En dan sta je opeens aan het begin van een bron

06

sep

Dorine

Daar sta ik, midden in het bos. Voor mijn voeten op het pad ontspringt een bron. Het begint met kiezels die opeens nat zijn, een paar meter verderop ontstaat er een echt stroompje die zijn weg zoekt. Ik ga op mijn hurken bij de bron zitten en leg mijn handen in het kraakheldere, ijskoude water. Ik zou er bijna een heerlijke verkoelende slok van nemen, maar als een echt stadskind ploppen alle waarschuwingen door mijn hoofd heen. Ik laat het heldere water maar weer door mijn vingers glijden. Een stukje verder komen er verschillende stromen uit verschillende bronnen bij elkaar. Het begin van een rivier die zich over honderden kilometers door het land heen uitstrekt. Zo bijzonder om te zien! Ik kan niet anders dan even omhoog kijken en God bedanken voor het moois dat Hij geschapen heeft!

De woorden uit Openbaring 22:1 komen in mij opgeborreld, net zoals dat stroompje uit de aarde omhoog komt:

En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam.
(HSV)

Johannes heeft bij dé bron gestaan. De bron die ontspringt bij de troon van God. Eenmaal thuis gekomen van deze bijzondere wandeling sla ik mijn Bijbel open om de hele tekst te lezen:

En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des Levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom [zijn] tot genezing van de heidenvolken. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen, en zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn. En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid.
(Openbaring 21:1-5, HSV)

De troon van God en het Lam

Wat een geweldige blik in de toekomst krijgen we hier door Johannes heen! Hij heeft de troon van God en het Lam gezien. Aan het begin van Openbaring in de hemel, hier aan het einde van Openbaring mag hij de troon zien die op aarde zal staan, wanneer de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er zullen zijn.

Bron van levend water

De troon waar de bron van zegeningen ontspringt – stromen van levend water komen voort uit deze eeuwige bron. In Johannes 7:38 kunnen we lezen dat deze bron op dit moment al stromen van levend water voortbrengt. Wanneer je gelooft in Jezus Christus, zul de Heilige Geest ontvangen, het levende water dat door ons heen stroomt.

De boom des leven

Hoe het er precies uit zal zien, weet alleen Johannes, maar wanneer je de tekst leest kun je er wel een plaatje in je hoofd bij maken. De boom des levens markeert de stroom, hij staat in het midden en aan beide zijden van de stroom. Een grote boom die de afbakening en het centrum van de rivier vormt. Dit moet een geweldig grote boom zijn! Stromen van levend water, de boom des levens – alles ademt leven. Wat een geweldig toekomstbeeld krijgen we hier te zien!

De vruchten van de boom en de bladeren

Twaalf verschillende vruchten brengt de boom voort. Elke maand een andere vrucht. Het getal ‘twaalf’ staat in de Bijbel vaak voor de twaalf stammen van Israël, het volk van God. De bladeren worden hier benoemd als de heidenvolken. Jij en ik, die niet behoren tot de twaalf stammen van Israël, maar door de dood en opstanding van Jezus genezing voor onze ziel hebben gekregen. Allemaal mogen we de zegeningen van God ontvangen.

Wat kunnen we met deze bijzondere tekst in ons dagelijks leven?

Zoals ik al kort beschreef, hoeven we niet te wachten op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde om de zegeningen van God te ontvangen. Door het geloof in Jezus Christus hebben we de Heilige Geest ontvangen, Hij is de bron van het levende water en stroomt nu al door ons heen. Steeds meer zullen de vrucht van de Geest (Galaten 5:22) en de gaven van de Geest (o.a. 1 Korinthe 12) zichtbaar worden in ons leven. Wat wij krijgen van de Geest mogen we delen met de gelovige en met de ongelovige mensen in onze omgeving, tot opbouw van je medemens. Hopelijk komen de mensen in onze omgeving tot inzicht en tot geloof!

Aan de slag!

Het zijn mooie woorden, maar hoe kun je dit nu echt praktisch toepassen in je leven?
Dit zal voor iedereen anders zijn, maar de basis is voor iedereen hetzelfde: put uit dé Bron. Hier op aarde mogen we al genieten van de zegen die God ons door de Heilige Geest geeft. Helaas kennen we nog veel moeite, zorgen, pijn en verdriet over de dood. De zegeningen van nu herinneren ons eraan dat we mogen uitkijken naar de nieuwe hemel en nieuwe aarde uit Openbaring waar de zegen volmaakt zal zijn. Geen tranen, geen pijn, geen moeite, geen dood, maar een eeuwig en volmaakt leven met Hem. Denk hier vandaag eens over na!

Deel deze overdenking

 1. Renee schreef:

  Bedankt Dorine voor deze mooie blog ! En het mooie is dat als wij putten uit de Bron , er óók stromen van levend water door ons heen mogen vloeien naar de mensen om ons heen ! 💖

 2. Carola schreef:

  Dank je wel Dorine💞
  Ik kreeg gelijk het volgende lied in mijn gedachten:
  Levend water, verfrissend, vrij;
  het stroomt de berg af tot in de vallei.
  ‘t Is Gods rivier die je vreugde geeft.
  Hij brengt vernieuwing
  aan alles wat leeft.

  Refrein:
  Daar bij de rivier
  gaan je voeten dansen.
  Daar bij de rivier
  zingt je hart een lied.
  Daar bij de rivier
  gaan je ogen lachen;
  kom drink het water,
  ontvang het om niet.

  Het bruist van leven in Gods rivier;
  wie daarvan drinken,
  verheugen zich hier.
  En ben je eens in die stroom geweest,
  dan blijf je dorstig
  naar meer van Gods Geest.

  En op de berg in Gods heerlijkheid,
  daar zien wij Jezus in majesteit.
  En langs de oevers van Gods rivier
  daar juichen wij,
  want zijn liefde is hier

  Dus een Heerlijke start van de dag☺️
  Liefs

 3. Netty schreef:

  Wat geweldig dat we dit als uitzicht mogen weten! Ik denk dat de vreugde zo groot zal zijn dat we ons dit nu in ons onvolmaakte leven op deze gebroken aarde gewoon niet kunnen voorstellen.
  Bedankt

 4. Bep schreef:

  In mij komen de regels van een psalm naar boven, die ik als kind leerde:
  Maar ‘t blij vooruitzicht dat mij streelt,
  Ik zal..ontwaakt..Uw lof ontvouwen,
  U in gerechtigheid aanschouwen,
  verzadigd met Uw goddelijk beeld.
  ( oude berijming).
  Ik zag daarbij jou beeld, wat je net schetste, voor ogen. Wat mogen we daar, reikhalzend naar uitzien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap