Bidden is als een broodje kroket – stappenplan voor je gebed

02

feb

Alies

Laatst zat ik in de kerk en begon de dominee zijn preek met die zin: ‘Bidden is als een broodje kroket’. Direct had hij mijn volledige aandacht, niet alleen omdat ik van broodjes kroket houd, maar ook omdat ik de afgelopen tijd best veel moeite had om een gebed te formuleren. De dominee reikte me in zijn preek een fijne ‘how-to: bidden’ aan en die wil ik graag met jullie delen. Ik denk namelijk dat iedereen wel eens moeite heeft om te bidden. Want hoe spreek je de juiste woorden en wanneer weet je zeker dat God luistert, en hoe kan jij beter naar Hem luisteren? Dus hier komt-ie: bidden is als een broodje kroket.

Een koperen hemel

Bidden. God lijkt zo enorm ver weg. Soms lijkt het alsof mijn gebed niet verder komt dan het plafond. Als ik bid, voelt het af en toe alsof ik tegen mezelf praat. Alsof de hemel van koper is. Deze zinnen heb ik meerdere keren uitgesproken afgelopen periode. Ook sloeg ik het bidden wel eens over, want veel toegevoegde waarde leek het niet te hebben. Het contact met de Heer werd langzaam minder, als een kampvuur dat langzaam dooft en uiteindelijk alleen nog wat nasmeult. Het enige pluspunt is dat zo’n smeulend kampvuur weer op te stoken is. Hoe ver je immers ook bij God vandaan bent gelopen, het is altijd maar één stap terug. Hij is maar een gebed bij je van je vandaan. In Jakobus staat de Bijbeltekst over het naderen tot God. Als je dat doet zal Hij ook tot jou naderen.

Wees dus gehoorzaam aan God, maar verzet je tegen de duivel. Dan zal de duivel van je wegvluchten. Ga naar God toe, dan zal Hij naar jou toe komen. Stop met het doen van slechte dingen, ongehoorzame mensen! Leef voortaan zoals God het wil, twijfelaars!
(
Jakobus 4:7 en 8, BasisBijbel)

Het vuurtje kan weer gaan branden, en God belooft naar jou toe te komen als jij naar Hem toe gaat. Maar de vraag is natuurlijk ‘hoe dan’?

Een broodje kroket

Bij een broodje kroket heb je drie delen: de onderkant, de bovenkant en de kroket zelf. Mijn predikant beschreef de onderkant van het broodje als ‘bid-discipline’. Volharden in het gebed. Blijven bidden, blijven bidden, blijven bidden. Het kan misschien helpen om op vaste tijden te bidden, net als in een klooster. Net als andere goede gewoontes is bidden iets wat je jezelf kan aanleren, maar je hebt er wel discipline en doorzettingsvermogen voor nodig.

De bovenkant van het broodje kroket sprak wel een beetje voor zich. Het staat namelijk voor de heilige Geest. Een gebed zonder heilige Geest is niet echt mogelijk. Je hebt Hem nodig om te bidden.

Tot slot heb je natuurlijk nog de kroket zelf, de ‘smaakmaker’ van het broodje. Hoe geef je je gebed vorm? Luther deed dat op de volgende manier, met vier stappen.

Stappenplan voor je gebed

Stap 1. Neem een situatie in je hoofd, of een Bijbelgedeelte dat je wilt lezen. Stel jezelf vervolgens de vraag ‘Wat doet dit met mij?’

Stap 2. Denk na over de vraag: ‘Hoe kan ik God prijzen?’ Als je bijvoorbeeld een keuze moet maken in de situatie waar je over wilt bidden, met welke keuze prijs je dan God het meest? Of wat zegt het Bijbelgedeelte over hoe je God kan prijzen, denk dan bijvoorbeeld aan bepaald gedrag (niet jaloers zijn, anderen liefhebben, dienen, etc.)

Stap 3. Bekeren en veranderen. Denk na over wat je anders wilt doen. Welk gedrag wil je niet meer laten zien? Moet je voor bepaalde zaken vergeving vragen?

Stap 4. Maak het concreet: ‘Welk gedrag past hierbij?’

Nadat je deze vier stappen hebt doorlopen en de antwoorden voor jezelf duidelijk voor ogen hebt, kan je aan de slag met je gebed.

Ik denk dat je, als je op deze manier bidt, beter naar Hem luistert en dat het makkelijker voor jezelf is om woorden te geven aan situaties of zaken waar je misschien niet direct woorden voor hebt. Oh, en vergeet vooral de boven- en onderkant van het broodje kroket niet: de heilige Geest en discipline.

Het stappenplan is natuurlijk maar een tip om je gebed vorm te geven als je dat lastig vindt. Als je volhardt in je gebed en je laat inspireren door de Geest, dan is ieder gebed goed. Wat je precies zegt maakt God volgens mij niet uit, Hij is sowieso blij als jij met Hem komt praten!

Aan de slag!

– Lees ter verdieping vandaag eens het Bijbelboek Johannes 17. Hier bidt Jezus (een heel hoofdstuk lang) tot de Vader. Wat kan jij leren van de manier waarop Jezus bidt?

– Ga ook aan de slag met de vier stappen. Voor welke situatie of aan de hand van welk Bijbelgedeelte ga jij vandaag bidden? Schrijf eventueel de vier stappen uit, zodat je duidelijk voor ogen hebt wat je precies wilt bidden.

– Plan voor komende week elke dag een vast bid-moment in je agenda (je kunt natuurlijk ook meerdere momenten per dag inplannen) zodat je je ‘bid-discipline’ traint.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap