Gods namen

Categorie

Lees de blog

Het stormt. Zware regendruppels vallen met bakken uit de hemel en hevige windstoten razen over het land en de zee. Het water klotst tegen de dijk en metershoge golven proberen hun weg te vinden naar het land. De schrijver van Psalm 93 is ook bekend met de storm. Hij kent het golven van het water, […]

Lees de blog

Hoe goed ken jij God? Ben je bekend met de hoogte en diepte van Zijn liefde, Zijn barmhartigheid, Zijn geduld en al Zijn eigenschappen? Mozes kende God zoals maar weinig andere mensen God kennen. Zoals in de Bijbel staat: ‘De HEERE sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt’ […]

Lees de blog

Herken je dat? Je kent iemand die verslaafd is of met oude wonden rondloopt. Iemand die depressief is of vaak in de problemen komt door zijn of haar gedrag. En je zou graag willen dat dit anders zou zijn. Dat deze persoon weer gelukkig en vrij kon zijn. En je bent er van overtuigd dat […]

Lees de blog

Op de avond dat Jezus gekruisigd zou worden, sprak Hij met zijn leerlingen over wat er zou komen. Ze begrepen nog niet wat er moest gebeuren en bleven Hem vragen stellen, die Hij beantwoordde. Eén van de meest hoopvolle dingen die Hij hen vertelde, is dat de pleitbezorger zou komen, ook wel de Geest van […]

In onze Facebookgroep met meer dan tweeduizend leden kun je je aansluiten bij een bestaande Zij Lacht Bijbelgroep of je kunt er zelf één starten.

Wil je een Bijbelstudiegroep starten?

De community

Gratis!

Sluit je aan

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap