Ben jij geschikt?

02

feb

Hanneke van der Galiën

Ken je dat stemmetje in je hoofd? Dat stemmetje dat zegt: “Dat kan jij niet. Wie ben jij om te denken dat je dat kan doen? Daar ben jij helemaal niet geschikt voor!” Jij en ik zijn niet de enigen die dat soms denken. Ook in de Bijbel komen mensen voor die zichzelf niet geschikt vinden. Lees maar mee!

Mozes

Mozes twijfelde of hij wel geschikt was voor de opdracht die God aan hem gegeven had. God was aan Mozes verschenen in een brandende struik en had hem de opdracht gegeven om naar de farao te gaan en de Israëlieten uit Egypte te leiden.

Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden, en u zult Mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. Mozes zei echter tegen God: Wie ben ik, dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?
– Exodus 3:10-11 (HSV)

Mozesz twijfelde aan zichzelf. Wie was hij om de Israëlieten uit Egypte te leiden? Wie was hij om dat te doen? Mozes, een eenvoudige herder. Mozes, de man die een Egyptenaar doodgeslagen had.

Gideon

Ook Gideon twijfelde of hij wel geschikt was toen God hem een opdracht gaf.

Maar hij zei tegen Hem: Och, mijn heer! Waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het armste in Manasse en ik ben de jongste in mijn familie.
– Richteren 6:15 (HSV)

God had aan Gideon de opdracht gegeven om Israël te verlossen van de onderdrukking van de Midjanieten, maar ook Gideon twijfelde aan zichzelf. Wie was hij om Israël te verlossen? Wie was hij om dat te doen? Gideon, een man uit het armste geslacht van Manasse. Gideon, de jongste van de familie.

God is erbij

God reageerde op de terughoudendheid van Mozes en Gideon hetzelfde.

En Hij zei: Voorzeker, Ik zal met u zijn, en dit zal voor u het teken zijn dat Ík u gezonden heb: Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg.
– Exodus 3:12 (HSV)

Maar de HEERE zei tegen hem: Omdat Ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan alsof het maar één man was.
– Richteren 6:16 (HSV)

God gaf aan dat Hij met Mozes en Gideon zou zijn. Het slagen van de opdracht hing niet af van de bekwaamheid van Mozes en Gideon. Nee, de opdracht zou volbracht worden omdat God erbij zou zijn.

Geschikt door God

Misschien herken je het wel, de twijfel of je wel geschikt bent. Wie ben ik om Gods opdracht uit te voeren? Wie ben ik om andere mensen over God te vertellen? Wie ben ik om…? Vul maar in.

Gelukkig hangt onze geschiktheid niet af van onze capaciteiten, maar van God. Door de hele Bijbel heen zien we dat God mensen gebruikt die wij misschien minder geschikt zouden vinden. Mozes had iemand doodgeslagen. Petrus verloochende Jezus. Thomas twijfelde. Paulus vervolgde christenen voordat hij bekeerd was. Toch heeft God hen gebruikt in zijn plan. Niet omdat zij zo geschikt waren, maar omdat God erbij was. Door Gods kracht.

Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.
– 2 Korinthe 12:9 (HSV)

Niet uit onszelf, maar door Gods aanwezigheid en kracht zijn wij geschikt. Juist in onze zwakheid laat God zien hoe groot Hij is!

Aan de slag!

Voel jij je weleens ongeschikt? Bedenk vandaag eens hoe Gods kracht zichtbaar kan worden in jouw leven.

Wil je gebruik kunnen blijven maken van onze gratis overdenkingen? Steun ons werk dan met een eenmalige gift! Onze dank is groot.

[paytium name=”Zij Lacht” description=”Donatie” button_label=”Yes, ik steun Zij Lacht!”]
[paytium_field type=”dropdown” label=”Bedrag” options=”5/10/15/20/50/100″ options_are_amounts=”true” /]
[paytium_total /]
[/paytium]

Deel deze overdenking

  1. Alies schreef:

    Wat een fijne overdenking. Precies wat ik nodig had vandaag. Dankjewel!

    I can do all things through Christ who gives me strength!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap