Bijbeluitleg

Categorie

Lees de blog

Gisteren keken we naar Gods beproevingen van mensen in de Bijbel, en van jou en mij. Beproevingen hebben het doel je dichter bij God te brengen. Vandaag kijken we naar verzoekingen en hoe die juist het tegenovergestelde doel hebben.

Lees de blog

Terwijl ik deze overdenking schrijf, ben ik een aantal weken op weg met het lezen van de Bijbel in één jaar. Het schema springt door de Bijbel en na Genesis, Matteüs en Job, lees ik nu Exodus. Het lijken willekeurige boeken, maar tijdens het lezen pakten twee terugkerende onderwerpen steeds mijn aandacht: beproevingen en verzoekingen. […]

Lees de blog

God heeft op de Sinaï de sabbat ingesteld als vierde gebod. Een dag van rust. Een dag dat mensen en dieren mogen uitrusten van hun inspanningen. Voor het volk Israël was dit een groot en onwennig geschenk na vierhonderd jaar lang in slavernij te hebben geleefd en 24/7 te hebben moeten inspannen en werken. Geldt […]

Lees de blog

‘Geloof in jezelf!’, ‘Heb vertrouwen in jezelf; je kunt meer dan je denkt’, ‘Als je gelooft dat je het kunt, ben je al halverwege’. Zeg eens eerlijk: hoe klinkt dit voor jou? Het zijn namelijk allemaal uitspraken die je meer dan eens tegenkomt in de wereld waarin we leven. Maar… is het wel zo bijbels: […]

In onze Facebookgroep met meer dan tweeduizend leden kun je je aansluiten bij een bestaande Zij Lacht Bijbelgroep of je kunt er zelf één starten.

Wil je een Bijbelstudiegroep starten?

De community

Gratis!

Sluit je aan

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap