Advent

Categorie

Lees de blog

Lezen: Lucas 2:22-40  Wat is God goed! Hij is het waard om geloofd te worden, zoals Maria dat zingt in haar lofzang. Ook Simeon kan niet stil blijven als hij het kindje Jezus ziet. Wat begint bij een lofzang voor de geboorte, gaat verder bij hem.  Ook wij zingen hier op aarde nog altijd voor […]

Lees de blog

Lezen: Lucas 2:1-21  ‘Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer.’ In de HSV wordt dit vers als volgt vertaald: ‘Dat heden voor u geboren is, de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere’ (vers 11, HSV).  Dit is de blijde boodschap van de engel […]

Lees de blog

Lezen: Genesis 28:1-22  In deze tekst wordt het meermaals benadrukt: God heeft niet alleen Abraham gezegend, maar ook al zijn nageslacht. Wanneer Isaak Jakob wegstuurt om een vrouw te vinden, wenst hij Jakob al de zegen van Abraham toe. Wanneer Jakob in Betel droomt over de ladder waarop de engelen heen en weer klimmen, wordt […]

Lees de blog

Lezen: Genesis 17:1-8 Bij de schepping was het Gods plan om met de mensen samen te leven, maar door de zonde kwam er afstand. Dat was niet zoals God het wilde en Hij sloot een verbond met Abraham: Hij wilde opnieuw een God zijn voor hem én voor zijn nageslacht.  God zoekt verbinding en komt […]

In onze Facebookgroep met meer dan tweeduizend leden kun je je aansluiten bij een bestaande Zij Lacht Bijbelgroep of je kunt er zelf één starten! 

Wil je een Bijbelstudiegroep starten?

De community

helemaal gratis!

Sluit je aan

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap