Verlang jij naar Jezus’ terugkomst?

29

sep

Stefanie

De toekomst en dan met name de eeuwigheid vond ik altijd een beetje beangstigend. Ik heb daardoor ook heel lang gehoopt dat Jezus nog niet terug zou komen. Ik wilde mijn oude, vertrouwde aardse leven niet achterlaten en inruilen voor iets eeuwigs, ongrijpbaars en onbekends. Best wel egoïstisch, denk ik nu. Maar waarschijnlijk herken je er wel iets van. Een paar maanden terug hoorde ik een preek waarin drie redenen werden gegeven om te verlangen naar Jezus’ terugkomst. Deze wil ik vandaag graag met je delen.


1. Hij zal recht doen

De hemel zal blij zijn, de aarde zal juichen.
De zee met alles wat daarin leeft, zal bruisen.

Het veld met alles daarop zal huppelen van blijdschap.
De bomen van het bos zullen juichen voor de Heer.
Want Hij komt rechtspreken over de aarde.
Hij zal een rechtvaardige Rechter zijn.
Hij zal Zich aan zijn woord houden
wanneer Hij rechtspreekt over de volken.

(Psalm 96:11-13)

God zal over ons rechtspreken, Hij zal ons recht doen. Iedereen moet uiteindelijk voor de rechterstoel van God komen en verantwoording afleggen voor zijn of haar keuzes en daden. Het klinkt misschien best een beetje beangstigend. Maar deze ‘rechtszaak’ is alles behalve dat, want de uitkomst is al bekend! Als je schuilt achter het bloed van Jezus, word je niet als schuldig verklaard. Jezus heeft al onze zonden op zich genomen toen Hij stierf aan het kruis en zijn opstandig bracht ons eeuwig leven.

… Als iemand toch ongehoorzaam aan God is geweest, zal Jezus Christus, die rechtvaardig is, voor ons opkomen bij de Vader. Hij nam de straf op Zich voor al onze ongehoorzaamheid. En niet alleen voor die van óns, maar voor die van álle mensen. Daardoor zijn we niet langer schuldig.
(1 Johannes 2:1-2)

2. Hij komt om de wereld te redden

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde bestonden niet meer. En de zee was er niet meer. En ik (Johannes) zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze zag er uit als een bruid die zich voor haar bruidegom heeft mooi gemaakt. Vanuit de hemel hoorde ik een stem luid zeggen: “Dit is de plaats waar God voortaan bij de mensen zal wonen. Zij zullen zijn volk zijn en God Zelf zal bij hen zijn. Hij zal hun God zijn. Hij zal alle tranen van hun ogen afvegen. En de dood zal er niet meer zijn. Niemand zal nog verdrietig zijn, treuren of pijn hebben. Want de eerste dingen zijn voorbij.” En Hij die op de troon zit, zei: “Ik maak alles nieuw!” Tegen mij zei Hij: “Schrijf dit op. Want mijn woorden zijn waar. Ik zal doen wat Ik heb gezegd.”
(Openbaring 21:1-5)

Er is zoveel onrecht in deze wereld. Het is bizar dat de rijkste 1% meer bezit dan de overige 99% van de wereldbevolking. Het is verschrikkelijk hoe er wordt gestreden om macht en hoeveel bloed daarvoor moet vloeien. En dan heb ik het alleen nog maar gehad over de grootschalige ‘problemen’. Ook in onze persoonlijke levens kunnen we vreselijke dingen meemaken. Langdurige ziekte, depressie, misbruik… Het lijden in deze wereld is groot, maar we mogen hoop putten uit het feit dat het niet voor eeuwig zal zijn. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, een plek zonder pijn en verdriet, waar alles perfect is!

 3. Je zult oog in oog met Hem staan

Profetieën zullen op een dag niet meer nodig zijn. Talen van de Geest zullen er niet meer zijn. Kennis zal onbelangrijk worden. Want nu zijn onze kennis en ons profeteren nog onvolmaakt. Maar als het volmaakte gekomen zal zijn, worden alle onvolmaakte dingen weggedaan. Je kan het hiermee vergelijken: Toen ik nog een kind was, praatte ik als een kind, reageerde ik als een kind, dacht ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik de kinderlijke manieren van doen weggedaan. Nu is het nog net alsof we in een beslagen spiegel kijken en niet precies weten wat we zien. Maar straks zullen we God in de ogen kijken. Nu ken ik God nog niet echt. Maar dan zal ik God werkelijk kennen, net zoals Hij mij werkelijk kent.
(1 Korintiërs 13: 8b-12)

Ik ben soms wel eens jaloers op de personen uit de Bijbel die samen met Jezus hebben geleefd. Zij hebben oog in oog met de Zoon van God gestaan. God openbaart zichzelf hier op aarde op verschillende manieren aan mensen. In de loop van mijn (niet eens zo heel lange) leven heb ik al veel geleerd over wie God is. Maar deze kennis valt in het niet bij de manier waarop we Hem straks zullen kennen. De laatste reden om te verlangen naar Jezus’ terugkomst, is dat we oog in oog met Hem zullen staan en Hem volledig zullen kennen. We zullen Hem zien zoals Hij werkelijk is (1 Johannes 3:2).

Aan de slag!

Luister het onderstaande lied van Sela, waar ze onder andere zingen: “Jezus, wacht toch niet langer. Kom!”

                Hij die deze dingen gesproken heeft, zegt: “Ja, ik kom gauw!”
                Amen! Zo is het! Ja kom, Heer Jezus!
                (Openbaring 22:20)

Wil je de preek ook luisteren? Dan moet je wel even zoeken. Klik hier en zoek de preek Kingdom Culture – Face to face van Wouter de Vos op 9 juli 2017.

Download de dagtekst en deel ‘m op social media. Gebruik de hashtag #zijlacht, vinden we leuk!

Deel deze overdenking

  1. Arja schreef:

    Prachtig lied! O Jezus, wacht toch niet langer, KOM!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap