De vrucht van de Geest

10

jun

Eline

Wat bijzonder is aan het christelijke geloof, is dat je er gigantische cadeaus bij krijgt. Zo krijg je bijvoorbeeld de vergeving door het offer van Jezus Christus, de liefde van God en de vrucht van de Geest. Dat laatste is iets waar niet altijd een grote nadruk op wordt gelegd terwijl het wel een belangrijk onderdeel is van een christelijk leven. De vrucht van de Geest maakt jou iemand waar God trots op is. Iemand waar anderen op kunnen vertrouwen. Iemand die steeds een beetje meer op Jezus Christus gaat lijken. De vrucht van de Geest bestaat uit negen onderdelen die jij als christen bezit en kan gebruiken om aan het koninkrijk van God te bouwen!


Paulus beschrijft de onderdelen van de vrucht van de Geest in de brief naar de Galaten. Hij schrijft daar:

Maar door de Geest ontstaan liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, hulpvaardigheid, zelfbeheersing.
(Galaten 5:22)

 1. Liefde

Liefde is een bijzonder krachtige eigenschap die de mens ontvangt van onze Heer. Hij is de bron van liefde en wij mogen in die liefde leven en Zijn liefde uitdelen aan iedereen die wij tegenkomen.

De liefde is zo sterk als de dood, niemand houdt de liefde tegen. De liefde lijkt op een vuur, een vuur dat hevig brandt. Geen zee of rivier kan dat vuur ooit blussen, want de liefde houdt nooit op.
(Hooglied 8:6-7, Bijbel in Gewone Taal)

Dat de liefde zo sterk is als de dood hebben wij mogen zien toen Jezus Christus is opgestaan uit de dood na het offer dat Hij gaf. Dit was Gods liefde voor ons. Er is genoeg liefde voor iedereen die de vrucht van de Geest heeft ontvangen.

 1. Blijdschap

Blijdschap wordt ook vaak vreugde genoemd. Waar wij volgens Jezus veel blijdschap uit halen, is Zijn dood. In Johannes zegt Hij:

Luister goed! Ik zeg jullie dat jullie vreselijk verdrietig zullen zijn. Maar de mensen die Mij niet geloven zullen blij zijn. Jullie zullen verdrietig zijn, maar jullie verdriet zal veranderen in blijdschap.
(Johannes 16:20)

Het sterven van Jezus is absoluut niet iets waar Zijn volgelingen blijdschap uit halen. Maar dat Jezus na drie dagen weer is opgestaan en de dood heeft overwonnen, kan alleen maar blijdschap geven! Dat zegt Jezus zelf ook:

Jullie hebben nu wel verdriet, maar Ik zal jullie terugzien. Dan zullen jullie blij zijn en niemand kan jullie die blijdschap afnemen.
(Johannes 16:22) 

Het is waar. Wij hebben de blijdschap ontvangen als deel van de vrucht van de Geest, en dat kan niemand ons afpakken!

 1. Vrede

Wij mogen in vrede leven met onze Koning door Jezus Christus. Hij heeft onze relatie hersteld. Door Hem kunnen wij bij God komen zonder dat er iets in de weg hoeft te staan! Er is vrede tussen ons en God.

En nu we door ons geloof zijn vrijgesproken van schuld, hebben we vrede met God. Die vrede hebben we te danken aan Jezus Christus.
(Romeinen 5:1)

Daarnaast dragen wij deze vrede uit naar de mensen om ons heen. Als christenen zijn wij respectvol en leven in harmonie met de mensen en natuur om ons heen.

 1. Geduld

Geduld is een van de moeilijkere onderdelen van de vrucht van de Geest om te allen tijde vast te houden. In ons geloofsleven hebben we vaak toch heel veel geduld nodig, bijvoorbeeld als een gebed niet (meteen) verhoord wordt.

Wees geduldig en wacht, wacht af wat de Heer doet.
(Psalm 37:7, de Bijbel in Gewone Taal)

Onze Heer heeft altijd het beste met ons voor, zelfs als wij niet begrijpen wat Zijn plan is. Dat is iets waar wij op moeten vertrouwen, en waar wij ons geduld moeten houden.

 1. Vriendelijkheid

Van alle onderdelen van de vrucht van de Geest is dit een van de makkelijkere om uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan glimlachen naar mensen die je tegenkomt op straat, of de kassière van de supermarkt een fijne dag wensen. Met deze kleine acties maak je zonder moeite iemands dag een stuk beter!

 1. Goedheid

Ook goedheid is een onderdeel van de vrucht van de Geest. Wees goed voor iedereen. Zowel voor de mensen om je heen als de mensen die je niet kent, zowel voor de mensen die van je houden als de mensen die misschien wel een hekel aan je hebben.

Als iemand jullie kwaad doet, doe dan niet iets kwaads terug. Wees voor ieder mens goed.
(Romeinen 12:17)

 1. Geloof

Als we geloven, worden we gered. Dan wordt onze hoop werkelijkheid. En door ons geloof weten we zeker dat Gods hemelse wereld bestaat. Ook al kunnen we die nog niet zien.
(Hebreeën 11:1, Bijbel in Gewone Taal)

Dit onderdeel van de vrucht van de Geest is best wel vanzelfsprekend. Wij geloven in de Vader, Zoon en Heilige Geest. Hiermee hebben wij hoop en vertrouwen.

 1. Hulpvaardigheid

Dit onderdeel van de vrucht van de Geest wordt ook wel zachtmoedigheid genoemd. Het is een eigenschap die voor God heel belangrijk is, zoals wij lezen in Matteüs 12:7

God zegt: ‘Ik wil vriendelijkheid en hulpvaardigheid, en geen offers’.

God heeft dus liever dat jij iemand helpt, dan dat jij een offer aan Hem brengt.

 1. Zelfbeheersing

Zelfbeheersing hangt samen met een ander onderdeel van de vrucht van de Geest, namelijk geduld. Dit schrijft Petrus over zelfbeheersing:

En door God goed te kennen, zullen jullie groeien in zelfbeheersing. En door te groeien in zelfbeheersing, zullen jullie groeien in geduld. En door te groeien in geduld, zullen jullie groeien in ontzag voor God.
(2 Petrus 1:6)

Aan de slag!
Bid vandaag dit gebed van dankbaarheid over de vrucht van de Geest.

Lieve Vader in de Hemel, grote God,

Ik wil U danken voor alles wat U mij geeft. Uw grote genade, Uw liefde en de prachtige eigenschappen van de vrucht van de Geest. Heer, U geeft ons deze dingen, omdat U zo veel van ons houdt en wij U mogen dienen. Deze eigenschappen helpen ons te bouwen aan Uw Koninkrijk. Heer wilt U geven dat wij grote dingen mogen doen in Uw naam? Dat wij U mogen eren met alles wat wij doen? Heer wilt U geven dat wij tot zegen mogen zijn voor de mensen om ons heen? En dat wij de vrucht van de Geest ten volste mogen gebruiken om U te dienen?

Dit vraag ik U in Jezus’ grote naam, Heer.

Amen.

Deel deze overdenking

 1. Trijnet schreef:

  Een mooi stuk, voor een mooie zonnige dag.

 2. lien schreef:

  Wat een fijne blog vandaag, mooi uitgewerkt. Dankjewel!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap