Als christen mag je niet boos zijn, toch?!

12

jun

Daniëlle Geneugelijk

Vandaag denken we met elkaar na over boos zijn. Een niet zo’n gezellige emotie, maar eentje die we allemaal weleens ervaren. Althans, ik wel en ik denk jij ook. Maar is boos zijn niet zondig? En hoe moeten we hier vervolgens mee omgaan? Paulus spreekt de gemeente van Efeze hierover aan en daar mogen wij vandaag ook iets van leren.

Context van de brief aan Efeze

De brief aan de gelovigen van Efeze, zoals die in de Bijbel staat, schreef Paulus toen hij een gevangene was in Rome. Een belangrijk thema in de brief aan Efeze is dat God door Zijn gemeente aan het werk is in deze wereld en alles samenbrengt. In de eerste drie hoofdstukken van de brief legt Paulus uit dat het een werk is van verlossing, opstanding en verzoening. In de laatste drie hoofdstukken noemt Paulus de verantwoordelijkheid van gelovigen in het licht van Gods grote plan. 

Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid.
– Efeze 4:26 (HSV)

De oude en de nieuwe mens

Het stukje tekst over boosheid dat we vandaag doornemen, staat in Efeze 4. Het heeft de titel: ‘De oude en de nieuwe mens’. Paulus benadrukt in de verzen hiervoor dat de mensen niet meer mogen leven zoals de heidenen doen. De heidenen kiezen er namelijk voor God niet te willen kennen en in losbandigheid te leven. Paulus benoemt dat de gelovigen in Efeze zich van deze heidense levenswijze hebben afgekeerd en Christus hebben leren kennen. En omdat zij Christus hebben leren kennen, hebben de gelovigen hun ‘oude mens’ afgelegd. Hiermee bedoelt hij de heidense manier van leven. Zij zijn vernieuwd in hun denken en bekleed met de nieuwe mens. Deze is naar Gods beeld geschapen is en wordt gekenmerkt door rechtvaardigheid en heiligheid.

Leefregels volgens het evangelie

Misschien begin je te begrijpen dat vers 26 een gevolg is van het worden van ‘een nieuw mens’ naar het evenbeeld van Christus. Het is goed om te begrijpen in welke context deze tekst geschreven is. Eigenlijk zou je dit vers kunnen zien als een leefregel volgens het evangelie. Het is een leefregel waarin rechtvaardigheid en heiligheid centraal staan en de duivel geen plaats krijgt.

Word boos, maar zondig niet

Paulus schreef deze leefregel aan de gemeente van Efeze. Hij wil ermee zeggen dat onderlinge conflicten in de gemeente een bedreiging vormen voor de eenheid van de gemeente. Om die reden moet de vrede zo snel mogelijk hersteld worden. 

Opvallend is dat dit Bijbelgedeelte aangeeft dat je boos mag worden. Boosheid is een emotie die we van God gekregen hebben en die om allerlei redenen tot uiting kan komen. Boosheid kan ontstaan door onrecht of verdriet en dergelijke. De boosheid op zichzelf is niet iets dat als zonde wordt getypeerd. Maar boosheid kan wel tot zonde leiden. Daar waarschuwt Paulus in dit vers voor. Hij benoemt dat het bij het leven van ‘de nieuwe mens’ hoort om wijs met boosheid om te gaan. Dat betekent dat je je hier niet door laat leiden of verleiden tot het doen van verkeerde dingen. Ook is het van belang om het onderwerp of de persoon die tot boosheid heeft geprikkeld voor zonsondergang te vergeven en de zaak met elkaar uit te praten. Dan komt de eenheid niet in gevaar en krijgt de duivel geen plaats. 

Onze boosheid als christen

Eigenlijk geldt dit hetzelfde voor groepen waarin wij ons bevinden. Boosheid drijft stellen, families en vriendengroepen uit elkaar. Daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk de harmonie met elkaar terug te vinden. Maar eerlijk is eerlijk, wanneer we ons boos voelen, is de verleiding om iets zondigs te doen soms groot. We zeggen lelijke woorden, slaan de deur iets te hard dicht of worden misschien wel fysiek richting iemand. Het is goed om ons te beseffen dat we daarmee de duivel ruimte geven. Dit hoort juist niet bij ons bestaan als ‘nieuwe mens’ die leeft naar het evenbeeld van Christus. Het is goed om je bewust te zijn van deze rol. Tenslotte zijn wij daarmee getuigen in de wereld. We laten iets van Christus zien als wij op een juiste manier met boosheid omgaan. 

Aan de slag!

Bespreek met andere christenen wat kan helpen om niet te zondigen wanneer je je boos voelt.

Deel deze overdenking

  1. Mien Woudstra schreef:

    Boosheid is idd een emotie.als iemand mij boos maakt heb ik me de gewoonte gemaakt,om hier onmiddellijk met Jezus over te praten.ik benoem dan alles wat er in me op komt met Hem.vervolgens zeg ik er met mijn mond er achter aan,maar ik vergeef….van ganser harte. En als ik merk dat ik er dan achter sta met mijn hart.dan pas bespreekbaar maken.want dan spreek je niet meer uit boosheid.
    Om er zo mee om te gaan is werkelijk heerlijk.

  2. Naomi schreef:

    En wat nu als er onmin met je man ontstaat vlak voor zonsondergang? Ik neem deze boodschap “naar de geest” en neem desnoods een nacht de tijd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap