Beter dan Instagram: hoe word je een influencer voor God?

29

apr

Gastblogger

“Hi YouTube!” “Nieuwe post online!” “Link in bio!” Klinkt bekend? In de wijde, wijde wereld van het wereldwijde web vormen influencers een belangrijke groep mensen. Ze functioneren vaak als spil en middelpunt van een grote groep volgers die geïnteresseerd zijn in een bepaald onderwerp. Fashion, make-up, kunst, sport? Influencers kennen de ins en outs en weten je deze vaak haarfijn uit te leggen. Je denkt misschien dat dit niet voor jou is weggelegd, maar wat als ik je vertel dat je bent geroepen om een influencer voor God te zijn? 

Oké, je mag het nieuwe YouTube-account wat je net in paniek hebt aangemaakt wel weer verwijderen hoor, dat is niet echt wat ik bedoel. (Tenzij je het gevoel hebt dat God je roept om te vloggen, deel dan vooral je kanaal hier!) Wat ik bedoel, is het volgende:  

Als je het onzichtbare zou kunnen zien, zou je mond openvallen van verbazing. Overal waar een man, vrouw of kind van God over straat loopt, wordt ze gevolgd door een spoor van gouden licht. Na elke voetstap bloeit een bloem van goud. Hun handen laten strepen na wanneer ze gebaren, hun woorden en glimlach verlichten de lucht. Ze laten een indruk achter bij iedereen die ze tegenkomen, een kleine gouden vonk die de wereld doet oplichten. En oh, als ze samenkomen! De kerk is nog nooit zo mooi geweest! Wij zien het niet, maar ze zijn een baken door hun aanwezigheid. God wordt geëerd met hun zijn. 

Jij mag één van die mensen zijn! Maar, hoe word je een influencer voor God?

1. Lifestyle

Als influencer voor God is je levensstijl het eerste waar mensen je aan zullen herkennen. Je bent apart gezet, zo schrijft Paulus in Romeinen 12:  “En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.” 
– Romeinen 12:2 (HSV)  

Als christen ben je dus in de wereld, maar niet van de wereld en dat vereist een constante vernieuwing van je denken (‘gezindheid’). Het is belangrijk om jezelf continu te herinneren aan je identiteit in God en je plaats in deze wereld: als christen ben je gemaakt voor meer! Geheiligd! Geroepen om vrij te zijn! Gods geliefde kind! God staat aan jouw kant! Door te leven vanuit die identiteit zal ook je uiterlijke lifestyle veranderen.  

“Houd uw levenswandel onder de heidenen goed; opdat zij die nu van u kwaadspreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag van de vergelding.”
– 1 Petrus 2:12 (HSV)  

Dit is een belangrijk lifestyle-advies in de Bijbel, omdat het gevolgd wordt door een ‘opdat’; als jij God laat zien in je lifestyle (‘levenswandel’) onder ongelovigen, zullen ze – hoewel ze nu misschien kwaad over je spreken – straks God mogen verheerlijken. Jouw lifestyle heeft dus invloed!     

2. Weet waar je het over hebt  

Wat influencers apart zet van anderen is hun kennis over een bepaald onderwerp en hoe ze die overbrengen. Vaak spenderen ze veel tijd aan het opdoen van kennis en ervaring, zodat ze weten waar ze het over hebben. Kortom, ze kunnen hierdoor spreken met autoriteit.   

“Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden.”  
– 1 Petrus 3:15 (NBV)

Zorg dus dat je weet waar je het over hebt. Dat betekent niet dat je elk stukje theologie tot in de puntjes moet kennen, maar wel dat je kan uitleggen waarom je eigenlijk gelooft. Het is belangrijk dat je woorden kan geven aan de dingen waar jij voor staat, zodat je vragen kan beantwoorden met autoriteit vanuit Gods woord.   

3. Deel!  

Je hoeft niet de straat op om te evangeliseren. Je hoeft niet te vloggen of dagelijks bijbelteksten te posten, maar je mag op je eigen manier, met je eigen gaven, een influencer zijn voor God. Daden spreken soms luider dan woorden en zelfs slechts een glimlach kan iemands dag veranderen. Wees dapper! Houd in gedachten dat het niet gaat om likes of populariteit op aarde. Het gaat om het doorzetten van deze levensstijl, ook al krijg je geen of zelfs negatieve reacties. Het gaat om Jezus, dat Hij tegen jou kan zeggen als je Hem ontmoet: “Goed gedaan, goede en trouwe dienaar.” (Mattheüs 25:21, HSV) Het maakt niet uit dat je maar één like op je post krijgt (thanks, mam), het maakt niet uit dat de dingen die je doet niks uit lijken te maken: je maakt een verschil. Misschien een ongemerkt verschil, maar je voetstappen zullen gevuld zijn met goud als je ze loopt tot eer van God.    

Aan de slag! 

De Bijbel staat vol met adviezen over de christelijke lifestyle. Met name in het Nieuwe Testament staan vele manieren om God te laten zien terwijl je onder ongelovigen leeft. Neem pennen in twee kleuren (of gebruik je Bijbelapp), en onderstreep in de ene kleur woorden die iets zeggen over jouw identiteit in Christus. Met de andere kleur onderstreep je woorden die iets zeggen over jouw lifestyle in Christus.  Een voorbeeld:  “Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.” (Kolossenzen 3:12, NBV) 

“Waarom geloof jij eigenlijk?” “Hoe weet je dat God echt bestaat?” “Als er een God is, waarom…?” – bedenk voor jezelf hoe je antwoord zou geven op deze (en andere!) vragen. Wees je ook bewust van christelijk jargon! ‘Lam van God?’ ‘Jezus in je hart?’ Hoe ‘vertaal’ je dat soort dingen voor iemand die niet gelooft? 

Wat kan jij concreet vandaag delen? 

Deze blog is geschreven door Renske Hoste, oud-schrijfster van Zij Lacht.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap