Wat zegt Jakobus over goede werken?

16

feb

Alien van Nes

We kunnen de hemel niet verdienen door goede werken te doen. Tegelijkertijd kunnen we ook niet geloven zonder goede werken. Geloof en goede werken gaan hand in hand. Jakobus schrijft er over in zijn brief. Lees je mee?

Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken? Kan dan geloof hem zalig maken? Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hen zeggen: Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hun niet geven at het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood.
– Jakobus 2: 14-17 (HSV)

Geloof zonder goede werken

Wat Jakobus hier zegt, is dat geloof zonder goede werken eigenlijk geen geloof is. Geloof zonder goede werken is net zo zinloos als mensen in nood het goede toewensen, maar diegenen niet helpen met wat ze nodig hebben. Aan goede woorden alleen, hebben mensen die honger hebben niks. En zo heb je ook niks aan een geloof dat geen goede werken heeft. Dat klinkt best hard, vind je niet? Soms is het ook lastig om goede werken te doen, omdat je druk bent met andere dingen die je bezig bent, of omdat je drempels ervaart in het helpen van mensen, enzovoorts.

Jezelf wegcijferen vs. jezelf in het middelpunt

Ik denk dat als het om goede werken gaat, dat we dat aardig breed mogen trekken. Het gaat er om dat we niet voor onszelf leven, dat ons leven niet om onszelf draait. Maar dat we naar anderen omkijken. Dat we tijd en ruimte maken voor de ander.

Dat betekent niet dat we onszelf volledig moeten wegcijferen. In Mattheüs 22:39 (HSV) staat tenslotte: ‘U zult uw naaste liefhebben als uzelf. En niet: ‘Heb uw naaste lief boven uzelf.’ En ook niet: ‘Heb uzelf lief boven uw naaste.’

Ik zou tegen de mensen die heel veel doen voor anderen en zichzelf daarin voorbij lopen, willen zeggen: durf je ook je grenzen aan te geven, durf je rust te nemen om zelf op adem te komen? Ga eens in gebed of God al deze dingen werkelijk van je vraagt. Of zijn er dingen waarbij je de controle los mag laten en het mag uitbesteden aan iemand anders? Zodat je genoeg energie over houdt voor de dingen die God werkelijk van je vraagt.

Tegen de mensen die niet zo veel aan goede werken doen, zou ik willen zeggen: vraag God welke taak Hij voor je heeft en hoe je andere mensen kunt helpen. Een ander helpen mag best wat van jezelf kosten, soms moeten we even over drempels heen of moeten we andere prioriteiten stellen in het leven. Maar uiteindelijk zal dat ook voldoening geven en God zal ons de middelen geven om datgene te doen wat Hij van ons vraagt. Daag jezelf daarin uit.

Dichtbij God leven

Kortom, of je nou veel doet of weinig, of iets daartussen in: ga in gebed om te vragen wat de taken zijn die God voor jou heeft. En richt je daarop, doe daar je best voor. God zal voorzien in datgene wat je nodig hebt, om de taken te doen die Hij voor je heeft.

Jakobus laat zien dat geloof en goede werken niet los van elkaar te maken zijn. Wanneer je gelooft en dichtbij God leeft, vloeit daar automatisch ook het verlangen uit om goed te doen naar de mensen om je heen. Om je in te zetten in Gods koninkrijk. Door meer tijd met God door te brengen, zul je ook steeds meer bereid zijn om datgene te doen dat God van je vraagt. Al moet je jezelf daar soms wel toe aanzetten.

Goede daden op zichzelf brengen je echter niet bij God. Het is heel nobel om goede daden te doen, maar je hebt het geloof nodig om dichter bij God te komen en met Hem te leven.

Aan de slag!

Wie uit je omgeving kan wel wat hulp en/of liefde gebruiken? Bedenk wat je deze week voor diegene zou kunnen doen en doe dat vervolgens. Te denken valt aan:

– Een kaartje sturen
– Op bezoek gaan bij iemand
– Een boodschap doen voor iemand
– Een middagje oppassen op de kinderen van iemand
– Iemand meenemen om ergens een kopje koffie te drinken

Deel deze overdenking

 1. Renee schreef:

  Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
  Efeze 2 vers 10.

  Dankjewel Alien voor deze blog! Ik moest denken aan bovenstaande tekst, wat een rust geeft het dat God de goede werken bereid heeft! En inderdaad wij moeten bereid zijn daarin te willen wandelen! En geweldig om aan Hem dan om wijsheid , liefde en helder inzicht te mogen vragen! Hij voorziet🙏🏻🙌🏻

 2. Betsie Tieman schreef:

  Misschien denken we te veel na over goede werken doen. Ik denk en ervaar als ik dichtbij Jezus leef en aan Hem vraag of ik met Zijn ogen naar mens en omgeving kijk, dat mijn zijn in Hem voldoende is.
  Dicht bij en in Hem leven, dan gaat het verder vanzelf. Als Maria wandelen met God.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap