Bidden voor kinderen: een must of niet zo belangrijk?

30

mei

Jacomien van Urk

Of het nou gaat over je eigen kinderen, of kinderen in je omgeving van bijvoorbeeld familie, vrienden, in de buurt of kerk: ze hebben een speciale plek bij Jezus. En hoe zit dat bij jou? Hoe belangrijk zijn kinderen in jouw leven? En hoe kun jij gericht bidden voor de kinderen in jouw leven?

Dat kinderen een bijzondere gave van God zijn, wordt wel duidelijk in de Bijbel. Op verschillende plekken wordt dit beschreven, en we zien het heel duidelijk terug in de houding van Jezus tegenover kinderen. Psalm 127 spreekt over ‘eigendom van de HEERE, (…) Zijn beloning’ en Spreuken zegt dat ze ‘de kroon der ouden’ zijn. Maar hoe belangrijk zijn kinderen eigenlijk nog vandaag de dag? Zijn ze een ‘project’ voor het perfecte plaatje op social media of zien we ze als geschenken van God?

Jezus roept de kinderen bij Zich, waar de discipelen ze liever zagen gaan. Lees het maar in de Evangeliën na. Wat doet Jezus met de kinderen? Hij zegent en Hij belooft ze het Koninkrijk van God. En later in Mattheüs 18 neemt Hij een kind als voorbeeld voor de met zichzelf ingenomen discipelen. ‘Als jullie niet worden als de kinderen, zal je het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan’ (vers 3). Jezus neemt kinderen als toonbeeld van nederigheid en ontvankelijkheid.

De tegenstander van het Koninkrijk van God, weet ook dat kinderen erg belangrijk zijn bij God. En hij probeert alles wat in Gods ogen kostbaar is, kapot te maken. Zou het daarom zo kunnen zijn dat we overal om ons heen zien hoe kinderen op allerlei manieren beschadigd worden? Niet alleen ver weg, door honger en armoede, maar ook dichtbij door emotionele en psychische verwaarlozing of mishandeling? Er zijn steeds minder veilige plekken voor kinderen, waar ze gevoed worden met de geweldige zegeningen van God.

Terug naar jou en mij. Hoe kunnen wij vanuit ons hart de houding van Jezus aannemen? Volgens mij zien we Jezus 3 dingen doen in Marcus 10, waar wij iets van kunnen leren:

1. Omarmen

Allereerst is het ontzettend belangrijk dat we kinderen ontvangen en omarmen. Ontvangen betekent dat we ons ervan bewust zijn dat ze een geschenk zijn. En met omarmen geven we het kind de boodschap: ik aanvaard jou als bijzonder geschenk. Je bent geliefd en gezien. Niet alleen letterlijk omarmen, maar ook door je gedrag naar het kind te laten zien dat het onvoorwaardelijk geliefd is.

Jezus belooft iets bijzonders als wij kinderen ontvangen: ‘Wie zo’n kind ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij’ (Mattheüs 18:5). Welk kind kun jij vandaag in Zijn Naam ontvangen? Het kan ook een kind van iemand anders zijn, die jij mag ontvangen en waarvoor je kunt bidden.

2. Handen opleggen

Het tweede wat Jezus doet is hun de handen opleggen. Handen zijn een essentieel onderdeel van ons lichaam, en we kunnen er van alles mee doen. We kunnen ermee liefhebben en vermanen, maar ze kunnen ook beschadigen en verwonden. Het is dus nogal van belang hoe en waarom Jezus de handen oplegt. Zijn handen zouden doorboort worden aan het kruis en onze wonden in zich dragen. Zo legt Jezus Zijn genezende handen op de kinderen.

Ook jij mag je handen op kinderen leggen, wanneer je voor hun bidt. Als ze pijn of verdriet ervaren, beschadigd zijn. Jezus wil genezing en herstel brengen, daar waar jij en ik dat niet kunnen.

3. Zegenen

En als laatste zegent Hij ze. Hij belooft ze het Koninkrijk van God, waar Hij zelf Koning is. Hij zegent ze met zijn vrede, shalom. Alleen Zijn zegen maakt de kinderen echt rijk.

Zegen je kinderen als je die mag hebben, of kinderen die God op je hart gelegd heeft. Dit kun je doen door Bijbelverzen over ze uit te spreken of gericht over bepaalde dingen in hun leven Gods aanwezigheid uit te bidden. Maar zegenen kan ook betekenen dat je een keer iets leuks met ze gaat doen of ze op een andere manier verrast. Mooie herinneringen zijn zegeningen die hun leven lang meegaan!

Aan de slag!

Schrijf de namen van de kinderen waar je voor wilt gaan bidden op. Vraag God om je in gedachten te brengen wat je voor de kinderen mag bidden.

Wijd jezelf komende week aan het bidden voor de kinderen en zegen ze in Jezus’ naam.  

Deel deze overdenking

  1. Renee schreef:

    Dankjewel Jacomien! Heel waardevol!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap