Zorgen in mijn dagelijkse leven // deel 2

13

jul

Maartje Kok

Misschien herken jij dat wel, dat idee dat je je leven wil overzien en de controle totaal in handen wil hebben. Je gaat bedenken hoe je toekomst eruit ziet en hebt het al helemaal gepland, totdat dat moment er komt dat álles anders loopt dan je had uitgedacht. Je staat met lege handen en vraagt je af wat je moet doen.

In mijn vorige blog over bezorgdheid in het dagelijks leven ging het vooral over de kleinere dingen in het leven, onze kleding en het hechten aan de eigendommen die we hebben. Deze blog gaat verder op onze zorgen door, want we maken ons vaak om nog meer dingen druk dan alleen onze eigendommen…

Zorgen over de toekomst heeft bijna iedereen wel: zal ik ooit trouwen, haal ik mijn studie? Maar ook, wordt mijn vader beter? Komt deze situatie ooit nog wel goed? En vul je vragen maar in. Het zijn zorgen die een tandje dieper gaan dan het bezorgd zijn over de uiterlijke dingen, want hier gaat het echt in de diepste kern over ons eigen leven. Wat kunnen we dan hierover uit de Bergrede leren?

Opnieuw komen dan de lessen terug om naar de natuur te kijken en ons te herinneren dat God werkelijk overal voor zorgt. Tot in het kleinste detail van jouw leven wil Hij voorzien. Jezus geeft ons een reminder dat onze Hemelse Vader weet wat we nodig hebben, ook in de meest existentiële zorgen. En, Hij komt met een nog groter bevel:

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.
(Mattheüs 6:33, HSV)

Het woordje wat hier gebruikt wordt voor ‘zoek’, moet worden geïnterpreteerd als: ‘zoek altijd, onophoudelijk.’ Het betekent dat Jezus zijn discipelen aanspoort altijd eerst de zegeningen van het Koninkrijk te zoeken in plaats van andere dingen zoals materiële zaken. Maar ook roept Jezus ons hierin op om het Koninkrijk de kern van ons bestaan te laten zijn. Hij roept ons op Hem de kern van ons bestaan te laten zijn!  Ook zegt Hij dat we zijn gerechtigheid moeten zoeken, dit kan verschillende dingen betekenen. Rechtvaardigheid is een eigenschap van God. God handelt naar wat recht is. Zijn wetten zijn volkomen recht en daar mogen we in genade naar leven. Jezus spreekt erover dat ‘gerechtigheid’ behoort tot Gods Koninkrijk. In Jezus zijn we rechtvaardig voor God en ziet Hij ons aan als volkomen rechtvaardig, alsof we geen onrechtvaardige dingen hebben gedaan. Het zoeken naar zijn gerechtigheid zou je dus kunnen zien als het leven uit en door de genade van Jezus tot eer en glorie van God de Vader.

Drie ‘Hij’-lessen

1. Hij belooft ons geen zorgeloos en pijnvrij leven, Hij belooft wel dat Hij zal voorzien.
2. Hij zal niet alles geven wat wij verlangen te ontvangen, maar Hij geeft wat Hij vindt dat wij nodig hebben.
3. Hij moet degene zijn die de glorie in ons leven ontvangt, onze keuzes zijn gericht op Hem, ook als ons dat soms wat kost.

Het bevel van Jezus om het Koninkrijk te zoeken is de rustplek voor álle zorgen. In het licht van dít Koninkrijk komen alle zorgen op de juiste plek. Dan zien we dat God soeverein is en alles vast in handen heeft, dat Hij de liefdevolle Vader is die zorgt, dat Hij de rechter is die recht zal doen en dat Hij de genadige is die genade geeft op het juiste tijdstip.

Wat te doen?

Loop je met zorgen rond, gá tot God. Zoek zijn aangezicht en zie de zegeningen van het Koninkrijk. Lees zijn woorden en beloftes en zie dat Hij beter is dan dit leven. In onze zorgen en tranen roept Hij ons op, om eerst (!) het Koninkrijk te zoeken. De Koning van het Koninkrijk, Jezus Christus zelf. We komen dan op de juiste plek terecht, hoe bang we ook kunnen zijn voor de toekomst. We komen dan bij Jezus zelf terecht. Zoek, onophoudelijk. Hij geeft zichzelf, en wil al je tekorten aanvullen met zijn genade. En, Hij wijst je op het eeuwig Koninkrijk, daar waar geen tranen en pijn meer zijn, geen ziekte en geen dood meer het woord zullen hebben. Daar, zal de Koning Zelf zijn en wij zullen Hem zien van aangezicht tot aangezicht.

Aan de slag!

1. Leer de tekst over het Koninkrijk uit je hoofd, en laat het een spiegel voor je zijn als je je zorgen maakt.
2. Schrijf nu de tekst ergens in de decembermaand in je agenda, zodat deze onverwachts weer een keer terug kan komen en je het niet zult vergeten.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap