Waarom jij als christen niet zonder de Bijbel kan

18

apr

Daniëlle Geneugelijk

Ervaar jij de Bijbel als een oud, stoffig boek of spreekt dit boek nog iedere dag tot jou? De meningen hierover zullen vast verschillen. Kunnen wij als christen leven zonder kennis te hebben van de Bijbel? Voor het antwoord op deze vraag duiken we de Bijbel in. 

De Bijbel geeft richting

De dichter van Psalm 119:105 (HSV) zegt: Uw Woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad. Hij bezingt eigenlijk in deze hele psalm de veelzijdige wijsheid en diepgang van Gods Woord. Hij benadrukt het belang van het vasthouden aan Gods Woord en de wijsheid die de mensen hierin wordt voorgehouden. De Bijbel geeft ons dus richting aan het pad dat we bewandelen. Is dat ook hoe jij het ervaart? Of bewandel jij je eigen weg?

De Bijbel behoud je

Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan: zij misleiden en worden misleid. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan uw verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt, en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.
– 2 Timotheüs 3:13-17 (HSV)

Paulus schrijft dit aan Timotheüs om hem aan te sporen zich te sterken in de Heer. Hij spoort Timotheüs aan om dicht bij de Heilige Schriften te blijven. Hij schrijft hem dat Gods Woord je behoudt, je opvoedt van kind tot volwassene en je toerust om de Heer te dienen. Het enige wapen dat ons van de misleiders van de duivel kan verslaan, is Gods Woord. De Bijbel staat vol met opdrachten, gedragingen en manieren waarop wij het leven als christenen moeten vormgeven.

Niet alleen lezen, maar ook doen

Maar naast kennis hebben van de Bijbel, moeten we ook uitvoeren wat erin geschreven staat. ‘’En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf’, zegt Jakobus 1:22 (HSV). Iets verder in dat bijbelgedeelte vervolgt Jakobus: ‘Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtige hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet.’ (Jakobus 1:25, HSV). We moeten het Woord van God doen, en niet alleen maar lezen of bestuderen.

De zegen ontvangt men in het uitvoeren van Gods Woord. Jakobus spoort in deze brief de gemeente in Jeruzalem aan om door beproevingen en problemen heen, te groeien in hun geloof: door dat wat er in de Bijbel staat niet alleen te horen, maar te doen. Hoeveel te meer zal dit dan voor ons gelden? De wereld waarin wij leven is van God los, we krijgen allemaal te maken met beproevingen. Hoe vliegen wij deze thema’s aan? Proberen we dit zelf op te lossen of zoeken we onze hoop in God, in zijn Woord? Laten we het Woord van God lezen, ons eigen maken en doen. God weet precies wat goed voor ons is en heeft het allemaal vast laten leggen in Zijn Woord, daarom kun jij als christen niet zonder de Bijbel.

Waarom je als christen niet zonder de Bijbel kan

Terwijl ik dit schrijf, weet ik dat iedere dag de Bijbel lezen een uitdaging kan zijn. Ook in mijn eigen leven worstel ik om een structuur te krijgen in het lezen van Gods Woord. Maar als de Bijbel hét boek is dat ons richting kan geven in ons leven, ons behoud en het enige wapen is waarmee we de misleiders van de duivel kunnen verslaan, dan is het logisch dat juist deze misleiders ons van de Bijbel vandaan willen houden. De Bijbel bezit alle wijsheid die wij als christenen nodig hebben en biedt ons de mogelijkheid te leren over God zijn karakter en alles wat het betekent om als christen te leven in deze wereld. Laten we de misleiders geen kans geven ons van dit prachtige boek vandaan te houden. Begin vandaag met het lezen en leven van de Bijbel!

Aan de slag!

Daag jezelf de komende tijd uit om iedere dag een hoofdstuk uit de Bijbel te lezen. Kies bijvoorbeeld één van de vier eerste boeken van het Nieuwe Testament (de evangeliën) en lees iedere dag één hoofdstuk.

Deel deze overdenking

  1. isabella schreef:

    Mooi, net afgelopen zondag in de preek naar voren gekomen. Ben benieuwd of het derde keer deze week naar voren komt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap