Aan alle jongeren (en alle anderen)!

02

aug

Belinda Bos

Jong. We zijn het of we zijn het geweest. God vindt jongeren belangrijk en richt zich daarom ook juist speciaal op hen! In de Bijbel waren er verschillende jongeren die helpers van God waren, zoals Jeremia en Timoteüs. Maar God keek niet naar hun leeftijd; iedereen kan tenslotte God helpen. Lees je mee wat de Bijbel aan jongeren vertelt en wat wij daar misschien wel van kunnen leren?


Jeremia vindt zichzelf te jong

De Heer zei tegen mij: ‘Nog voordat Ik je maakte in de buik van je moeder, kende Ik je al.  Al voordat je werd geboren, gaf Ik jou je taak. Toen al was Ik van plan om jou tot mijn profeet voor de volken te maken.’ Maar ik antwoordde: ‘Heer, dat kan ik helemaal niet! Ik ben veel te jong!’ Maar de Heer zei: ‘Zeg niet dat je te jong bent. Je zal gaan naar de mensen naar wie Ik je stuur. Je zal tegen hen alles zeggen wat Ik je zeg. Wees niet bang voor hen, want Ik ben bij je. Ik zal je altijd redden.’ (Jeremia 1:4-9, De BasisBijbel).

Jeremia dacht dat hij te jong was om te helpen. Maar hoe jong hij ook was, God kende hem al. Ongeacht je leeftijd, Hij kent je! En Hij kan jou gebruiken! Ook al voel je je soms te jong misschien om van nut te zijn, God kijkt niet naar leeftijd, maar Hij helpt iedereen in zijn taak.

Niemand mag op je neerkijken omdat je nog jong bent

Niemand mag op jou neerkijken omdat je nog jong bent. Zorg ervoor dat je in alles een voorbeeld bent voor de gelovigen: door je woorden, je manier van leven, je liefde, je geloof en je zuiverheid
(1 Tim. 4:12-13).

Dit is wat Paulus schreef aan de jonge Timoteüs. Ondanks zijn leeftijd, was Timoteüs een van de helpers van Paulus. Hij was nog jong, maar hielp Paulus in het verspreiden van het Woord van God. Paulus vertelde hem dat er nooit iemand op jou neer mag kijken omdat je nog jong bent. En dat is ook een opdracht voor ons! Heb jij weleens het gevoel dat er op je neer wordt gekeken, binnen de gemeente of daarbuiten, omdat je nog jong bent? Leeftijd maakt niet uit! Aan God dienen zit geen leeftijd gebonden.

Een opdracht voor de jongeren

Houd je niet bezig met de dingen waar jonge mensen over het algemeen naar verlangen. Maar doe je best om eerlijk en trouw, vol liefde en vrede om te gaan met de mensen die werkelijk van de Heer houden. Maar blijf vér bij dwaze en zinloze discussies vandaan. Want die veroorzaken alleen maar ruzies
(2 Tim. 2:22-23, De BasisBijbel).

Paulus schreef deze opdracht aan de jonge Timoteüs, maar hij is natuurlijk bedoeld voor alle jongeren. En het is misschien ook wel een van de lastigste opdrachten die je kunt krijgen. Om je heen zijn veel dingen die je van het geloof weg willen houden, zonder dat je het doorhebt. En om dan ook nog eens eerlijk en trouw, vol liefde en vrede te zijn en blijven is ook niet per se altijd makkelijk.
Je zwicht weleens voor je verlangens en je wordt makkelijk mee gesleept in alle dingen van ‘de wereld’. We maken fouten, waar we later met spijt op terug kijken. Zelf maakte ik uiteraard ook fouten en ben ik heel erg lang boos op mijzelf geweest. Ik voelde mij zo schuldig! Maar God is ook een vergevende God, als je maar met je fouten bij Hem komt, schuld betuigt, en je ook echt bewust bent van je fouten en op zoek bent naar vergeving en verbetering.

Daarbij gaf Paulus ons niet de opdracht om perfect te zijn. Hij zei: ‘doe je best’. En dat kunnen we natuurlijk altijd doen! God wil jou hierbij helpen: vraag Hem om hulp!

Aan de slag!

Voel jij je aangesproken bij het woord ‘jongere’? Of is dit meer bedoeld voor je zoon of dochter? Uiteindelijk zijn het natuurlijk ook lessen voor ons allemaal, en niet alleen voor jongeren:

– Niet twijfelen of we God wel kunnen helpen; we kunnen allemaal helpen, ongeacht leeftijd, talent of wat dan ook.
– We mogen niet op elkaar neerkijken; bij God zijn we tenslotte allemaal gelijk.
– Doe je best om eerlijk en trouw, vol liefde en vrede om te gaan met de mensen die werkelijk van de Heer houden.

Wat kun jij met deze drie lessen? Heb je er moeite mee? Of voel je je misschien niet aangesproken omdat ze geschreven zijn aan Jeremia en Timoteüs? Of heb jij misschien een tip aan andere jongeren? Laat het horen in de reacties!

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap