Geboren om vrij te zijn

16

jan

Emilia

Afgelopen jaren hebben we gezien dat wij vrouwen steeds onafhankelijker zijn geworden. Tegenwoordig hebben we het veel meer zelf voor het zeggen. We kunnen onze eigen keuzes maken en daarin lopen wij, Nederlandse vrouwen, voor op onze buurvrouwen van andere culturen. We gaan steeds meer naar een onafhankelijker leven. Lijnen zijn gelijk getrokken en we hebben steeds meer dezelfde rechten als de man. We zijn vrij: vrij om te studeren en carrière te maken en vrij om onze eigen weg te gaan. We mogen ons gezegend voelen met wat de vrouwen vóór ons én wijzelf hebben mogen bereiken, vrouw zijnde. Maar hoe vrij en onafhankelijk zijn wij christelijke vrouwen nou eigenlijk?

Als vrouwen zijn we erg gezegend in deze tijd met de mogelijkheden die we hebben. We kunnen ons eigen leven leiden en onafhankelijk zijn. Hoe graag we ook onafhankelijk willen zijn, we kunnen niets bepalen over het leven. Wij mensen blijven altijd afhankelijk van onze grote Koning. Dat klinkt niet echt bevrijdend, of wel? Is het dan waar wat andere mensen zeggen, dat je als christen van alles ‘moet’ en vooral niks mag? Dat je als christen de leefregels van de Bijbel opgelegd krijgt en moet leven vanuit al die principes?

Broeders en zusters, jullie zijn geroepen om vrij te zijn. Maar jullie mogen die vrijheid niet gebruiken om maar te doen waar jullie zin in hebben. Nee, jullie moeten elkaar liefdevol dienen. Want de hele wet van Mozes wordt samengevat met deze woorden: ‘Houd net zoveel van je medemens als van jezelf’. (Galaten 5:13-14)

Wij zijn geroepen om vrij te zijn. Wat houdt vrij zijn nou precies in, wanneer we niet mogen doen waar we zelf zin in hebben?

De Koning is onze Vader. Hij heeft ons gevormd in de buik van onze moeder. Hij kent ons door en door en al onze dagen staan in Zijn boeken geschreven, zoals Psalm 139 ons zegt. Onze Vader weet hoe we door onze eigen ‘ik’ te volgen in stormen terecht kunnen komen, terwijl we denken de touwtjes in handen te hebben. We kunnen verstrikt raken in zonden wanneer we te maken krijgen met allerlei soorten verslavingen of een leven leiden van leugens. We kunnen te maken krijgen met wrok, wanneer iemand ons iets heeft aangedaan. Ook kunnen er emotionele of fysieke banden zijn met personen, die niet gezond zijn, maar waar we niet van los kunnen raken.

De vrijheid die onze Vader en Koning ons wil geven gaat verder dan je eigen keuzes maken. Het is meer dan leven zonder verplichtingen. Het is een leven zonder angst of wrok, maar juist in eindeloze liefde. Wanneer we het hart van de Vader leren begrijpen, begrijpen we de vrijheid die Hij ons alleen wil geven.

Een leven door Geest van de Heer. De Heer is de Geest. En waar de geest van de Heer is, is vrijheid.
(2 Kor 3:17)

Een leven, waarin we zien wat de kracht van vergeving is. Een leven, waar geen leugens meer door je hoofd rondgaan, maar woorden van liefde over je komen als een waterval.

Maar een dief komt alleen maar om te stelen en te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om leven te geven en overvloed.
(Joh 10:10)

Leef jij in vrijheid of zit je nog vastgebonden? Zijn er mensen die je nog niet hebt vergeven? Zijn er leugens over je uitgesproken, die elke dag weer terugkomen in je hoofd? Zijn er nog mensen met wie je een ongezonde verhouding hebt? Leg het bij het kruis.

Pas als de Zoon jullie heeft vrijgemaakt, zullen jullie werkelijk vrij zijn.
(Joh 8:36)

Vandaag kun jij ervoor kiezen om te leven in ware vrijheid, door te vergeven wie je nog niet hebt vergeven (om welke reden dan ook). Door zelf vergeving te vragen en de fouten die je hebt gemaakt aan het licht te brengen. Door te doen wat Jezus zegt, want:

dan zullen jullie de waarheid gaan begrijpen, en de waarheid zal jullie vrijmaken.
(Joh 8:32)

Aan de slag!
Wil jij vanaf vandaag leven in vrijheid? Bid dan met mij mee!

Lieve hemelse Vader,
laten alle mensen diep ontzag voor U krijgen.
Laat uw Koninkrijk komen.
Laat op aarde worden gedaan wat Ú wil,
net zoals in de hemel wordt gedaan wat U wil.
Geef mij vandaag het eten dat ik nodig heb.
Vergeef mij wat ik verkeerd doe.
Vergeef dat ik *benoem waar je vergeving over wilt*,
net zoals ik ook *benoem de mensen die je pijn hebben gedaan* vergeef,
die verkeerd tegen mij doen.
En stel mij niet op de proef, maar red mij van het kwaad.
Want van U is het Koninkrijk en alle kracht en alle macht en alle hemelse majesteit, tot in eeuwigheid. Amen. Zo is het!

Hoera voor de grote Koning! Vragen ter overdenking: leef je in ware vrijheid, ook wanneer je geen verplichtingen hebt en je eigen keuzes mag maken en mag doen wat je wilt?

Deel deze overdenking

  1. Sanne schreef:

    Bedankt. Dit had ik nodig

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap