Aardse en hemelse schatten – welke verzamel jij?

21

feb

Marleen Wieringa

Wat heb je aan bezittingen hier op aarde, die je niet mee kunt nemen naar de hemel? Aardse schatten zijn tijdelijk en vergankelijk. De Bijbel spreekt over aardse en hemelse schatten. Hemelse schatten hebben hemelse waarde. Schatten die je wel mee kunt nemen en die veel waardevoller zijn dan enkel wat bezit. In Lukas staat een gelijkenis over een rijke dwaas die veel bezittingen heeft en uit egoïsme zelf alles houdt, waarbij God uiteindelijk ingrijpt. Lees je mee?

En iemand uit de menigte zei tegen Hem: Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar Hij zei tegen hem: Mens, wie heeft Mij tot rechter of verdeler van een erfenis over u aangesteld? En hij zei tegen hen: Kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit. En Hij zei tot hen een gelijkenis en sprak: Het land van een rijke man had veel opgebracht. En Hij overlegde bij zichzelf en zei: Wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan.

En hij zei: Dit zal ik doen: Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. En ik zal tegen mijn ziel zeggen: Ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tegen hem: Dwaas! In deze nacht zal men uw ziel van u opeisen en wat u gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God.
– Lukas 12: 13-21 (HSV)

De rijke dwaas

Door meer vruchten te verzamelen kwam de man ruimte tekort en bouwt een nog grotere schuur. Met het idee: als ik veel heb, dan hoef ik mij nooit meer zorgen te maken over de toekomst. Ik hoef dan nooit meer te werken en er zal altijd eten en drinken in overvloed zijn. Dan is het tijd om eindelijk uit te rusten van al dat harde werken. Ik hoef zelf nergens meer naar om te kijken en het genieten kan beginnen.

Betrekt deze rijke man God wel in zijn leven? Hij had een keus, hij had van al die vruchten die hij in overvloed had kunnen geven aan de minder bedeelden, mensen die het harder nodig hadden dan hij zelf. Het is zijn bezit en het zal vast aanvoelen dat het zijn bezit is en blijft, en dat niemand er aan mag komen. “Ik heb genoeg en ik hoef mij geen zorgen te maken over andere mensen. Dat is niet mijn zaak, als ik er maar goed bij zit, dan is het goed.”

God grijpt in en de ziel van deze rijke man wordt opgeëist, en wat heeft hij nu nog aan zijn bezittingen? Kan hij ze ze nog gebruiken? Heeft hij er van kunnen genieten?

Maak je geen zorgen, jij hebt een God die voor je zorgt

God kijkt naar het hart van een mens en niet naar alle bezittingen die hij heeft, dit is totaal niet belangrijk. God zegt niet voor niets dat wij als zijn kinderen ons geen zorgen hoeven te maken.

Let op de raven: zij zaaien niet en maaien niet, zij hebben geen voorraadkamer en geen schuur, en God voedt hen. Hoever gaat u de vogels te boven?
– Lukas 12: 24 (HSV)

God zorgt voor iedereen, de bloemen op het veld, de vogels in de lucht, de vissen in het water, waarom zou Hij dan niet voor ons zorgen? Zijn wij als mens niet veel meer waard dan bloemen en dieren? God zegt toch niet voor niets tegen jou: maak je geen zorgen over de dag van morgen, want de dag van vandaag heeft al genoeg aan zichzelf. Zijn er niet elke dag wel obstakels en verplichtingen waar je tegenop kunt zien?

Wat vraagt God aan jou?

Open het Woord van God, want Hij spreekt door zijn Woord, ook als je niet altijd een antwoord vindt wat je op dat moment nodig hebt. Leg alles maar bij Hem neer en vraag aan God of Hij jou wijsheid, advies en inzicht wil geven. Als je naar God toe gaat kan Hij je helpen. Zoek eerst zijn koninkrijk, en al het andere zal je gegeven worden.

Aan de slag!

Zoek het koninkrijk van God. Leg je zorgen in zijn liefdevolle handen. Verlang dat je geen aardse schatten bewaart, maar hemelse schatten.

Luister het toepasselijke nummer ‘Zoek eerst het koninkrijk van God’.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap