Er is feest in de hemel!

01

okt

Alina van Rijn

Ik las laatst een prachtige getuigenis van een man. Hij was op bijzondere wijze door God in zijn kraag gegrepen. Een heuse ‘Paulus-bekering’, zoals hij dit zelf omschreef. Een buitengewoon bijzonder verhaal. Ikzelf heb niet zo’n verhaal. Geen Paulus-bekering. Bekering is bij mij geleidelijk gegaan. Van jongs af aan in contact gebracht met God en er toen langzamerhand achter gekomen dat ik niet zonder Hem kan. Geen donderslag bij heldere hemel, wel net zo bijzonder. Want voor beide geldt: er was feest in de hemel toen deze zondaar zich bekeerde.

Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, [meer] dan over de negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben.
– Lukas 15:7 (HSV)

Zo zeg Ik u, is er blijdschap vóór de engelen van God over één zondaar die zich bekeert.
– Lukas 15:10 (HSV)

Jezus spreekt de woorden van Lukas 15 als reactie op het morren van de farizeeën en Schriftgeleerden. Zij vonden het simpelweg onacceptabel dat Jezus contact had met tollenaars en zondaars. Sterker nog, Hij ontving ze als gasten en deelde met hen de maaltijd. Dit ergerde hen, omdat dit een teken is van vriendschap en dat Jezus zulke mensen bescherming bood. Jezus ving de ‘outcasts’ van de samenleving op en hier ergerden zij zich groen en geel aan. Jezus weet dit. En geduldig als Hij is, probeert hij aan hen uit te leggen waarom Hij dit doet. Dit doet Hij aan de hand van maar liefst drie gelijkenissen. Drie verhalen die vertellen dat er feest in de hemel is wanneer er weer een arme zondaar tot bekering komt. Lees Lukas 15 er maar op na.

Eén van de gelijkenissen die Jezus vertelt, gaat over een schaapje dat de weg kwijt is en dat de herder 99 schapen achterlaat om dit schaapje terug te brengen. Wanneer de herder dit arme schaapje gevonden heeft, roept hij zijn vrienden en buren bijeen. Hij is zó blij. Dat ene verloren schaapje is weer terug. En dan de vergelijking met de hemel. ‘Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, [meer] dan over de negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben.”

Zondaars komen tot bekering. Rechtvaardigen niet. Wat bedoelt Jezus hiermee? Jezus bedoelt dat iemand die niet weet dat hij verkeerde dingen heeft gedaan, ook geen vergeving nodig heeft. De farizeeën bestempelen mensen als zondaar, terwijl zij zichzelf scharen onder de rechtvaardigen. Zij hebben geen vergeving nodig. Zij hebben Jezus niet nodig. Maar iedereen is zondaar. Niemand uitgezonderd. En pas wanneer je in de gaten heb dat je dit bent, kom je erachter dat je de Verlosser nodig hebt. Want iemand die niet weet dat hij of zij ziek is, zal ook niet naar genezing op zoek gaan.

En daarom benadrukt Jezus hoe bijzonder het wel niet is wanneer één zondaar tot bekering komt. Meer dan over al die ‘rechtvaardigen’ die de bekering niet nodig denken te hebben. En daarom is er feest in de hemel!

Blijdschap in de hemel omdat er weer een verdwaald schaapje terecht is.
Feest!

Blijdschap toen de verloren penning weer terecht was.
Feest!

Blijdschap toen de Vader Zijn verloren zoon weer in Zijn armen mocht sluiten.
Feest!

Ik vind dit zo bijzonder. Ik kan het dan ook niet laten om dit in gedachten voor me te zien. Dat op het moment van bekering, geleidelijk of spontaan, de hemel zich vervulde met blijdschap. Feest! …[vul je naam maar in] is tot bekering gekomen! Ze is weer thuis! Halleluja! Alle lof aan Vader, Zoon en Geest!

Feest. Omdat God niet loslaat wat Zijn hand begon.
Feest. Omdat Jezus Zich om zondaars wilde bekommeren.
Feest. Omdat de Heilige Geest het vuur aanwakkerde.
Feest. Omdat je thuis bent.

Aan de slag!

Luister het lied ‘Thuis’ van Sela en aansluitend het lied ‘Amazing Grace’.

‘Amazing Grace, how sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost, but now I’m found
Was blind but now I see.’

Deel deze overdenking

  1. Susan schreef:

    Mooi. Alina lieve Groetjes Gezegende Zondag.

  2. Anneke Blok schreef:

    Mooi. Ik zocht de tekst over een zondaar die zich bekeert oftewel Gods kind wordt. Ik wordt blij als ik.een kleine baby zie. En dacht Hoe blij zal de Heere God zijn als er iemand tot geloof komt of zich bekeert() omkeert

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap