Wat we van een amandeltak kunnen leren

19

mrt

Anne-Saar Kunz

Wat zou jij zeggen als God jou vandaag riep? Zoals Hij eens de broers Simon en Andreas riep? Dat je alles achter je moet laten en dat je nog maar één levenstaak hebt: Jezus volgen! Of denk aan Mozes, de man die werd geroepen om het volk van Israël te leiden naar het beloofde land. Wat een opdracht om te krijgen. Maar misschien heb jij juist wel hele andere toekomstplannen en zeg je: ‘daar moet ik niet aan denken hoor!’ Of misschien vind je jezelf nog veel te jong. Niet alleen Simon, Andreas en Mozes overkwam het. Maar ook Jeremia, de man uit het Oude Testament. God riep Jeremia om zijn profeet te worden. Een plan dat Hij al had met Jeremia nog voordat hij geboren was.

“Het woord van de Heere kwam tot mij: Voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb Ik u gekend; voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet van de volken. Toen ze ik: Ach Heere Heere, zie, ik kan niet spreken, want ik ben nog maar een jongen. Maar de Heere zei tegen mij: Zeg niet: Ik ben nog maar een jongen, want overal waarheen Ik u zenden zal, zult u gaan, en alles wat Ik u gebieden zal, zult u spreken. Wees niet bevreesd voor hen, want Ik ben met u om u te redden, spreekt de Heere. Toen stak de Heere Zijn hand uit en raakte mijn mond aan. En de Heere zei tegen mij: Zie, Ik geef Mijn woorden in uw mond. Zie, Ik stel u op deze dag aan over de volken en over de koninkrijken, om weg te rukken en af te breken, maar ook om te bouwen en te planten.”
(Jeremia 1: 4-10, HSV)

Een logische reactie van Jeremia. Hij zegt als het ware: ‘Maar hoe dan? Ben ik niet veel te jong? De mensen zien mij aankomen!’ Het zijn vragen die Jeremia stelt aan God. Waarschijnlijk was hij nog maar 15 jaar. Wat zou jouw reactie zijn? Als God je vraagt om van Hem te getuigen, op school, op je werk of thuis, midden in deze wereld? Jeremia vindt zichzelf nog veel te jong. Maar God antwoordt dat hij daar niet over in hoeft te zitten. Hij had dit plan al met Jeremia nog voordat hij geboren werd! En, verzekert God, Jeremia hoeft het niet alleen te doen. Ik ben met u om u te redden, zegt Hij. Jeremia moet het volk van Juda gaan ‘wegrukken en afbreken, vernielen en omver halen.’ Niet bepaald een makkelijke opdracht. Het is Gods straf voor de zonden van het volk. Maar… gelukkig stopt hier Gods plan niet. Wanneer Jeremia dat gedaan heeft, mag hij ook gaan ‘bouwen en planten’. God maakt een nieuw begin!

Om zijn Woord te bevestigen geeft God een voorbeeld aan Jeremia. Hij laat hiermee zien dat Hij echt doet wat Hij belooft.

“Het woord van de Heere kwam tot mij: ‘wat ziet u, Jeremia?’ Ik zei: ‘Ik zie een amandeltak.’ Toen zei de Heere tegen mij: ‘Dat hebt u goed gezien, want ik waak over Mijn woord om dat te doen.'”
(Jeremia 1: 11-12, HSV)

In dit vers wordt gesproken over een amandeltak. Het is hierbij belangrijk om te zeggen dat deze tak, in tegenstelling tot andere takken, al in februari bloeit. Als het nog donker is, de lente nog niet is aangebroken en het licht nog letterlijk ver weg lijkt, begint deze tak al te bloeien. Zo is deze tak een voorbeeld van de belofte van een nieuw begin. God laat zien aan Jeremia dat Hij zijn plan met het volk zal afmaken. Hij is trouw en doet wat Hij belooft.

Aan de slag!

In welk seizoen van het leven zit jij? Misschien is het wel donker en zie je inderdaad letterlijk het licht niet meer. Of heb je geen idee wat Gods plan is met je leven en vraag je je af: ‘maar hoe dan Heer’? Ik zou je willen oproepen om vandaag het beeld van die amandeltak vast te houden. Ook al is het misschien nog donker – God werkt! Bid vandaag concreet voor zijn plan met je leven. Vraag of Hij de weg aan je bekend wil maken. Vraag ook om geduld om te wachten op zijn tijd. En bid tot slot of je mag opmerken ‘welk antwoord God je geeft. Want Hij spreekt tot elk die voor Hem leeft!’ (Psalm 85)

Zegen voor jou!

Deel deze overdenking

  1. Juliette schreef:

    Bedankt voor deze mooie overdenking!! Nog een mooie aanvulling: In de Hebreeuwse tekst is er een woordspel tussen amandeltak en waken. Dat is in de vertaalde tekst niet meer te zien. Het is het woordspel met het woord waken. Daarom gebruikt God het beeld van de amandeltak. God zegt: ..Ik waak over Mijn woord om dat te doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap