een enorme verandering in jou plaatsvindt. En natuurlijk geeft dat strijd! Je nieuwe ik wil niet meer leven naar het vlees. Je nieuwe ik wil geen zonden meer doen. Wij zijn niet verplicht om naar het vlees te leven. Dat alleen al werkt de bevrijdend. Maar er is meer dan dat. Het allergrootste verschil tussen je oude ik en je nieuwe ik, is de aanwezigheid van Christus die in jou woont.

‘Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid.’
-Romeinen 8:10 (HSV)

Want wanneer de geest van leven, de Heilige Geest, in jou woont, dan is Christus Zelf aanwezig. Christus die in alles aan ons gelijk is geweest, behalve de zonde. Jezus kende verzoeking en Hij kende strijd. Hij kent ons mens zijn door en door. En Hij versloeg onze zondelast toen Hij stierf aan het kruis en opstond uit de dood. Door Zijn dood en opstanding worden wij niet meer schuldig gerekend. Ondanks dat we nog wel zonden doen, hoeven we niet meer zondig te zijn.

Meer dan overwinnaars

Deze strijd hoeven we niet alleen te voeren. Ons staat een sterkte held terzijde. Je oude ik wil nog vasthouden aan een leven zonder Christus. Je nieuwe ik wil nooit meer zonder Christus leven. Maar als jij jouw leven  aan Hem hebt gegeven woont en werkt Hij in jou. En met Romeinen 8 mogen we het dan zeggen: ‘Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?’

Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?

Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit.

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen.

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.
– Romeinen 8: 31-39 (HSV)

Aan de slag!

Vier je verlossing met het lied: In Christ alone,Travis Cottrell.

Deel deze overdenking

 1. Anneke schreef:

  Hallo Alina,
  Sinds gisteren jouw site ontdekt en heb met verbazing een aantal overdenkingen gelezen, precies wat ik op dit moment Odin heb. Ik heb me 12 jaar geleden bekeerd maar ben weer verstrikt geraakt in de wereld om mij heen en ik kamp nu heel erg met jaloerse gedachten naar anderen toe. Ik wil hier vanaf en door het lezen van jouw overdenkingen realiseer ik me weer dat ik deze gedachten bij Hem moet neerleggen.
  Bidden is voor mij nu even moeilijk maar ik praat regelmatig met Hem.
  Ik ben blij dat ik je heb gevonden 😉

 2. Nel schreef:

  Wat een bemoediging en troost te mogen weten dat Christus voor mij (ons) bid om staande te blijven in Hem. En als we in onze zwakheid struikelen moeten we niet in de zonde blijven liggen, ( het avondsmaalformulier ) maar de toevlucht nemen tot Hem die gezegd heeft al waren u zonde rood als karmozijn Ik zal ze maken als witte wol. Nogmaals wat een troost dat Hij weet wat van Zijn maaksel zij te wachten, Hij kent mij (ons) door en door.

  Dank Aline zo’n jonge moeder en een blijde moeder in God die het van Hem verwacht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap