Zit jij op de juiste weg? God geeft een GPS!

22

jul

Emilia

Februari 2016 tot en met augustus 2016. Dat was de tijd dat ik als nanny met een gezin mee mocht om de Heer te dienen in het buitenland. Voor mij was het ontzettend gaaf om in een omgeving te zitten waar ik Gods stem nog helderder mocht verstaan. God kreeg alle ruimte in mijn hoofd en gedachte en er stond niets anders in de weg, omdat ik niets anders had. Zo werd Zijn stem helder en duidelijk. Althans, dat dacht ik. God zei dat ik mij weer aan moest melden bij mijn oude gemeente, om verder te gaan op een andere school, dat ik de relatie met mijn ex weer mocht herstellen. God voelde zo dichtbij. Hij voelde in mij! Ik heb gedaan wat er van mij gevraagd werd. Conclusie: de gemeente heeft het erg zwaar gehad, ik ben gestopt met mijn opleiding en ik ben single. Ik heb een GPS nodig.

De wolk boven de tent

Lees mee in Numeri 9 vers 15 t/m 23:

Op de dag dat de tent van ontmoeting werd opgezet, bedekte de wolk de tent van ontmoeting. Van de avond tot de ochtend leek die wolk op een vuur. Zo was het altijd: overdag bedekte de wolk de tent, en ‘s nachts het vuur. Als de wolk opsteeg van boven de tent, reisden de Israëlieten verder. Op de plaats waar de wolk bleef stilstaan, zetten de Israëlieten hun tentenkamp weer op. Als de Heer op die manier het bevel gaf om te vertrekken, trokken de Israëlieten verder. En als de Heer op die manier het bevel gaf om het tentenkamp weer op te zetten, zetten ze het tentenkamp weer op. Zolang de wolk op de tent van ontmoeting was, bleven ze waar ze waren. Als de wolk lange tijd op de tent van ontmoeting bleef, dienden de Israëlieten de Heer bij de tent van ontmoeting en reisden ze niet verder. Soms bleef de wolk maar een paar dagen op de tent van ontmoeting. Op het bevel van de Heer zetten ze het tentenkamp op, en op het bevel van de Heer trokken ze weer verder. Soms was de wolk er van de avond tot de morgen. Als de wolk dan ‘s morgens opsteeg, trokken ze verder. Het maakte niet uit of het dag was of nacht, als de wolk opsteeg trokken ze verder. Als de wolk langere tijd op de tent van ontmoeting bleef, bleven de Israëlieten ook al die tijd waar ze waren en trokken niet verder. Dat kon twee dagen duren of een maand of nog langer. Pas als de wolk opsteeg, trokken ze verder. Op het bevel van de Heer zetten ze het tentenkamp op, en op het bevel van de Heer trokken ze verder. En ze dienden de Heer bij de tent van ontmoeting, zoals de Heer het Mozes bevolen had.

Dit was de tijd dat de Israëlieten onderweg waren naar het Beloofde land met hun leider Mozes, door God aangesteld. Tijdens hun reis hadden ze wat vertraging opgelopen. God leidde het volk met een omweg, zodat ze veel konden leren onderweg. In het bovenstaande gedeelte is de boodschap voor de Israëlieten de komende periode duidelijk: Volg de wolk.

In de toespraak All Systems Go van Steven Furtick sprak hij over het bovenstaande gedeelte. Hij sprak over de GPS van de Israëlieten door middel van de volgende termen.

Guide – leiden

Dit doet mij meteen denken aan ‘de Heer is mijn Herder’. Een bekend vers en een mooie beeldspraak over hoe de Vader ons leidt. De Heer zag en ziet ons, hoe wij soms kunnen verdwalen in ons leven. Hij heeft gezegd: ‘Ik zal jullie Herder zijn’. In deze context was het de wolk of de vuurkolom die voor hen uitging. Zo lezen we hier een stuk van de tijd dat de Israëlieten bij de Rietzee waren.

De Heer ging voor hen uit. Overdag was Hij in een grote, hoge wolk om hen de weg te wijzen. ‘s Nachts was Hij in een wolk van vuur om hen te verlichten. Zo konden ze dag en nacht verder reizen. Aldoor bleef overdag de grote, hoge wolk en ‘s nachts de wolk van vuur voor hen uit gaan.
(Exodus 13:21 en 22)
 

De Heer gaat voor ons uit!

Prioritize – prioriteiten stellen

Elk uur, elke dag, elk jaar kan het zomaar veranderen. Hij gebruikt de onvoorspelbaarheid om ons afhankelijk te maken van Hem en niet van de situatie. En in die onvoorspelbare tijd zegt de Heer, Ik ga je trainen om Mij te vertrouwen!

We krijgen steeds meer zelf de keuze om iets te doen of niet. ‘Hey, hoe was de kerk vanochtend?’ ’’Ik ben niet geweest, mijn hoofd stond er niet naar.’’ Steeds vaker laten we ons leiden door ons gevoel of door de situatie waar we op dat moment in zitten. Ik zie al voor mij hoe de wolk verder trekt en de Israëlieten antwoorden: ‘Nee, ik heb even geen zin om weer verder te gaan.’ Hetzelfde geldt voor relaties/huwelijken en het houden van stille tijd. Laten we ons leiden door onze prioriteiten of ons gevoel? Dat maakt het verschil tussen een volwassen en vast geloof en een mijlpaal- of duikbootgeloof – een geloof dat steeds weer up en down gaat.

Stabilize – stabiliseren

Maar jullie zullen de Heilige Geest krijgen. Hij zal jullie kracht geven. Dan zullen jullie aan de mensen gaan vertellen wat jullie van Mij hebben gezien en gehoord. Eerst in Jeruzalem, dan in heel Judea en Samaria en daarna in de hele wereld. Hierna zagen ze hoe Hij opsteeg naar de hemel. Toen kwam er een wolk en ze zagen Hem niet meer.
(Handelingen 1:8 en 9)

De Bron zit vanbinnen! De Heer gaf ons de Heilige Geest. Hij steeg op naar de hemel en door de wolk zagen de discipelen Hem niet meer. Zo zijn er momenten dat we God niet meer leiding zien geven in ons leven. Het is niet meer nodig om te Heer te zien, want Hij leidt ons van binnenuit en Hij geeft ons kracht om onze weg te gaan! God stuurt ons een wereld in die instabiel en onvoorspelbaar is, maar geeft ons een stevig fundament! Wij mogen van Hem getuigen!

Ook al gaat de tijd anders dan dat ik had verwacht en leek het alsof ik Gods Stem niet had verstaan. God leidde mij blijkbaar met een omweg, zodat ik veel kon leren onderweg! Hij stuurde mij mensen die ik mocht volgen en leert mij prioriteiten te stellen in Hem. Nu mag ik zelf op weg gaan met een veel steviger fundament!

Aan de slag!
De eerste letter van de drie Engelse woorden vormen samen het woord GPS. Beantwoord de volgende vragen om jouw GPS in te vullen.

Guide – Wie of wat heeft jou geleid overdag (in de goede tijden) en in de nacht (in de moeilijke tijden)?
Prioritize – Waar liggen jouw prioriteiten?
Stabilize – Waar ligt jouw stabiliteit? Wat is jouw fundament?

Naar: All systems go

Download de dagtekst en deel ‘m op Instagram, Pinterest of Facebook!

BewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap