Wie is Maria Magdalena nu écht en wat kun jij van haar leren?

14

jun

Tirza Rots

Vandaag staan we stil bij een bijzondere vrouw in de Bijbel: Maria Magdalena. Haar naam is besmeurd geraakt doordat de kerk haar jarenlang onterecht heeft geassocieerd met de vrouw die Jezus’ voeten waste met haar tranen en droogde met haar haren. Deze vrouw, eveneens Maria genaamd, was een overspelige vrouw. Maar zij is niet dezelfde vrouw als Maria Magdalena. Hoe ontmoeten we haar dan wél in de Bijbel?

Wie is Maria Magdalena?

Op meerdere plekken in de evangeliën komen we Maria Magdalena tegen. Haar naam dankt ze aan de plek waar ze vandaan kwam: Magdala. Dit is een plek in Galilea, gelegen aan de westelijke oever van het meer van Galilea. Het allereerste wat we te weten komen over Maria is dat zij met Jezus rondtrekt. Jezus is op doorreis om het goede nieuws van Gods Koninkrijk te brengen. Behalve dat de twaalf (mannelijke) leerlingen van Jezus met Hem mee gaan, trekken er ook een aantal vrouwen met Hem op, waaronder Maria Magdalena. Zij heeft het aan Jezus te danken dat ze nu bevrijd is van zeven demonen. Ze heeft Jezus bewogenheid leren kennen. Dit heeft haar wezenlijk veranderd! Haar leven getuigt van Gods grootheid.

En het gebeurde daarna dat Hij (Jezus) van stad tot stad en van dorp tot dorp trok en er predikte en het Evangelie van het Koninkrijk van God verkondigde. En de twaalf waren bij Hem, en sommige vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen waren, namelijk Maria, die Magdalena genoemd werd, van wie zeven demonen uitgegaan waren, en Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna en vele anderen,  die Hem dienden uit hun eigen bezittingen.
– Lukas 8: 1 -3 (HSV)

Wat doet Maria Magdalena?

Maria van Magdalena volgt Jezus op de voet. Blijkbaar heeft ze voldoende middelen om Jezus te kunnen dienen met haar bezit. Maria kiest ervoor om het niet voor zichzelf te houden maar om dit te delen met Jezus. Op deze manier draagt zij praktisch een steentje bij in de verspreiding van het evangelie.

Jezus’ bediening op aarde komt tot een einde als Jezus onschuldig ter dood wordt gebracht. Ook op dat moment is Maria Magdalena aanwezig. Ze is ooggetuige van Zijn lijden en sterven. Zelfs nu houdt ze haar blik op Jezus gericht. Vanaf een afstand kijkt ze toe wat er met haar geliefde Meester gebeurt.

En er waren daar ook vrouwen, die uit de verte toekeken: onder hen was ook Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Jakobus de kleine en van Joses, en Salome. Die, ook toen Hij in Galilea was, Hem gevolgd waren en gediend hadden, en veel andere vrouwen die met Hem naar Jeruzalem opgegaan waren.
– Markus 15: 40, 41 (HSV)

Maria houdt in de gaten wat er met het lichaam van Jezus gebeurt nadat Hij Zijn laatste adem heeft uitgeblazen. Ze ziet hoe Jezus door Jozef van Arimathea in een graf wordt gelegd. Zelf als Jezus dood en begraven is, stopt de toewijding van Maria Magdalena niet. Samen met andere vrouwen wil Maria het lichaam van Jezus gaan verzorgen, zoals in die tijd gebruikelijk. Haar liefde voor Jezus rijkt tot in het graf.

En Maria Magdalena en Maria, de moeder van Joses, zagen waar Hij (Jezus) gelegd werd. En toen de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria, de moeder Jakobus, en Salome specerijen gekocht om Hem te gaan zalven.
– Markus 15: 47, 16: 1 (HSV)

Wat kun jij leren van Maria Magdalena?

Wij weten dat Jezus niet in het graf bleef, maar ook weer opstond! Is het niet wonderlijk dat Maria van Magdala, een vrouw notabene, de eerste is die Jezus in levende lijve ontmoet na zijn opstanding?

En toen Jezus opgestaan was, ’s morgens vroeg op de eerste dag van de week, verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie Hij zeven demonen uitgedreven had.
– Markus 16: 9 (HSV)

Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? (…) Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.
– Johannes 20: 15 (HSV)

Jezus noemt Maria bij haar naam. Maria weet zich door Hem gekend. Maria heeft Jezus’ diepe liefde en bewogenheid leren kennen, waardoor haar leven voorgoed veranderde. Ze inspireert ons met haar grote toewijding en dienstbaarheid ten opzichte van haar Meester! Net als Maria mogen jij en ik heel praktisch en concreet delen van wat we hebben. En net als Maria van Magdalena mogen wij leren om Jezus ‘op de voet’ te volgen en onze ogen (in welke omstandigheid dan ook) op Hem gericht te houden. Dwars door de dood heen!

Aan de slag!

Maria deelt haar bezit met Jezus. Ze brengt tijd met Hem door en ze is Hem dienstbaar. Op welke manier toon jij vandaag jouw toewijding en dienstbaarheid aan jouw Meester?

Deel deze overdenking

 1. Annemarie Scholten schreef:

  Wat een mooie studie vandaag. Toepasselijk omdat ik ook Maria heet. En ook over de eigenschappen van Maria beschik. Weer opnieuw bevestigd hierdoor dat ik deze mag blijven inzetten in mijn omgeving en in alle onstandigheden op God mag vertrouwen.

 2. A Den Heijer schreef:

  Heel mooi liefdevol stukje…Wat de Here Jezus eens aan haar gaf .❤Geeft zij Hem terug..❤Dat moet wat geweest zijn die omwandeling op aarde…Gelukkig mogen we ons iedere dag nog verblijden in Hem…Wat een Wonder…Hartelijk dank voor t lezen en hartelijk dank voor dat ik er wat over mocht schrijven…Succes verder .en hopelijk nog meer inspiratie voor iedereen

 3. Hendrik Wongsotaroeno schreef:

  Ik groet u in de wonderbare naam van Jezus Christus onze Heer en Heiland.
  Overdenkingen van een Schriftgedeelte vind ik altijd op zn plaats en een “must” als je de diepere betekenis en inhoud wil weten van welk “willekeurig” Schriftlezing ook.Meestal lezen we de Bijbel oppervlakkig als een roman zonder geestelijke inzicht en inspiratie.Daarom is voor meningen moeilijk om de Bijbel te begrijpen..Ik zelf heb door de Schrif overdenkingen heel veel kunnen begrijpen door de helderheid van tekst en uitleg van uw overdenkingen.Ik raak hierdoor geïnspireerd en enthousiast om verder Het Woord te onderzoeken en te bestuderen,mede vanwege Uw Schrift overdenkingen via uw medium.
  Mijn hartgrondige dank hiervoor en Godsrijkste zegen🙏

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap