Weet jij dat je een poort van de hemel bent?

20

aug

Gastblogger

Het is een week voor Pinksteren als ik van mijn schoonzus een aller-schattigst filmpje opgestuurd krijg van haar dochtertje met de tekst eronder: ‘Ze is helemaal klaar voor Opwekking.’ Ik open het filmpje en zie hoe ze daar vol overgave staat te zingen: “Een vlammetje hier, een vlammetje daar, een heleboel vlammetjes bij elkaar. En weet je het al, het is feest. Het is het feest van de Heilige Geest.” Ik bekijk het filmpje nog eens en smelt. En terwijl ik het kijk, ontstaat er een verlangen naar dat Pinkstervuur. En ik besluit het boek Handelingen te gaan lezen en word dan ineens bepaald bij de zin: ‘Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u.[…]’  Beseffen jij en ik wat we hebben en daarmee kunnen? Besef jij dat je een poort van de hemel bent? 

Laten we eens beginnen met het lezen van het betreffende bijbelgedeelte: 

De kreupele genezen 
Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het negende uur. En een man die vanaf de moederschoot kreupel was, werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort die de Schone genoemd wordt, om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel binnengingen. Toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat zij de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei: Kijk ons aan! En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: in de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen! 

En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op, en onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en liep rond, en hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. En al het volk zag hem lopen en God loven.
– Handelingen 3:1-9 (HSV).

Besef jij wat je hebt? 

Het vers‘Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u […]’ kwam enorm bij mij binnen.

De eerste vraag die in mij opkwam, was: besef ik wel wat ik heb? En jij, besef jij wat je hebt?  

Besef jij dat, door geloof in Jezus, God jou alle geweldige geestelijke dingen gegeven heeft die er in de hemelse plaats zijn?! Dat Hij, al voordat Hij de wereld maakte, jou uitgekozen heeft. Hij wilde dat je bij Hem zou horen en in Hem volmaakt zou zijn. Hij houdt zo ontzettend veel van je. En omdat Hij zoveel van je hield, wilde Hij dat je, door Jezus, zijn dochter zou worden. Je bent gered door het bloed van Jezus. Door zijn bloed wordt je vergeven dat je ongehoorzaam was aan Hem. Hij heeft je wijsheid geschonken, en samen met Jezus heb je ook de erfenis gekregen die God jou altijd al had willen geven. Je hoort bij Hem, Hij heeft zijn ‘eigendomsstempel’ op je gezet. Dat ‘stempel’ is de Heilige Geest die God aan je gegeven heeft. De Heilige Geest is het bewijs en het voorproefje van het deel van de erfenis dat God je nog gaat geven. Die erfenis is: jouw volledige bevrijding, waardoor je God zult prijzen dat Hij een zo geweldig God is (Efeze 1:1-14). Laat dit gewoon eens even tot je doordringen, hoe rijk jij en ik zijn in Christus.  

Wat doe jij met wat je hebt? 

De vraag die al snel daarop volgt: wat doe ik met hetgeen ik ontvangen heb door mijn geloof in Jezus Christus? God heeft mij niet alle geweldige geestelijke dingen gegeven om voor mezelf te houden, maar om het net als Petrus en Johannes, te delen met de mensen die het nodig hebben. Met het gevolg dat onze hemelse Vader alle lof en eer krijgt die Hij toekomt! We hebben in Jezus een schat ontvangen, een ware rijkdom van hoop en vreugde die we uit mogen delen aan de mensen om ons heen. 

Daar bij de tempelpoort brachten Petrus en Johannes een stukje hemel op aarde. Ze waren zich bewust van wat ze gekregen hadden in Christus, en door de kracht van de Heilige Geest waren ze vol verwachting om het bovennatuurlijk ingrijpen vanuit de hemel te zien gebeuren door hen heen, zodat de kreupele man weer zou kunnen lopen. 

Een poort van de hemel 

Petrus en Johannes lieten daar bij de tempelpoort een stukje hemel op aarde komen. Zij waren als het ware een poort van de hemel, waardoor Gods heerlijkheid gezien kon worden door de genezing van de kreupele man heen. Zo zijn ook jij en ik een poort van de hemel. Jij bent een kanaal waardoor God zijn werk wil doen. Jij bent een poort van de hemel door de woorden die je spreekt, de werken die je doet en de wonderen die je verwacht in Jezus’ naam. Zo mag jij stukjes hemel op aarde brengen, tot aan die dag, de dag dat Jezus terugkomt en Hij voor altijd zijn koninkrijk zal vestigen en het voor altijd de hemel op aarde zal zijn. 

Aan de slag!

Het is toch geweldig om te lezen dat de man opstond en al lopend en springend God begon te loven en prijzen. Wat een getuigenis! Maar hoe komt het dat we, ik in ieder geval wel, soms zo terughoudend kunnen zijn om net als Petrus en Johannes in alle vrijmoedigheid te bidden voor een wonder? Denk hier voor jezelf eens over na.

Je bent natuurlijk niet alleen een poort van de hemel als je bidt voor wonderen. Op verschillende manieren kun jij een poort van de hemel zijn vandaag. 

Vraag in gebed hoe jij vandaag voor iemand een poort van de hemel mag zijn!

Luister tot slot nog naar dit lied.

Deel deze overdenking

  1. Kim schreef:

    Lieve Carola,
    Zo ontzettend veel dank weer voor deze prachtige bemoediging! 🙏❤️ Het is echt een zegen en ik dank God voor mensen zoals jij (en de schrijfsters van Zij Lacht) die ons lichtjes van God kunnen laten zien, vooral op de dagen wanneer het om ons heen heel donker is :’)… Veel DANK ❤️

    God zegene jullie 🙏❤️

    Lieve groet! 💕

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap