Alles wat je aandacht geeft zal gaan groeien

20

jun

Dorine

Wanneer je een plantje de aandacht en de zorg geeft die het nodig heeft, zal het plantje gaan groeien. Wanneer je het blijft verzorgen zal de plant blijven groeien en een mooie volgroeide plant worden. Dit werkt ook zo in onze relaties. Wanneer we onze vrienden de aandacht en zorg geven die ze nodig hebben, dan zullen je vriendschappen gaan groeien. De vriendschap zal zich verdiepen en hechter worden. Én zo werkt het ook in je relatie met Jezus. Als je met Hem praat, zijn woorden leest in de Bijbel, liederen voor Hem zingt, zal je relatie met Hem gaan groeien. Maar wat de ene kant op werkt, werkt ook vaak de andere kant op…

Als ik er niet aan mag denken, denk ik er juist aan!

Als ik je vraag om NIET te denken aan een GROTE GRIJZE OLIFANT dan gebeurt er iets in je hersenen, je denkt automatisch aan een GROTE GRIJZE OLIFANT. Je berispt jezelf: ‘Nee, ik moet nu juist NIET denken aan een GROTE GRIJZE OLIFANT!’ Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar bij mij heeft die GROTE GRIJZE OLIFANT opeens drie SCHATTIGE KLEINE GRIJZE OLIFANTJES om zich heen lopen.

Hierbij geldt hetzelfde principe, alles wat je aandacht geeft, zal gaan groeien. Doordat je je uiterste best aan het doen bent om NIET aan iets te denken, geef je hetgeen je wilt uitdoven nu juist aandacht, dus het zal gaan groeien, het plaatje van de grote grijze olifant wordt daardoor sterker en sterker.

Zo werkt het ook met de verleidingen die we tegen komen. De kunst is hoe je omgaat met deze verleidingen, zodat ze niet zullen groeien.

Hoe komt het dat we vaak toch bezwijken voor verleidingen?

Bij mij gebeurt vaak hetzelfde als wat ik beschreef met de grote grijze olifant. Mijn gedachten gaan de strijd tegen de verleiding aan en de verleiding neemt op een gegeven moment een groot deel van mijn gedachten in beslag. Wanneer het zo’n groot deel van mijn gedachten in beslag neemt, moet ik er vaak aan denken, en dus constant weerstand bieden. Het is het nog maar een kwestie van tijd voordat ik bezwijk voor de verleiding. Ik denk dat dit voor velen heel herkenbaar is!

We gaan een stukje uit Markus lezen waar Jezus reageert op de farizeeërs die het hebben over onrein eten:

Toen riep Hij de grote groep mensen naar Zich toe. En Hij zei tegen hen: “Luister allemaal en zorg dat jullie begrijpen wat Ik zeg. Niet de dingen die je mond íngaan, maken je onrein. Maar de dingen die úit je mond komen, maken je onrein. Als je oren hebt, moet je ook goed luisteren.”

Toen Hij weer thuis kwam, vroegen zijn leerlingen wat Hij daarmee bedoelde. Hij zei tegen hen: “Begrijpen jullie het dan óók niet? Begrijpen jullie niet dat alles wat je mond íngaat, je niet onrein kan maken? Want het komt niet in je hart, maar in je buik. En op een bepaalde plaats gaat het er ook weer uit.” Zo zei Hij dus dat alle soorten eten rein zijn. En Hij zei: “Wat uít je mond komt, maakt je onrein. Want dat komt van binnenuit, uit je hart. Daar vandaan komen de slechte gedachten, verkeerde dingen op het gebied van seks, moord, diefstal, ontrouw aan je man of vrouw, hebzucht, slechtheid, bedrog, gebrek aan zelfbeheersing, roddel, kwaadsprekerij, trots, onverstandigheid. Al die slechte dingen komen van binnenuit naar buiten en maken je onrein.”
(Markus 7:14-23, BasisBijbel)

Hier legt Jezus uit dat we ons niet onrein kunnen maken door dingen te eten. Ik denk zelfs dat ik zover mag gaan, door te zeggen dat we onszelf niet onrein kunnen maken met wat we doen.

Alles mag, maar niet alles is nuttig.
(1 Korinthe 10:23, BasisBijbel)

Wat ons onrein maakt is ons eigen hart, onze eigen gedachten en overwegingen. Wanneer we in aanraking komen met verleiding en we geven de verleiding de ruimte om onze gedachten over te nemen. Daardoor groeien er verkeerde verlangens, verlangens naar méér geld, méér geluk, méér liefde, méér seks, méér bevestiging, méér … Wanneer dit gebeurt zijn we op de verkeerde weg! Het enige waar we méér naar zouden moeten verlangen is naar méér van God.

Hoe kunnen we weerstand bieden tegen de verleiding?

Door de verleiding niet de aandacht te geven die het nodig heeft om te groeien. Dit is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan! Maar het is zeker de moeite waard om het te gaan doen. Geef de verleiding geen ruimte om te groeien, ga de strijd met de verleiding niet aan, maar vul je met Jezus. Vul je met zijn woorden, vul je hart met zijn liefde, vul je gedachten met zijn gedachten. Dan zal je groeien in je relatie met Hem. Er is geen ruimte meer voor de verleiding om te groeien. Je staat er niet alleen voor! Jezus, de Zoon van God, de Almachtige van hemel en aarde staat achter ons. Vanuit zijn kracht leven wij!

Aan de slag!

Oké even praktisch, want dat is tenslotte het moeilijkste; hoe breng je de woorden die je hoort in de praktijk?! Het feit dat ik bijvoorbeeld nu een blog aan het schrijven ben over dit onderwerp, helpt mij om mij te vullen met de woorden van Jezus. Ik lees in de Bijbel, ik kijk terug naar wat Jezus heeft gedaan in mijn leven over dit onderwerp en zie de veranderingen die Hij heeft gegeven in mijn hart en in mijn denken. Hier word ik heel dankbaar van, maar naast dat ik dankbaar word, krijg ik ook het vertrouwen in Jezus dat ik de volgende verleiding ook zal kunnen weerstaan. Ik voel mij opgebouwd, sterk en dankbaar. Mijn relatie met Jezus is verder gaan groeien.

Tip 1: Je hoeft geen blog te gaan schrijven, maar probeer je gedachten over Jezus eens op te schrijven. Als je schrijft, moet je namelijk echt woorden geven aan je gedachten en gevoelens.

Tip 2: Kijk terug op je leven met Jezus, wanneer kon je duidelijk de hand van Jezus in je leven zien? Schrijf dat ook op! Dan kan je het terug lezen wanneer je onzeker bent of even bevestiging nodig hebt.

Tip 3: Zet je favo worship muziek aan en ga hard meezingen! Luistertip voor vandaag: Before the throne of God above

Als er op dit moment verleidingen zijn waar je tegen vecht, wil ik je vragen om het gevecht op te geven. Richt je gedachten op de dingen van Jezus. Breng je strijd bij Jezus. Hij hoort je!

We hebben een Hogepriester die ons kan begrijpen als we zwak zijn. Want we hebben een Hogepriester die op dezelfde manier als wij met het kwaad te maken heeft gekregen. Maar Híj werd nooit ongehoorzaam aan God. Daarom mogen we altijd vol vertrouwen naar Gods troon komen. God verlangt ernaar om ons te vergeven. Daarom zullen we van Hem vergeving krijgen wanneer we verkeerd hebben gedaan. Want Hij zal altijd goed en vriendelijk voor ons zijn. Hij zal ons op het juiste moment te hulp komen.
(Hebreeën 4:14-16)

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap