Groeien

Categorie

Lees de blog

Vroeger op de basisschool moesten wij elke week een Bijbeltekst uit ons hoofd leren. Dat vond ik toen stom, maar tot op de dag van vandaag komen sommige van die teksten nog spontaan in mijn hoofd op in bepaalde, passende situaties. Dit is precies wat er bij Jezus in de woestijn gebeurde toen hij vragen […]

Lees de blog

Op het moment dat ik deze overdenking schrijf, is de tuin mijn kantoor en geniet ik met volle teugen van het begin van de lente. De zon die mijn huid streelt, de vogels die vrolijk tsjilpen, de vlinders die voorbij fladderen, de geur van bloemen die opkomen. Al mijn zintuigen worden geprikkeld en ik proef […]

Lees de blog

Het is een zin die ik vaak gebeden heb: geef ons heden ons dagelijks brood. In het Onze Vader leert Jezus Zijn discipelen hoe ze moeten bidden. Eén van de dingen waar Hij ze voor leert bidden is het vragen om dagelijks brood. Maar wat wordt hier precies mee bedoeld?

Lees de blog

Betaald partnerschap met het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Ik zit op de bank en staar voor me uit. Er gaat zoveel door me heen, maar ik vind geen woorden. Dan klinkt het vanbinnen: ‘Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou…’. Zachtjes stijgt psalm 27 als een gebed […]

In onze Facebookgroep met meer dan tweeduizend leden kun je je aansluiten bij een bestaande Zij Lacht Bijbelgroep of je kunt er zelf één starten! 

Wil je een bijbelstudiegroep starten?

De community

helemaal gratis!

Sluit je aan

© 2021 Zij Lacht | Alle rechten voorbehouden