Ontdekken

Categorie

Lees de blog

Al weken zijn de volgelingen van Jezus bijeen in afwachting van de vervulling van Gods belofte. Eindelijk is het zover: Gods Geest wordt uitgestort op de dag van het Pinksterfeest! Het wachten, hopen en bidden zit erop.

Lees de blog

“Vertrouw je Mij?”, misschien herken je deze vraag. Jezus stelt deze vraag in mijn persoonlijke leven vaak. In het Woord van God wordt deze vraag, in verschillende vormen, steeds opnieuw gesteld aan de mens. Naast geloof en liefde, is vertrouwen een belangrijk aspect van het Christen-zijn. Waarom is vertrouwen hebben in Hem zo belangrijk voor […]

Lees de blog

Vandaag is het Hemelvaartsdag. Na Zijn opstanding heeft Jezus nog veertig dagen doorgebracht op aarde. Dit deed Hij om Zichzelf aan Zijn discipelen te tonen en om hen verder voor te bereiden op de taak die ze te wachten stond. Zij moesten het goede nieuws vertellen aan alle volken. Ik ben dankbaar dat ze deze […]

Lees de blog

Heb je weleens meegemaakt dat je door jouw situatie zó in beslag werd genomen, dat je eigenlijk geen oog meer had voor alles wat er verder om je heen gebeurde? De Emmaüsgangers overkwam dit en ik denk dat het voor veel mensen wel herkenbaar is. Juist op die momenten kun je weleens verrast worden als […]

In onze Facebookgroep met meer dan tweeduizend leden kun je je aansluiten bij een bestaande Zij Lacht Bijbelgroep of je kunt er zelf één starten.

Wil je een Bijbelstudiegroep starten?

De community

Gratis!

Sluit je aan

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap