Where You go, I go! // het verhaal van Ruth

16

jun

Gastblogger

Als we de geslachtsregister van Jezus lezen, staat daar onder andere Ruth, een vrouw die van oorsprong niet tot het Joodse volk behoorde en vanuit haar land gewend was om afgoden te dienen. Niet direct een ‘perfecte’ vrouw te noemen dus. Ook de andere vrouwen die genoemd worden in het geslachtsregister waren niet zo perfect en hadden zo hun fouten gemaakt. Toch gebruikte God deze vrouwen voor zijn plan. Wat een genade! Dat is al een les die je mag meenemen voor vandaag: ook al ben je niet perfect, God wil jou gebruiken. Hij ziet, door het offer van Jezus, trouwens wel perfectie in jou en wil je graag helpen de gaven en talenten die hij in jou gelegd heeft tot volle bloei te laten komen. Vandaag kijken we naar Ruth, wie zij was en wat wij van haar kunnen leren.

Vastberaden en bereid los te laten

Ruth is getrouwd met een van de zonen van Elimelech en zijn vrouw Naomi: Machlon. Elimelech en Naomi zijn in verband met een hongersnood uit Bethlehem weggegaan en zijn als vreemdeling in Moab gaan wonen. Elimelech en Naomi hadden twee zoons. Beide zonen trouwen met een Moabitische vrouw na het overlijden van Elimelech, de ene zoon trouwt met Orpa en de andere met Ruth. Tien jaar later overlijden ook de beide zoons van Naomi. Zo blijven Noami, Orpa en Ruth alleen achter in Moab.

Naomi hoort dat er weer voldoende eten is in Bethlehem en wil samen met haar schoondochters terug naar het land van haar God. Naomi gaat terug naar wat bekend is, maar Orpa en Ruth laten letterlijk hun oude leven achter zich om iets nieuws te beginnen. Eenmaal onderweg bedenkt Naomi dat ze haar schoondochters niets te bieden heeft en smeekt hen beide om terug te keren naar hun eigen land. Orpa besluit uiteindelijk terug te gaan, maar Ruths besluit staat vast. Ze heeft echt besloten alles los te laten waar ze vast aan zat in haar oude leven (haar familie, tradities en land) en ze is bereid om een vreemdeling te worden in het land Juda.

In Ruth 1:15-19 lezen we:

Naomi zei tegen Ruth: “Kijk,  je schoonzus gaat terug naar haar volk en haar goden. Ga nu maar met haar mee!” Maar Ruth antwoordde: “Vraag me alsjeblieft niet om je in de steek te laten. Want waar jij heen gaat, zal ik heen gaan. En waar jij zal slapen, zal ik slapen. Jouw volk is mijn volk en jouw God is mijn God. Waar jij sterft, zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. Ik zweer bij de Heer dat alleen de dood ons zal kunnen scheiden.” Naomi zag dat Ruth vastbesloten was om met haar mee te gaan. Daarom hield ze erover op. Samen reisden ze verder naar Bethlehem.
(BasisBijbel)

IJverig, gehoorzaam, trouw en moedig.

IJverig, gehoorzaam, trouw en moedig zijn andere eigenschappen die we mogen ontdekken bij Ruth als we het Bijbelboek helemaal doorlezen.

Ruth gaat werken op het land, om zo Naomi en zichzelf van voedsel te voorzien. Alles wat Ruth doet is uit liefde, al haar daden komen daar uit voort. Wij kunnen nog zo hard ploeteren en goed doen voor anderen, maar als onze motieven niet voortkomen vanuit ons hart heeft het geen enkele waarde. Laat onze daden, ons dienen, ook uit liefde voortkomen en niet om op een goed blaadje te komen bij mensen of bij God.

Als Naomi hoort bij wie ze op het land gewerkt heeft, komt ze met een plan.

Op een keer zei haar schoonmoeder Naomi tegen Ruth: “Het lijkt mij goed dat ik een man voor je zoek, zodat er voor je gezorgd wordt. Boaz, bij wie jij gewerkt hebt, is familie van ons. Hij gaat vanavond op de dorsvloer de gerst uit de halmen kloppen.  Was je, maak je mooi en doe je beste kleren aan. Ga dan naar de dorsvloer. Maar laat Boaz niet merken dat je er bent, totdat hij klaar is met eten en drinken. Als hij gaat slapen, moet je goed opletten waar hij gaat liggen. Ga dan naar hem toe en kruip bij zijn voeten onder zijn deken. (Ruth 3:1-5, BasisBijbel)

Dit was geen poging om met hem naar bed te gaan. In het boek “Sleutels tot de Bijbel” schrijft David Pawson hierover: “In die tijd kon een meisje niet zelf een man ten huwelijk vragen. Maar ze mocht wel duidelijk maken, dat ze graag met hem zou trouwen. Eén van de manieren om dat te doen was zijn voeten warmen. Dus toen Ruth aan de voeten van Boaz ging liggen en die met haar mantel bedekte, gaf ze daarmee te kennen dat ze er zeker niets op tegen had om met hem getrouwd te zijn.” (p.321)

Blijf daar liggen. Dan zal hij je wel zeggen wat je moet doen.” Ruth zei tegen haar: “Ik zal alles doen wat je zegt.”
(Ruth 3:1-5 BasisBijbel)

In dit stukje komt naar voren hoe trouw en gehoorzaam Ruth is aan haar schoonmoeder. Ruth is ook moedig en voert het gewaagde plan van Naomi uit. Ze baadt zich, smeert zich in met geparfumeerde olie, en doet haar kleed aan. Op haar mooist kruipt ze ’s nachts de dorsvloer op en gaat aan de voeten van Boaz liggen. Dat is niet zonder risico; anderen zouden haar kunnen zien en bovendien moet Boaz haar bedoelingen nog maar goed interpreteren. Ruth had namelijk helemaal geen bijbedoelingen, ze wilde hem niet verleiden, ze wilde hem juist eren en vragen of hij de losser wilde zijn. Daarnaast had Boaz ook zomaar misbruik van haar kunnen maken. Ruth wilde haar schoonmoeder en schoonvader eren en zorgen dat de familienaam en het bezit bleven voortbestaan.

Het verhaal van Ruth loopt goed af. De jonge vrouw die bereid was alles achter zich te laten en als vreemdeling in een ander land te gaan wonen, trouwt met haar ‘losser’ Boaz en ze krijgen kinderen. Zegeningen zijn haar deel.

En jouw verhaal…Ik geloof dat God ook jou de kracht wil geven om te kunnen loslaten, om vastberaden, ijverig, gehoorzaam, trouw en moedig te zijn. Jouw verhaal loopt ook goed af, Jezus is jouw (ver)losser, en hemelse zegeningen zijn jouw deel (Efeze 1:3).

Aan de slag!

In het verhaal van Ruth zien we dat zij radicaal haar eigen leven loslaat en dat God mensen op haar pad zet om alles ten goede te keren. Het verhaal van Ruth laat zien hoe trouw God is. Maar het was Ruth zelf die de stappen in geloof en gehoorzaamheid zette. Hoe kun jij dit verhaal vertalen naar je eigen leven?

Om over na te denken:

– Ben jij bereid om je oude leven achter je te laten? In hoeverre zit jij nog vast in oude gedragingen en denkpatronen?
– Durf jij bepaalde situaties los te laten? Durf jij een onbekende weg in te slaan en daarbij je vertrouwen te stellen op God?
– Tot op welke hoogte durf jij eigenlijk op God te vertrouwen? Durf je de touwtjes die je wellicht nu stevig vasthoudt over te geven aan God? Welke touwtjes zijn dat?

Als het nu gaat om het volgen van Jezus, in hoeverre kan jij dan zeggen: Where You go, I go….?

In hoeverre ben jij bereid om in de voetsporen van Jezus te wandelen? Te gaan waar Hij gaat? Te zeggen wat Hij zegt? Te bidden wat Hij bidt. In hoeverre wil jij een vreemdeling zijn in deze wereld die niets snapt van hoe het werkt in het Koninkrijk van God?

Ben jij creatief? Misschien vind je het wel leuk om op een creatieve manier de tekst: “Where You go, I go” te verwerken. Wij vinden het leuk als jij je creatieve uitwerking met ons deelt op social media.

Deel deze overdenking

 1. Netty schreef:

  Spot on! Bijzonder dat God zijlacht zo gebruikt.

  • Carola De jong schreef:

   Tof te horen. God is goed! En idd bijzonder dat Zij lacht een instrument mag zijn in Zijn hand.
   Blessings

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap