Zweven op de wind van Gods Geest

17

feb

Marijke Gootjes-Verhoeve

Het beeld van een arend spreekt veel gelovigen aan: ‘Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest en de kracht van Uw liefde.’ Deze regel uit het bekende lied Opwekking 448 geeft een verlangen aan om Gods kracht te ervaren en boven dagelijkse zorgen uitgetild te worden. Ik wil met je kijken naar het beeld van de arend en het zweven op de wind van Gods Geest. 

Op een middag in september hoorde ik buiten roofvogels roepen. Ik keek omhoog en zag er een aantal vliegen. Ze gingen langzaamaan steeds hoger, tot ze zich konden laten meevoeren op de thermiek. Ze vlogen niet langer zelf, maar zweefden op de wind. Het viel mij op dat hun snelheid en hoogte enorm toenam en ze een heel andere kant op werden meegevoerd. Zij bepaalden niet langer hun koers, maar de wind. Op datzelfde moment kwam Opwekking 448 in mijn gedachten.

Zweven op de wind, gedragen door Gods Geest

… wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen:
zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden,
zij zullen snel lopen en niet afgemat worden,
zij zullen lopen en niet moe worden.

– Jesaja 40:31 (HSV)

Het opwekkingslied is gebaseerd op deze tekst uit Jesaja. Vernieuwde kracht, niet afgemat en moe worden: ja, dat is wat we willen! Zweven klinkt rustgevend en we verlangen naar Gods kracht. We verlangen ernaar om boven de dagelijkse zorgen en drukte uit te stijgen. We willen graag zweven op de wind van Gods Geest, maar beseffen we wat dit betekent? Dat je dan niet langer zelf je koers bepaalt, maar je laat meevoeren door de Geest?

Het was de Geest die Jezus in Lukas 4:1 naar de woestijn leidde. En in Handelingen 16:6-10 verhinderde de Geest Paulus om het Woord in Asia te spreken of naar Bithynië te reizen; hij moest naar Macedonië. Gods Geest kan ons op plaatsen brengen waar wij zelf misschien niet voor zouden kiezen. Durven wij Hem te vertrouwen of vliegen we liever op eigen kracht, zodat we zelf onze koers kunnen bepalen? 

Alles van Hem verwachten

De tekst uit Jesaja verbindt de vernieuwing van onze kracht met het verwachten van de HEERE. Daarmee wordt niet de wederkomst bedoelt, maar dat je alles van Hem verwacht. Dat betekent eigen beperkingen onder ogen durven zien en het toegeven als je zelf graag je richting bepaalt, maar vaak geen flauw idee hebt welke kant je op moet. Durven erkennen dat je moe bent van het zelf vliegen: het moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan…  Alles van Hem verwachten: het zweven op de wind van Gods Geest spreekt van overgave en vertrouwen, zodat Hij ons naar grotere hoogten kan brengen.

‘Neem mijn hart verander mij, laat trots en twijfel wijken, leer mij Uw wil zodat ik U steeds dienen kan’, zegt het lied. Deel jij dit verlangen ook? Durf jij het aan om de controle los te laten en Gods Geest in jou Zijn werk te laten doen?

Zweven gaat niet vanzelf

Roofvogels hebben de warmte van de zon nodig en moeten eerst zelf gaan vliegen om de thermiek te vinden. Ze worden niet zomaar uit een boom of vanaf een rots getild. Zweven op de wind van Gods Geest gaat ook niet vanzelf! We hebben het nodig om in het licht van Gods Zoon en van Zijn Woord te leven. Of volgens het lied: ‘Heel dichtbij Uw hart’ en ‘aan Uw voeten’. Vanaf die plaats zullen we ‘opstijgen als een arend, gedragen door Zijn Geest en de kracht van Zijn liefde’.

Zweven op de wind van Gods Geest is rustgevend, doordat we ons gedragen weten door Zijn kracht. Ook krijgen we een ander perspectief als we afstand nemen van het ‘aardse’ en we dichtbij de hemel leven. Maar het is ook avontuurlijk, want waar zal de Geest ons brengen? Ik geloof op de plek waar Hij ons wil hebben. De plek waar Hij tot Zijn doel met ons kan komen en waar Hij ons kan gebruiken met de minste energie en het beste resultaat. En… Hij gaat met ons mee! Als een ‘vader arend’ zal Hij ons, net als het volk Israël, beschermen en leiden.

Zoals een arend zijn nest beschermt en boven zijn jongen zweeft, zo spreidde de HEER zijn vleugels uit en droeg Zijn volk op zijn wieken. De HEER alleen leidde hen, geen andere god stond Hem bij.
– Deuteronomium 32:11-12 (NBV’21)

Aan de slag!

Waar sta jij in verwachting en overgave? Lees ook eens Johannes 3:8. 

Bron:
Opwekking 488

Deel deze overdenking

  1. Renee schreef:

    Prachtig Marijke, dankjewel!
    ‘ Zij bepalen niet langer de koers ,maar de wind’
    Deze zin zet tot nadenken🙏🏻

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap