Een belangrijke waarschuwing van Judas

08

aug

Anna-Carina

“Pas op, kijk uit! Er zijn bepaalde mensen in jullie kringen waarvoor je moet uitkijken. Waarom? Ze doen alsof ze ‘een goed christen’ zijn, maar misbruiken Gods genade als een soort vrijbrief om erop los te leven. Deze mensen geloven niet in God en in wat Hij heeft gedaan om ons genade te geven. Dus kijk uit dat je niet door hen wordt ‘besmet’… ” Judas wilde eigenlijk over wat anders schrijven, maar voelt zich gedwongen om christenen hiervoor te waarschuwen. Vandaag komt het korte boek van Judas aan bod. Judas schetst hierin de kenmerken van deze mensen en geeft vervolgens concrete tips hoe je als christen hiermee om moet gaan.

Lieve broeders en zusters, ik wilde jullie dringend schrijven over de redding die wij allemaal hebben gekregen. Maar eerst moet ik jullie iets anders zeggen: doe je uiterste best om het geloof vast te houden dat God jullie heeft gegeven omdat jullie bij Hem horen. Want er zijn bepaalde mensen de gemeente binnengeslopen die zich niets van God aantrekken. Ze leven er maar op los. Ze denken dat God zó vriendelijk is, dat Hij het allemaal wel vergeeft. Ze geloven niet in onze enige Heer en Meester, Jezus Christus. (Vers 3-4)

Judas wilde in zijn brief schrijven over de redding die wij, christenen, hebben ontvangen van God. Maar hij voelt zich genoodzaakt ons te waarschuwen voor iets anders, namelijk mensen die Gods genade misbruiken. In andere vertaling worden ze goddelozen genoemd (God-loos). Wat is de kern van deze goddelozen? Ze misbruiken Gods oneindige genade als een vrijbrief om te doen wat ze willen. Ze geloven niet in God.

Welke andere kenmerken van deze mensen schetst Judas?

  • Maar die mensen over wie ik het heb, maken alles belachelijk wat ze niet kennen of begrijpen. Ze gedragen zich als domme dieren die niet kunnen nadenken. Ze begrijpen alleen dat wat ze kunnen zien. Het loopt dan ook slecht met hen af. (Vers 10)
  • Ze bederven de maaltijden die jullie met elkaar houden. Zonder zich daarvoor te schamen, komen zij alleen maar om zich vol te eten. (…) Ze zijn als bomen waar zelfs laat in de herfst nog steeds geen vruchten aan zitten, morsdood en helemaal ontworteld. (Vers 12)
  • Ze zijn als golven van de zee die door de wind zó worden opgezweept, dat er schuimkoppen op komen. Want ze laten zich zó door hun slechte verlangens opzwepen, dat al hun slechtheid komt bovendrijven en zichtbaar wordt. (Vers 13)
  • Ze mopperen en klagen over alles wat hun overkomt. Ze doen waar ze zin in hebben. Ze zijn trots en verwaand. En ze vleien de mensen, in de hoop dat hun dat wat oplevert. (Vers 16)
  • Zij zijn het die verdeeldheid veroorzaken in de gemeente. Ze leven niet vanuit de Geest, want ze hebben de Geest niet. (Vers 19)

Het oordeel over goddelozen

Geven die kernmerken je een beetje een beeld van wat Judas bedoelt? Het oordeel van deze mensen staat al vast. Judas vertelt van verschillende mensen uit het oude testament die onder deze categorie ‘goddelozen’ vielen. Met hen liep het niet goed af. Daarnaast noemt hij de volgende profetie over de straf voor de goddelozen:

“De Heer is gekomen met zijn hemelse leger van tienduizenden engelen. Hij is gekomen om over alle mensen recht te spreken. Hij zal alle mensen straffen die zich niets van Hem aantrekken. Hij zal hen straffen voor alle slechte dingen die ze hebben gedaan en voor alle brutale dingen die ze tegen Hem hebben gezegd.” (Vers 14-15)

Aan de slag!

Kortom, Judas zegt dat je, omwille van je eigen geloof, alert moet zijn voor mensen die Gods genade misbruiken. Hij geeft daarvoor drie concrete opdrachten mee.

  1. Groei en bouw op het fundament van een heilig geloof:

Maar jullie, lieve broeders en zusters, moeten ervoor zorgen dat jullie groeien in je allerheiligst geloof. Dat doe je door je bij het bidden te laten leiden door de Heilige Geest. (Vers 20)

  1. Houd vast aan Gods liefde:

Blijf leven vanuit Gods liefde die in jullie is. En blijf vertrouwen op de liefdevolle goedheid van onze Heer Jezus Christus. Hij zal jullie het eeuwige leven geven. (Vers 21) 

  1. Help anderen bij het leren kennen en houden van God, maar wees voorzichtig dat jouw geloof standhoudt:

Help vriendelijk en geduldig de mensen die twijfelen. Red hen uit het vuur van Gods straf. Maar bij sommige mensen moet je heel voorzichtig zijn als je hen wil helpen, omdat ze zó slecht zijn. Zorg dat je je niet door hun slechtheid laat besmetten! (Vers 22-23)

Deze instructies zijn concreet, maar een behoorlijke opgave om in praktijk te brengen. Daarom sluit Judas af met deze bemoediging:

God kan ervoor zorgen dat u niet struikelt. Hij kan u zover brengen dat u zonder gebreken en vol blijdschap voor zijn schitterende troon komt te staan. 25 Hij is de enige God, Hij redt ons door onze Here Jezus Christus. Hem komt alle heerlijkheid en majesteit toe, alle kracht en macht, vanaf het begin, nu en voor eeuwig. Amen. (Vers 24-25, HTB)

Download de dagtekst en deel ‘m op Instagram, Pinterest of Facebook!

BewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap