Leven zonder angst voor de dood

09

mei

Charlotte Molenaar

Het jaagt me angst aan: de oorlog. Het maakt me bang. Ik wil niet sterven. Deze angst voor de dood strijdt met wat ik altijd geleerd heb: als christen hoef je niet bang te zijn voor de dood. Maar hoe dan?

Dood = dood

De Thessalonicenzen waren in verwarring. De mensen waren door de prediking van het Evangelie tot geloof gekomen en ze verwachtten dat Jezus snel terug zou komen. Maar het duurde maar en het duurde maar. En na verloop van tijd overleden er gelovigen. Misschien door vervolging, misschien doordat ze oud geworden waren. De gemeente is ervan in verwarring. Hoe kan het nu dat hun broeders en zusters Jezus niet zullen zien als Hij terugkomt?

Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem.
– 1 Thessalonicenzen 4:13-14, (HSV)

Paulus schrijft in zijn brief woorden die bedoeld zijn om de gelovigen te troosten (vers 18). De gestorvenen noemt Paulus ‘hen die ontslapen zijn’. ‘Slapen’ was in die tijd een gebruikelijke manier van spreken over de dood. Door het slapen te noemen, klonk de realiteit van de dood wat minder hard. Maar het was een voorgoed slapen. In die tijd was dood echt dood. De gelovigen waren voorgoed van hun geliefden gescheiden.

Dood = slapen

Maar je hoeft niet bedroefd te zijn zonder hoop! We geloven immers dat Jezus gestorven is, maar ook weer is opgestaan! God zal degenen die in Jezus gestorven zijn weer doen opstaan. Door Jezus’ opstanding is sterven echt alleen maar even gaan slapen totdat Jezus terugkomt. En de gestorven zusters en broeders zullen ook niets missen van Jezus’ komst. Ze zullen niets missen van Zijn heerlijkheid.

Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.

Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.
– 1 Thessalonicenzen 4:15-16 (HSV)

Op de roep van de aartsengel en het geluid van de bazuin zal de Heere Jezus zelf terugkomen naar de aarde. Engelen brengen in de Bijbel berichten van God aan mensen en de aartsengel Gabriel kondigt de komst van Jezus aan bij Maria. De bazuin is in het Oude Testament ook het teken van Gods komst:

Op die dag zal het gebeuren dat op een grote bazuin geblazen zal worden. Dan zullen zij komen die verloren waren in het land van Assyrië, die verdreven waren naar het land Egypte. En zij zullen zich voor de HEERE neerbuigen op de heilige berg in Jeruzalem.
– Jesaja 27:13 (HSV)

Op het geluid van de bazuin worden de gelovigen die verdreven, die verloren zijn, verzameld naar de berg van God. Zo verzamelt God als Jezus terugkomt de gelovigen van de aarde, en als eerste de gestorven gelovigen. In 1 Thessalonicenzen 4 brengt Paulus deze twee tekenen samen: De aartsengel kondigt de komst van Jezus aan en op het klinken van de bazuin worden alle gelovigen verzameld: de levenden en gestorvenen samen. De gestorven gelovigen missen dus niets, ze gaan ons zelfs voor. Uiteindelijk zullen we voor altijd samen zijn bij de Heere.

Dit is dus de troost in het sterven en als je geconfronteerd wordt met de dood: als je in vertrouwen op Jezus sterft, zal je ook weer door Hem wakker gemaakt worden als Hij terugkomt. Zo kun je zonder angst voor de dood leven. Het is niet het einde. Het is maar een slaap.

Aan de slag!

Ervaar jij angst voor de dood in je eigen leven?

Luister het lied: Christ Our Hope in Life and Death

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap