Als we zelf niet weten wat we moeten bidden

29

aug

Stefanie

Als kind bad ik elke avond een standaard gebedje. Op zich is daar niks mis mee (toen bad ik ten minste nog trouw elke avond), maar ik kan me nog herinneren dat het me op een gegeven moment irriteerde dat ik elke keer hetzelfde bad. Ik zocht de juiste woorden om te bidden, maar het voelde telkens een beetje afgezaagd. Eerlijk gezegd heb ik dat soms nog steeds. Misschien herken je dat wel. Soms weten we gewoon niet wat we moeten bidden of hoe we moeten bidden. Op dat moment kunnen we twee dingen doen: stoppen met bidden óf op zoek gaan naar een andere manier.

Het bijltje erbij neerleggen

Met de Bijbelstudie die ik volg hebben we het momenteel ook over bidden. Ik volg de Bijbelstudie met zes andere vrouwen. Samen praten we over het huiswerk dat we voor de studie moeten maken en delen we ervaringen en verhalen uit ons eigen leven. We deelden gebedspunten die de afgelopen tijd zijn verhoord, maar we deelden ook gebedspunten die onbeantwoord bleven. In sommige gevallen leek de situatie zelfs te zijn verergerd. Eerlijk gezegd vind ik het soms best lastig om te bidden. Het is mooi om te ervaren dat God gebeden verhoord, maar we bidden soms dag in dag uit voor hetzelfde zonder dat we daar een reactie op krijgen. Ik bedoel dit absoluut niet oneerbiedig, maar het kan soms zelfs gaan vervelen om elke dag hetzelfde te bidden zonder dat we vooruitgang zien. Als ik dan denk aan de tekst uit 1 Tessalonicenzen 5:17, waar staat: ‘Bid zonder ophouden’, vind ik dat best een hele opgave. Wat heeft het voor nut om elke dag hetzelfde te bidden? We zijn misschien geneigd om het bijltje erbij neer te leggen en te stoppen met bidden. Toch wordt ons opgedragen om onophoudelijk te blijven bidden. Om te voorkomen dat mijn gebed in een sleur raakt en ik ontmoedigd raak om te volhardend te blijven bidden, probeer ik sinds een tijdje verschillende vormen van gebed. Er zijn veel creatieve verwerkingen (neem bijvoorbeeld hier eens een kijkje voor wat ideeën). Zelf ben ik, door de Bijbelstudie die ik volg, op dit moment veel bezig met het bidden van de Bijbel.

De Bijbel bidden

Als we ergens onze inspiratie voor gebeden uit kunnen halen, is het wel de Bijbel. Het staat vol met mooie gebeden. Waarom zouden we zelf op zoek gaan naar de juiste woorden, als we een boek vol hebben met mooie woorden die onze gevoelens en situaties omschrijven? Bijna alle Bijbelverzen kunnen wel gebruikt worden tijdens het bidden, maar met name de Psalmen, Spreuken en de meeste boeken uit het Nieuwe Testament staan vol met Bijbelteksten die je gemakkelijk in je gebeden kunt gebruiken.

Ik ben de God en Vader van onze Heer Jezus Christus heel dankbaar. Want Hij heeft ons in Christus alle geweldige geestelijke dingen gegeven die er in de hemelse plaatsen zijn. Want al voordat Hij de wereld maakte, heeft Hij ons uitgekozen. Hij wilde dat we bij Hem zouden horen en dat we in Hem volmaakt zouden zijn. Hij houdt heel erg veel van ons. Daarom wilde Hij dat we door Jezus Christus zijn kinderen zouden worden. Hij had dat van tevoren al besloten. Want dat is wat Hij graag wil. Want als we zijn kinderen zijn, zullen we God ervoor prijzen dat Hij zo geweldig goed voor ons is. Hij gaf ons zijn Zoon, van wie Hij heel veel houdt. Daarmee heeft God laten zien hoe goed Hij voor ons is. Want door het bloed van zijn Zoon heeft Hij ons gered. Door zijn bloed kon Hij ons vergeven dat we Hem ongehoorzaam waren. Hij deed dat niet omdat we dat verdiend hadden, maar omdat Hij zoveel van ons houdt. … Omdat jullie in Hem geloven, heeft Christus als het ware ook op jullie zijn ‘eigendomsstempel’ gezet. Dat ‘stempel’ is de Heilige Geest die God aan jullie heeft gegeven. God had beloofd dat Hij zijn Geest aan ons zou geven, en dat heeft Hij ook gedaan.
(Efeziërs 1:3-13)

Als je de tijd hebt, krijg je nu een korte opdracht: Lees het bovenstaande Bijbelgedeelte opnieuw en probeer er nu een gebed van te maken. Heb je niet zoveel tijd, dan mag je met mij meebidden.

Lieve Vader, dank U wel dat U mij heeft uitgekozen. Al voordat U de wereld heeft geschapen, ver voordat ik gemaakt werd, heeft U mij uitgekozen. U heeft altijd al gewild dat ik bij U zou horen. En door het offer van uw Zoon Jezus Christus, ben ik nu uw kind en mag ik U mijn Papa noemen. Heer U bent goed en uw liefde en trouw zijn voor eeuwig. U heeft uw liefde aan mij laten zien door Jezus. Door het bloed van Jezus ben ik gered en zijn al mijn zonden vergeven. Het is onbegrijpelijk dat uw Zoon, die onschuldig was, aan het kruis is gestorven. Dank U wel voor die genade. U heeft de heilige Geest als helper gegeven. Werk met uw Geest in mij en help mij om vandaag te leven tot uw eer, want ik kan het niet alleen! Amen.

Aan de slag!
Ga vandaag (of later deze week) eens in je Bijbel of op internet op zoek naar Bijbelteksten die jij kunt gebruiken tijdens het bidden. Misschien bid je heel specifiek voor een bepaalde situatie of persoon, kijk dan of je teksten kunt vinden die hierbij aansluiten. Maar je kunt ook, net als ik heb gedaan, een algemeen Bijbelgedeelte kiezen om te lezen en dat vervormen tot een gebed. Ik hoop dat het jou net zo helpt als mij, om ervoor te zorgen dat ons gebedsleven niet in een sleur belandt en we onophoudelijk kunnen blijven bidden!

Download de dagtekst en deel ‘m op Instagram, Pinterest of Facebook!

Deel deze overdenking

 1. Judith schreef:

  Herkenbaar, dat het soms voor je gevoel een sleur wordt. Dank voor het delen, mooi stukje!

 2. Trijnet schreef:

  Dank je wel voor de tip. De tekst nog eens overkezen en persoonlijk maken. Want als we zijn kinderen zijn zullen we God prijzen. Nu kon ik lezen: Dank U wel dat ik Uw kind ben, ik wil U prijzen.

 3. Truus van Selm schreef:

  Herkenbaar allemaal!
  Toen de discipelen aan Jezus vroegen wat ze bidden moesten,leerde Hij ze…..
  Onze Vader,Die in de hemelen zijt enz.
  En als ik soms niet goed weet te bidden troost ik me met wat in de bijbel staat: Maar de Geest zelf bidt voor ONS met niet uit te spreken zuchtingen!
  God hoort ons altijd,maar verhoort op Zijn tijd.
  Volhouden maar!! ??

 4. Suuz schreef:

  Dankjewel voor je tip. Ook voor de mooie reacties. Bidden als sleur herken ik niet zo erg, maar wel dat je je zo moe, verdrietig of hopeloos voelt dat je geen woorden kunt vinden om uiting te geven aan je pijn en niet weet te vragen wat je zo graag zou willen. Ik kan dan danken voor de zingende vogels die ik buiten hoor, voor het zonlicht dat me verwarmd, voor het eten dat op tafel staat, de overvloed in mijn leven, voor de lach van mijn zoon, maar mijn eigen noden onder woorden brengen lukt me niet. Hebben jullie daar ideeën over?

 5. Stefanie schreef:

  Ha Suuz,

  Bedankt voor je reactie! Wat lijkt het me lastig als je geen woorden kunt geven aan je gevoelens of noden. Weet dat God je hart kent, Hij heeft jou gemaakt en weet hoe jij je voelt. Als je het moeilijk vindt om woorden te vinden, bid dan als volgt: ‘Here God, Vader, Schepper van alles wat leeft, U heeft mij gemaakt en U kent mij (Psalm 139). U weet alles over mij en ik weet dat U ziet in welke nood ik verkeer. Ik vind het lastig om hier woorden aan te geven en ik weet niet wat ik moet bidden. Maar Heer, U kent mijn noden en ik wil ze voor uw troon leggen. Ik werp mijn zorgen op U, in het vertrouwen dat U voor mij zorgt (1 Petrus 5:7). Ik bid om uw rust en vrede. Geef mij vandaag uw vrede in mijn hart en mijn gedachten (Filippenzen 4:6-7). Amen.

  Je kunt ook andere Bijbelgedeelten gebruiken om te bidden. Er staan genoeg voorbeelden in de Bijbel van mensen die het in hun nood uitroepen naar God. Lees bijvoorbeeld eens Psalm 22 of Psalm 31.

  Ik bid je Gods vrede en zegen toe!

  Liefs, Stefanie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap