Een boodschap aan rijke mensen – 5 lessen die Paulus je meegeeft

27

aug

Hadassa

Op een schaal van 0 tot 100: sta je dichterbij miljardair Bill Gates of een bedelaar? Deze vraag werd aan een groep mensen gesteld in het programma ‘Achter de Dijken’. Op een trap met 100 treden moesten ze hun positie kiezen. De bedelaar was 0, Bill Gates 100. Veel mensen bleven halverwege de trap staan. Lekker veilig en bescheiden. Maar wat bleek: op wereldschaal zijn alle Nederlanders steenrijk. Ook degenen die leven van een bijstandsuitkering. Zo kwam iedereen uiteindelijk boven tree 88 uit. Of je nu vindt dat je rijk bent of niet. Of je je nu rijk voelt of niet: jij, Nederlandse vrouw, bent steenrijk!

Tijdens de eerste eeuw na Christus was Timoteüs voorganger in Efeze. Hij was door Paulus in deze gemeente achtergelaten om, als vertegenwoordiger van hem, leiding te geven aan de gemeente. Via brieven bleven ze contact houden en gaf Paulus advies over wat er in de gemeente speelde.

In die tijd zaten er ook een aantal rijke mensen in de gemeente. In de eerste brief aan Timoteüs besteedt Paulus daarom aandacht aan het onderwerp ‘geld’. Er waren namelijk gemeenteleden die hier op een verkeerde manier mee omgingen (zie ook de blog: ‘Het evangelie als winst). Na Timoteüs te hebben verteld hoe hij met hen om moet gaan, richt Paulus zich aan het eind van de brief tot de rijke mensen in de gemeente:

Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. En draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig, en bereid om te delen. Zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst, en winnen ze het ware leven.
(1 Timoteüs 6:17-19)

Paulus geeft in het laatste stuk van zijn brief aanwijzingen aan rijke mensen. Hij vertelt hen hoe ze met hun rijkdom en het geld dat ze hebben om moeten gaan. Hij zegt een aantal hele belangrijke dingen:

1.Wees niet hoogmoedig

Paulus draagt de rijke mensen op om niet hoogmoedig te zijn. Waarom niet? Omdat we er zelf helemaal niets aan kunnen doen dat we rijk zijn! We hebben namelijk alles van God gekregen. Eerder in zijn brief, heeft Paulus dit al duidelijk gemaakt:

“Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn.”
(1 Timoteüs 6:7-8)

Wij, mensen, hebben niets in de wereld binnen kunnen brengen. En we kunnen niets meenemen. Alles is gekregen van God. Daarom moet je ook niet hoogmoedig zijn, want jij hebt je rijkdom ook maar gekregen!

2. Zet je hoop niet op geld, maar op God

Daarnaast waarschuwt Paulus rijke mensen: zet je hoop niet op geld! Geld is zoiets onzekers, daar kun je je vertrouwen niet op zetten. Voor je het weet, ben je alles kwijt. Voor je het weet, heb je niets meer om je hoop op te zetten. In plaats daarvan moet je je hoop zetten op God. Hij is zeker. Hij is te vertrouwen. Hij blijft.

Dat lijkt eenvoudig, maar is het niet. Want juist als je rijk bent, is het zo makkelijk om je vertrouwen op geld te zetten. Alles lijkt te koop: eten, een dak boven je hoofd, gezondheid, veiligheid, een goed leven. Maar vroeg of laat zal er altijd iets zijn, wat niet met geld te krijgen is. Waar zet je dan je vertrouwen op?

3. God geeft ons alles om ervan te genieten

Alles wat we hebben, is van God afkomstig. Daar hebben we niks voor gedaan en kunnen we ook niets aan doen. Maar God geeft het niet zomaar. Hij geeft het niet om er vervolgens niks mee te doen. Hij geeft het niet om je schuldig te voelen over wat jij wel hebt en anderen niet.  God geeft aan ons, om ervan te genieten! Hij is goed en heeft ook het goede met ons voor. We mogen genieten van wat we hebben gekregen.

4. Wees rijk aan goede daden

Naast het genieten van wat we hebben gekregen, hebben we ook een verantwoordelijkheid. Paulus zegt tegen rijke mensen: het is leuk dat je rijk bent, maar zorg nu dat je ook rijk wordt in goede daden. Hoe? Door niet al je rijkdom voor jezelf te houden. Door vrijgevig te zijn en bereid om te delen. Door anderen mee te laten genieten van wat jij hebt gekregen. Zo word je niet alleen rijk in geld, maar ook rijk aan daden. Dan ben je nog eens rijk!

5. Win het ware leven

Aan het eind van zijn boodschap geeft Paulus de reden van zijn aanwijzingen. Het heeft alles met het eerste punt te maken: opdat we niet onze hoop stellen op onzekere dingen, maar op iets wat wel zeker is. Als we deze voorschriften opvolgen, zullen we bezig zijn om het ware leven te winnen. We zullen niet bezig zijn om aan dit leven te bouwen, maar aan het eeuwige leven. Zo zullen we een stevig fundament leggen voor de toekomst. Dit geeft zekerheid, waar je je hoop wél op kunt vestigen. Je zult iets ontvangen van blijvende waarde.

Aan de slag!

Paulus heeft een boodschap voor rijke mensen:

1. Wees niet hoogmoedig
2. Zet je hoop niet op geld, maar op God
3. God geeft ons alles om ervan te genieten
4. Wees rijk aan goede daden
5. Win het ware leven

Welk advies van Paulus zegt het meeste tegen jou? Waarom? Wat zou je willen veranderen als het gaat over je omgang met rijkdom?

Bekijk hier het fragment van ‘Achter de dijken’

Deel deze overdenking

  1. Kim schreef:

    Dankjewel Hadassa! Ik was de afgelopen tijd juist bezig geweest met dit onderwerp naar aanleiding van een gesprek met iemand. Jouw overdenking geeft veel wijsheid en inzicht hierin 🙂 Dankjewel en Gods zegen <3

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap