Wees sterk en moedig: een bemoediging voor Jozua en voor jou!

10

nov

Tamara Bal

Soms zit het leven mee en gaat het leven goed. Maar soms gebeuren er dingen die je overweldigen, pijn doen of je doen wankelen. Hoe je je vandaag ook voelt en waar je momenteel ook doorheen gaat, ik wil je aanmoedigen met de bemoediging die Jozua te horen kreeg. Woorden die hem overeind hielden in zijn leven.

Jozua als Mozes’ dienaar en opvolger

Jozua is al sinds jonge leeftijd de assistent van Mozes. Toen Mozes het volk Israël door de woestijn leidde, was Jozua zijn dienaar. En toen Mozes de berg Sinaï opging, om de tien geboden van God te ontvangen, mocht Jozua mee. Hij was degene die het leger leidde toen het volk Israël vocht tegen de Amelekieten. En Jozua was ook één van de verspieders die het land Kanaän verkenden. 

Uiteindelijk is Jozua degene die Mozes opvolgt als leider van het volk Israël en zal hij het volk het beloofde land in leiden. Maar hij moet het nu zelf doen. Na jarenlang dienaar van de leider te zijn geweest, is hij nu zelf de leider. We lezen Mozes’ bemoediging in Deuteronomium 31. 

En Mozes riep Jozua en zei tegen hem voor de ogen van heel Israël: Wees sterk en moedig, want ú zult met dit volk het land binnengaan dat de HEERE uw vaderen gezworen heeft hun te geven; en ú zult het hun in erfbezit laten nemen. De HEERE nu is het Die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. 
– Deuteronomium 31:7-8 (HSV)

Een aantal hoofdstukken eerder lezen we al dat God tegen Mozes zei dat hij Jozua moest toerusten en bemoedigen. 

Geef Jozua bevelen, rust hem toe en bemoedig hem; want híj zal voor dit volk uit de Jordaan oversteken en hij zal hun het land dat u zien zult, in erfbezit laten nemen. 
– Deuteronomium 3:28 (HSV)

De bemoediging: wees sterk en moedig, want God is bij je!

Mozes bemoedigt Jozua in het bijzijn van heel het volk en zegt hem moedig en sterk te zijn. “Want God gaat voor u uit,” zegt hij. God faalt nooit. Hij zal Jozua niet loslaten of verlaten. Zijn liefde en trouw verslappen nooit. Jozua mag moedig het volk leiden, beslissingen nemen, veldslagen aangaan en het land Kanaän innemen, in het vertrouwen dat God voor Hem uitgaat. Daarom mag hij moedig ten strijde trekken. En dit is waarom hij deze grote taak op zich kan nemen: God is erbij! Hij zal hem niet verlaten of loslaten.

Niet één bemoediging, maar meerdere

Jozua wordt op verschillende momenten bemoedigd. Allereerst als Mozes het volk vertelt dat Jozua de nieuwe leider wordt; dit hebben we zojuist gelezen. Maar Jozua wordt ook rechtstreeks door God bemoedigd. Je kunt hierover lezen in Jozua 1:7-9. Dit gebeurt nadat Mozes is gestorven, Jozua het leiderschap op zich heeft genomen en God hem roept om het land Kanaän binnen te trekken.
Hier wordt hij dus opnieuw bemoedigd in de taak die voor hem ligt en opgeroepen om op God te vertrouwen. Nogmaals: God verslapt nooit, Hij laat niet los. En Hij roept Jozua op om moedig en sterk te blijven, want Hij is bij Hem. 

In Jozua 10 lezen we vervolgens dat Jozua zijn legeraanvoerders aanmoedigt in de strijd.

Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, wees sterk en moedig, want zo zal de HEERE doen met al uw vijanden tegen wie u strijdt. 
– Jozua 10:25 (HSV)

De woorden die Mozes tot hem sprak, spreekt hij nu als leider naar zijn dienaren. Hij geeft de woorden die God tot hem sprak door aan zijn mannen.

Zo mogen ook wij de woorden waarmee God ons bemoedigt, doorgeven aan anderen. Als christenen mogen we anderen bemoedigen in hun geloof. We mogen dit te allen tijde doen. Jozua werd bemoedigd bij uitdagingen, bij grote verantwoordelijkheden die op hem lagen te wachten, en in moeilijke omstandigheden. En misschien kun jij die bemoediging vandaag ook wel gebruiken: ook jij mag erop vertrouwen dat God erbij is in alle omstandigheden! Hij laat niet los en verlaat je niet. 

Aan de slag!

Misschien heb jij ook wel momenten gehad dat God je bemoedigde. Of dat iemand anders jou een bemoedigend berichtje stuurde. Denk vandaag eens na wie jij kan bemoedigen, of aan wie jij een bemoediging die je zelf kreeg, mag doorgeven. 

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap