Loof te allen tijde, zegt Psalm 138 

06

jul

Marianne de Bart-van der Lee

Ik weet nog precies het moment dat Psalm 138 mijn lievelingspsalm werd. Ik was een jaar of acht en in mijn gemeente van destijds overleed een jongen. We zongen zijn lievelingspsalm, 138:4. De situatie maakte blijkbaar nogal indruk, want ter plekke besloot ik dat dat dan ook mijn lievelingspsalm moest worden. Niet wetende dat die psalm mijn hele leven met me mee zou reizen.  

Zo is God, heb ik wel ontdekt. Goedertieren en trouw. Een Vader die jou hoort als je Hem roept. En die het werk van Zijn handen niet loslaat. Laten we de Psalm eerst lezen:  

Een psalm van David.
Ik zal U loven met heel mijn hart,
in de tegenwoordigheid van de goden zal ik voor U psalmen zingen.
Ik zal mij neerbuigen naar Uw heilig paleis
en Uw Naam loven,
om Uw goedertierenheid en om Uw trouw,
want om heel Uw Naam hebt U Uw belofte groot gemaakt.
Op de dag dat ik riep, hebt U mij verhoord;
U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel.

Alle koningen van de aarde zullen U loven, HEERE,
wanneer zij de woorden uit Uw mond gehoord hebben.
Zij zullen zingen van de wegen van de HEERE,
want de heerlijkheid van de HEERE is groot.
Want de HEERE is verheven;
toch ziet Hij om naar de nederige,
maar de hoogmoedige kent Hij van verre.

Als ik midden in de benauwdheid verkeer, maakt U mij levend;
U strekt Uw hand uit tegen de toorn van mijn vijanden,
Uw rechterhand verlost mij.
De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien;
Uw goedertierenheid, HEERE, is voor eeuwig;
laat de werken van Uw handen niet los. 
– Psalm 138:1-8 (HSV) 

Loven omdat God doet wat Hij belooft  

Psalm 138 is een echte lofpsalm. Loven is uitspreken of uitzingen wie God voor je is en wat Hij doet. David looft God met heel zijn hart, om Zijn goedertierenheid en trouw. Dat zijn geen lege woorden, want David heeft de goedheid en trouw van God vaak ondervonden. Ondanks alle vijanden, zijn zonden, zorgen, schuld en schaamte is dat voor hem de rode draad in zijn leven. Daarom begint deze psalm ook met een lofprijzing.  

Dat is gelijk een mooie aanmoediging voor ons. Bedank je God voor alle keren dat Zijn goedertierenheid en trouw ook door jouw leven zichtbaar werd? Dat mag rechtstreeks aan God, maar ook zeker ten overstaan van anderen.  

Goden & koningen: een aanmoediging om te delen  

David zegt namelijk dat hij ten overstaan van de goden en koningen God looft. Tegen alle mensen die hoger denken te staan dan God. Omdat Hij de enige God is die werkelijk hoort en verhoort. En als David schrijft over de koningen, dan lijkt het wel alsof hij zegt: als alle koningen van de aarde horen wat ik heb meegemaakt, dan moeten ze U wel gaan loven. Vertel het daarom maar. Vertel aan anderen wat Hij in jouw leven doet. Wie weet wat dat teweegbrengt.  

Loven in moeilijke tijden 

Ik zei het al: het leven van David was niet makkelijk. Hij zegt in vers 3: ‘Op de dag dat ik riep, hebt U mij verhoord; U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel’. (HSV)
David bad niet tot God, hij riep! Roepen is een teken van nood. En mocht je daar middenin zitten: schreeuw het maar uit naar God. Hij wil het horen en zal naar je luisteren. Hij zal je kracht geven. Soms is dat alles wat je nodig hebt.  

Deze psalm veronderstelt namelijk niet dat het je als christen allemaal voor de wind gaat. Maar wel dat Hij er is. Dat Hij goedertieren en trouw is en dat Hij naar je omziet. Er staat dat de Heer omziet naar de nederige; de mensen die afhankelijk willen zijn van God en Hem om hulp vragen. Meer dan eens hoor ik de verhalen van mensen die in de diepste pijn zich vastklampen aan God en ervaren dat Hij heel dichtbij is. Dat is wat Hij doet. Hij trekt je door die pijnlijke situaties heen.  

Soms is het zo simpel als een mooi lied aanzetten op een dag dat je het moeilijk hebt. Zing even mee. Wat kan dat soms al een verschil maken! Je perspectief verandert dan, van jezelf of jouw situatie naar Hem. Al zingend krijg je weer moed en kracht. Alsof je hart even ademhaalt. Dan kun je in de diepste nood zeggen: aan U alle eer!  

God is wie Hij is 

Omdat God Zichzelf goedertieren en trouw noemt (onder andere in Exodus 34) is Hij dat ook. Daar is David van overtuigd. Psalm 138:8: ‘De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien; Uw goedertierenheid, HEERE, is voor eeuwig; laat de werken van Uw handen niet los.’ (HSV)
Die laatste zin lijkt zowel een constatering als een gebed. Vertrouwend bidden is dat eigenlijk. Je hebt Zijn genade iedere dag weer nodig én je mag er zeker van dat Hij het je iedere dag weer zal geven. Wát een God! 

Aan de slag

Zet een mooi loflied op en loof God om Zijn goedertierenheid en trouw vandaag!

Deel deze overdenking

  1. Rikje schreef:

    Wat een mooie overdenking.
    Ook ik besloot tijdens een kerkdienst dat dit mijn lievelingspsalm is. Uit de dienst kreeg ik een telefoontje dat mijn zus plotseling was gestorven. Wat heb ik geworsteld, en wat zijn de woorden dat God het voor mij zal voleindigen een boei geweest om me aan vast te houden. Het is inmiddels 30 jaar geleden maar steeds weer ervaar ik dat God boven alles staat, en mij terzijde staat door heel hel leven heen. Wat zijn de psalmen dan rijk, en mogen we er veel uit leren. Hij vergeet zijn beloften niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap