Ben jij een aanbevelingsbrief voor God?

23

feb

Irene Poot

Als je gaat solliciteren voor wat dan ook, wordt er soms gevraagd naar een aanbevelingsbrief. Een brief waarin iemand anders vertelt waarom jij zo geschikt persoon zou zijn en waarom iedereen met jou zou moeten willen werken. Een brief die kan helpen om die ene droombaan te krijgen. Paulus heeft het ook over zo’n aanbevelingsbrief, maar dan een levende, namelijk de gemeente van Korinthe. Kennelijk hoeft een aanbevelingsbrief niet altijd op papier. Hmm… Ben jij ook een aanbevelingsbrief dan? Kan jij God laten zien?

De aanbevelingsbrief van Paulus

In Paulus’ tweede brief aan Korinthe, zegt hij dat hij in alle oprechtheid, in opdracht van God, praat over het Woord van God. Hij en zijn metgezellen zouden niet zoals alle anderen zijn, omdat zij niet aan Gods Woord willen verdienen. Hierna zegt hij het volgende:

“Beginnen wij onszelf weer aan te bevelen? Of hebben wij, zoals sommigen, aanbevelingsbrieven voor u nodig, of aanbevelingsbrieven van u? U bent onze brief, geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen. Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de Geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten. Zo’n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.”
– 2 Korintiërs 3: 1-6 (HSV)

Hij zegt hier dat de gemeente in Korinthe zijn aanbevelingsbrief is. Als anderen naar de Korintiërs kijken en zien hoe zij leven, zien zij dat Paulus waarheid vertelt. In feite bewijst de gemeente in Korinthe door hun goede daden dus dat Paulus oprecht is en echt met de juiste bedoelingen en de juiste boodschap rondreist. Misschien raken anderen wel geïnspireerd door Korinthe en willen ze ook wel eens horen wat Paulus te zeggen heeft. De Korintiërs zijn dus Paulus’ aanbevelingsbrief.

God wil ons als aanbevelingsbrief

Zoals de Korintiërs laten zien dat Paulus’ woorden waarheid zijn en zo zijn aanbevelingsbrief zijn, zo mogen wij ook God laten zien aan anderen en Gods aanbevelingsbrief zijn. Door Gods Woord in de praktijk te brengen, kunnen wij aan anderen God laten zien en hoe mooi het leven met God kan zijn. Hierdoor kunnen anderen geïnspireerd raken of nieuwsgierig.

Wij zijn een brief van Christus, zichtbaar voor iedereen, omdat God ons zijn Heilige Geest heeft gegeven. Daardoor zijn wij nu zijn vertegenwoordiging en aanbeveling op aarde.

“U bent onze brief, geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen. Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de Geest van de levende God.”
2 Korintiërs 3: 2-3 (HSV)

Waarom kunnen wij God laten zien?

Als je ergens een aanbevelingsbrief voor nodig heb, ga je altijd nadenken wie deze het beste kan schrijven. Het moet iemand zijn die wel geschikt is: iemand die positief over jou is, geloofwaardig, overtuigend en het liefst een beetje aanzien of een titel heeft. Het is dus niet zomaar een taak!

En juist wij mogen dat doen voor God! Juist ons heeft Hij gekozen om Hem te vertegenwoordigen hier op aarde en zijn goede nieuws te laten zien. Maar hoe kunnen wij dat ooit?!

Zoals Paulus zegt in zijn brief:

“Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de Geest.”
(vers 5-6)

God heeft ons geschikt gemaakt door ons zijn Heilige Geest te geven, waardoor we kunnen beginnen met God laten zien en zijn aanbevelingsbrief zijn.

God laten zien als aanbevelingsbrief

Juist omdat God ons dus bekwaam heeft gemaakt door zijn Geest, zijn wij uiterst geschikt om Gods aanbevelingsbrief te zijn. Hoe? Gewoon door de dingen die je in de Bijbel leest in praktijk te brengen. Dingen zoals naastenliefde, niet roddelen of veroordelen, goed omgaan met de schepping en je geld, rust en tijd voor God in je dagen maken en geduldig en zachtmoedig zijn.

Aangezien iedereen ook op zijn eigen manier een aanbevelingsbrief zou schrijven, heeft iedereen ook zijn eigen manier om God te laten zien. Iedereen kan een aanbevelingsbrief zijn voor God op z’n eigen manier en juist daarom kunnen wij met elkaar alle verschillende, mooie kanten van God laten zien!

Ben jij al begonnen met schrijven?

Aan de slag!

  • Waarin ben jij een aanbevelingsbrief voor God?
  • Schrijf eens een aanbevelingsbrief voor God. Waarom geloof jij in God, wat haal jij uit je geloof en waarom zouden anderen God en het geloof ook moeten kennen?

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap