Wat is echte aanbidding?

26

jun

Daniëlle Geneugelijk

Zittend op je stoel of staand met je handen in de lucht… Hoe ziet jouw aanbidding eruit? Bij aanbidding denken we snel aan muziek maken en liederen zingen. Aanbidding middels muziek neemt in onze kerkdiensten ook een groot deel van de dienst in, maar is muziek wel dé manier om God te aanbidden?

Wat is aanbidding?

Als we kijken naar de vertalingen van het woord ‘aanbidding’ zien we in het Oude en Nieuwe Testament een ander woord. In het oude Testament is shachah het Hebreeuwse woord dat voor aanbidding gebruikt wordt en het betekent: neerbuigen; jezelf ter aarde werpen en jezelf verlagen voor een koning of meerdere en deze eer brengen. In het Nieuwe Testament wordt het woord proskuneo gebruikt voor aanbidding en het betekent: neerbuigen en in adoratie de voeten kussen.

Aanbidding kunnen we dus omschrijven als jezelf neerbuigen, buigen voor God, Hem eer geven en laten zien hoeveel jij van Hem houdt! Het opvallende is dat er in de Bijbel eigenlijk helemaal niet gesproken wordt over aanbidding in muziek; laat staan over welke liederen dat zouden moeten zijn en hoe we deze zouden moeten zingen.

Hoe dan God aanbidden

Als aanbidden betekent dat we ons voor God moeten neerbuigen en Hem de eer moeten geven, ontkomen we er niet aan dat dit iets van ons vraagt in ons dagelijks leven. Of nouja iets, eigenlijk vraagt het alles van ons.

Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God.
– 1 Korintiërs 10:31 (HSV)

Hiermee geeft Paulus aan dat het gedrag (eten, drinken, doen) van een gelovige tot eer van God moet zijn. Dat wil zeggen dat wij God moeten betrekken in ons eten, drinken, doen en laten, zodat we Hem ervoor kunnen danken en de Naam van God daarmee verheerlijkt wordt!

Daarom, aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid van God.
– Romeinen 15:7 (HSV)

De oproep wordt hier gedaan aan de gelovigen in Rome, maar geldt ook voor ons als we God willen aanbidden. Om God eer te geven moeten we elkaar als mensen liefhebben en respecteren, zoals ook Christus ons aanvaard heeft. Hoe zouden wij een broeder of zuster die door Christus is aangenomen, kunnen verwerpen? ‘Tot heerlijkheid van God’, wordt in HTB vertaald als ‘tot eer van God’ en deze uitdrukking hoort bij de opdracht elkaar als mensen aan te nemen – wanneer gelovigen elkaar onderling hebben aanvaard, kunnen zij gezamenlijk God eren en verheerlijken.

Spannender kunnen we het niet maken

Aanbidden gaat dus niet per se om de mooiste muziek spelen, je handen hoog in de lucht gooien of stilletjes mee zingen. Het aanbidden van God is iets wat door onze alledaagse bezigheden, onze omgang met andere mensen zichtbaar moet worden. Door God te danken en te betrekken in onze dagelijkse activiteit, door mensen om ons heen lief te hebben en onze tijd, energie en misschien wel geld hierin te steken, vereren wij God!

Wat kan muziek dan wel?

Muziek maken en liederen zingen is niet per definitie God aanbidden. God aanbidden betekent dus ons letterlijk buigen voor God, ons overgeven en erkennen dat God onze meerdere is die alle eer toekomt. En dit zal zoals hierboven benoemd in ons dagelijks leven tot uiting moeten komen. Maar we kunnen muziek natuurlijk wel gebruiken als een middel om God te loven en eer toe te zingen.

Efeze 5:19-20 zegt: ‘En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart, en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de Naam van onze Heere Jezus Christus’ (HSV). Op deze manier als gelovigen onderling met elkaar spreken is tot opbouw van de gemeente en tot eer van God. Muziek kan dus gebruikt worden tot eer van God, omdat de woorden die we zingen ons kunnen helpen ons voor God te buigen en Hem te eren als je soms zelf de woorden even niet meer weet.

Aan de slag!

Denk eens na over aanbidden als je letterlijk ter aarde werpen voor God, is dit iets wat jij doet? Op welke manier ben jij gewend God te aanbidden?

Deel deze overdenking

  1. Carin schreef:

    Leerzaam! Goed om eens over na te denken hoe ik dat zelf eigenlijk beleef en het geeft mijn danken voor het eten weer extra kleur!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap