Waarom moest Jezus nou écht sterven?

27

sep

Carmen

Een vriend van mij vindt dat er te weinig vragen worden gesteld in de kerk. Iedereen luistert naar de liederen en de preek en daar blijft het (te vaak) bij. Hij stelde eens de vraag; ‘Waarom moest Jezus eigenlijk sterven voor ons?’ Een duidelijk antwoord kreeg hij niet. Er is wel degelijk een duidelijke reden voor zijn sterven. Ik daag jou uit om je vragen en twijfels te bespreken met mensen om je heen. Ondertussen ga ik een antwoord geven op de vraag waarom Jezus moest sterven. Spoiler: Er zit een eye-opener in deze overdenking.

Het gekrijs om me heen is angstaanjagend. Mensen die voor hun leven rennen, kinderen die hard op de grond vallen en niet meer overeind komen. Vrouwen die het uitschreeuwen van de pijn en sterven. Mannen die woedend de slangen dood proberen te trappen. Zonder succes. Ik zie iets bewegen in mijn ooghoek. Nog voordat ik mijn hoofd draai om te kijken wat het is, sla ik hard met een kruik richting de slang. De scherven vliegen om me heen. Ik sta op van de grond en ren naar buiten, weg uit de tent. Ik kijk bang om me heen, zoekend naar de koperen slang die Mozes in het midden van het kamp heeft neergezet. Ik voel een scherpe pijn in mijn kuit. Ik schreeuw zacht. Ik zoek naar de omhoog geheven slang. Daar. Ik kijk. Ik hoef niet te sterven, nu ik Zijn genade heb aangenomen.
(naar Numeri 21:4-9)

En net zoals Mozes in de woestijn de slang hoog opgeheven heeft, zo moet ook de Mensenzoon hoog opgeheven worden. Iedereen die in Hem gelooft zal dan niet sterven, maar het eeuwige leven hebben.
(Johannes 3:14-15)

Johannes vergelijkt hier Jezus’ sterven en verhoging met de koperen slang in de woestijn. Het volk van Israël klaagde tegenover God en Mozes. Daarom strafte God hen door giftige slangen te sturen die de dood zouden brengen. Het volk van Israël had berouw en God gaf genade. Een koperen slang, een verheven koperen slang. Als je gebeten was en hiernaar zou kijken, stierf je niet.

God is een rechtvaardige God. Hij waarschuwde dat de zonde dood brengt, maar nog steeds zondigde het volk. Maar God is ook een genadige God. Daarom gaf Hij hen een teken van genade. Als de Israëlieten hiernaar keken, zouden ze niet sterven. Iedereen die keek werd herinnerd aan Gods rechtvaardigheid, maar ook Zijn genade.

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen maar om de wereld door hem te redden.
(Johannes 3:16-17, GNB)

De Mensenzoon moest hoog opgeheven worden, net zoals de slang. Iedereen die dan in Hem gelooft (naar de slang kijkt) zal niet sterven, maar het eeuwige leven hebben. God had de wereld op dezelfde manier lief, als Hij het volk van Israël liefhad. Daar slaat het woordje ‘zo’ op in Johannes 3:16. God had de wereld niet gewoon lief, zoals veel Bijbelvertalingen doen denken. Nee, Hij had de wereld net zo lief als het volk van Israël.

God is nu nog steeds een rechtvaardige God, maar ook nog steeds een genadige God. Na onze zonden verdienden wij de dood, maar God gaf met Jezus’ genade het leven. Jezus was de enige die voor ons kon sterven, omdat Hij zonder zonde was. Nu is Hij verheven, net zoals de slang. Als we nu in Hem geloven, worden we gered. De dood is nu alleen maar een vage grens tussen dit aardse leven en een eeuwigheid met Hem. De dood is niets meer.

Jezus moest sterven om de wet te vervullen; zonde brengt de dood. Hij was de enige die zonder zonde was en de Wet kon vervullen. Dat heeft Hij gedaan. Toen nam Hij al onze zonde op zich. Daarom moest Hij sterven. Maar hij overwon de dood. De straf die zonde met zich meebracht, heeft hij overwonnen. De wet is vervuld en heeft geen kracht meer. Nu mogen we naar Hem kijken en in Hem geloven. Hij stierf zodat wij niet hoefden te sterven, maar eeuwig leven kunnen ontvangen met Hem.

Aan de slag!

Als je vragen hebt na het lezen van deze blog, stel ze. Stel je vragen aan mensen in je omgeving, in je kerk of in je vriendenkring. Als we geen vragen meer stellen, groeien onze twijfels alleen maar. Welke vraag knaagt al heel lang, maar heb je nog niet kunnen beantwoorden?

Download de dagtekst en deel ‘m op social media. Gebruik de hashtag #zijlacht, vinden we leuk!

Deel deze overdenking

  1. Anne schreef:

    Mooi geschreven!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap