Wie je bent in Christus

Categorie

Lees de blog

‘Ik word ook een dagje ouder he.’ Dit is een uitspraak die we wel eens zeggen als we soms wat vergeetachtig zijn. Terwijl ik dit schrijf ben ik net jarig geweest, dus ook letterlijk weer een jaar ouder geworden. Elke dag is een geschenk dat we mogen ontvangen! Psalm 71 laat ons iets zien over […]

Lees de blog

In de vorige overdenking lazen we over de inwendige strijd die je kunt ervaren tussen de Geest en het vlees. De wet en de zonde. Eigenlijk een strijd tussen goed en kwaad. Vandaag wil ik met je kijken naar wat er dan voortkomt uit het vlees, en wat uit de Geest. Hierover lezen we meer […]

Lees de blog

Op Goede Vrijdag riep Jezus het uit: ‘Het is volbracht!’ De wereld veranderde voorgoed. Dat de zonde en de dood geen macht meer hebben, blijkt wel als Jezus drie dagen later opstaat uit het graf. Romeinen 6 zegt: ‘Hij is voor eens en voor altijd voor de zonde gestorven.’ Oftewel, jouw zonden zijn er voor […]

Lees de blog

De beeldspraak over het zijn van een aangename geur van Christus raakte mij. Welke christen wil nou niet Christus’ geur verspreiden? Maar wat houdt het eigenlijk in en hoe doen we dit? Het heeft alles te maken met Christus Die overwonnen heeft en ons daarmee het voorrecht geeft in Zijn triomftocht mee te lopen. Laten […]

In onze Facebookgroep met meer dan tweeduizend leden kun je je aansluiten bij een bestaande Zij Lacht Bijbelgroep of je kunt er zelf één starten! 

Wil je een Bijbelstudiegroep starten?

De community

helemaal gratis!

Sluit je aan

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap