Wie tot Mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen

08

jul

Arjannàh Azodi Deylami

Jezus zegt dat wie die tot Hem komt, beslist niet uitgeworpen zal worden. Er zit geen ‘maar’ in de belofte. Er zijn geen uitzonderingen. Geen zonde is zo groot dat de genade van Jezus deze niet kan overbruggen. Of we nu zondaren zijn die voor het eerst bij Jezus komen, of we komen voor de duizendste keer opnieuw bij Jezus, Hij zal ons geenszins uitwerpen.

Wie bij Mij komt

Iedereen die de Vader mij geeft zal bij Mij komen, en wie bij Mij komt zal ik beslist niet wegsturen. 
– Johannes 6:37 (NVB21)

In de oorspronkelijke tekst staat geschreven: ‘Wie bij Mij komt zal ik beslist niet -niet- uitwerpen.’ Soms worden er in het Grieks dubbele negatieve woorden gebruikt, om de kracht en ernst van het woord duidelijk over te laten komen. De meest letterlijke vertaling komt neer op: ‘Iedereen die de Vader mij geeft zal bij Mij komen, en Wie bij Mij komt zal ik beslist zeker nimmer nooit uitwerpen.’

Er staat ‘iedereen’, niet ‘de meesten’. Op het moment dat Vader Zijn liefdevolle oog op Zijn verloren schaap richt, is verlossing zeker.

De Vader – Onze verlossing is niet gegeven door de genadevolle Zoon, die Zijn boze Vader moet kalmeren. Het is de Vader zelf die onze verlossing vaststelt. Hij neemt het initiatief en geeft ons aan Jezus.

Geeft – De Vader geeft. Hij moet niet, maar Hij wil vanuit Zijn hart geven. De Vader wil dat er niemand verloren gaat, daarom geeft Hij ons de tijd om tot Jezus te komen. De tijd die wij hiervoor hebben gekregen is tot het moment dat wij onze laatste adem uitblazen of totdat Jezus terugkomt.

Zal komen – De Vader kent oneindig veel wegen. Wanneer de Vader ons roept, zullen wij tot Jezus komen, en Jezus zal ons niet uitwerpen maar verzoenen met de Vader en een plaats voor ons gereedmaken.

En wie komt – Maar, we zijn geen robots. De Vader is degene die leidend is in onze verlossing, maar Hij zal ons nooit dwingen om tot Jezus te komen.

Komt tot Mij – We komen niet naar een wet. We komen niet naar een kerk. We komen niet eens naar het Evangelie. Dit is allemaal belangrijk, maar we komen tot een persoon, Jezus zelf. 

Onze eigen overtuigingen staan in de weg

Wij, die naar Jezus komen, zijn vaak bang dat Jezus ons niet (meer) wil ontvangen. Dit wordt al duidelijk door het vers zelf. Als er geen angst in ons zou zijn geweest om uitgeworpen te worden, had Jezus deze belofte niet zo expliciet hoeven uitdrukken. Jezus heeft het expres zo uitgedrukt. Om alle bezwaren die wij als zondaren in onszelf ervaren te verbrijzelen. Jezus komt ons met dit vers tegemoet in ons ongeloof, door in Zijn woorden geen enkele opening te laten voor de overtuiging die wij soms kunnen hebben, namelijk dat Jezus ons zal wegsturen wanneer wij tot Hem komen.

Deze belofte is een hele belangrijke belofte. Een belofte die je mag ontvangen en in je hart mag sluiten. Ondanks alle onwaardigheid die je soms kunt voelen in jezelf, is er geen enkele mogelijkheid dat Jezus je zal uitwerpen wanneer je naar Hem toekomt.

Maar, ik ben…

Maar ik ben een grote zondaar, zeg je.
“Ik zal je beslist niet uitwerpen”, zegt Jezus.

“Maar ik ben een hardnekkige zondaar”, zeg je.
“Ik zal je beslist niet uitwerpen” zegt Jezus.

“Maar ik heb niets goeds te brengen”, zeg je.
“Ik zag je beslist niet uitwerpen”, zegt Jezus.

“Maar ik heb het echt verpest, op heel veel manieren”, zeg je.
“Ik zal je beslist niet uitwerpen”, zegt Jezus.

“Maar ik weet niet of ik hier vrij van kan komen op kort termijn”, zeg je.
“Ik zal je beslist niet uitwerpen”, zegt Jezus.

“Maar hoe meer lelijkheid U in mij ontdekt, hoe sneller U klaar met mij bent”, zeg je.
“Wie bij mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen”, zegt Jezus.

Zaak gesloten

De belofte in Johannes 6:37 neemt alle bezwaren weg die wij kunnen hebben om niet naar Jezus toe te gaan, en beantwoordt ze tegelijkertijd. Er is geen enkel bezwaar dat Jezus zou laten besluiten Zijn hart voor ons te sluiten. Er bestaat voor Jezus geen reden.

Het gaat ten diepste niet over wat het leven ons brengt, of hoe wij zijn, of wat wij gedaan hebben. Het gaat om van Wie wij zijn en Zijn onvoorwaardelijke liefde voor ons. Het enige wat Jezus ons vraagt is om naar Hem toe te komen. Hij zal je beslist niet uitwerpen. Zaak gesloten.

Aan de slag!

Voel jij soms een angst dat Jezus je zou uitwerpen? Overdenk het vers en breng het bij Jezus. Een tip: Ik kan het boek ‘Zachtmoedig en nederig van hart’ (‘Gentle and Lowly’ in het Engels) van Dane Ortlund aanraden, wanneer je meer wilt leren over Jezus’ hart.

Bron: deze overdenking is geschreven naar inspiratie van het boek: ‘Gentle and Lowly’ van Dan Ortlund.

Deel deze overdenking

  1. Henrike schreef:

    Dank voor de overdenking. Deze tekst is een bemoediging! En ook een goede om satan voor te houden:er staat geschreven dat Jezus mij niet uitwerkt!

  2. Henrike schreef:

    Er moet staan uitwerpt ipv uitwerkt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap