Waarom alleen Jezus het waard is om aanbeden te worden

30

jun

Charlotte Molenaar

Waarom is alleen Jezus al jouw aanbidding en vertrouwen waard? Ik nodig je uit om Hebreeën 1:1 tot 2:4 erbij te pakken. Ondanks dat deze brief al heel lang geleden is geschreven, heeft het ons iets te zeggen. We kijken naar het leven van eerste lezers van de Hebreeënbrief en de teksten uit het Oude Testament die de schrijver aanhaalt om te laten zien dat alleen Jezus al onze aanbidding waard is. Dit spoort ons aan om alleen Jezus te aanbidden en te vertrouwen.

Meer dan de engelen

De gemeente van de Hebreeën hechtte veel belang aan het werk van de engelen. De gemeente bestond namelijk voor het grootste gedeelte uit christelijke joden. Het jodendom van de eerste eeuw na Christus had veel aandacht voor het werk dat engelen deden. Volgens hen hadden engelen de wet gegeven aan Mozes. Engelen stonden dicht bij God en daarom riepen de gelovigen engelen aan om hen te helpen. Aan deze mensen schrijft de schrijver dat Jezus veel belangrijker is dan de engelen: ‘Hij is zoveel meer geworden dan de engelen als de Naam die Hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen.’ (Hebreeën 1:4, HSV)
Zo. Die komt binnen.

Jezus is veel meer dan een engel: ‘Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd: U bent Mijn Zoon…’ (vers 5)
De schrijver haalt hier Psalm 2:7 aan. Die psalm gaat over de koning van Israël. God heeft hem aangewezen als koning. Omliggende volken zagen de koning als godenzoon. Om te laten zien dat David de rechtmatige koning van Israël is, zegt God dat David zijn zoon is. De joden verwachtten echter óók een volmaakte redder, de Messias, die zij ook wel de Davidszoon noemden. Door Psalm 2:7 aan te halen, toont de schrijver aan dat Jezus de beloofde en verwachte Redder is. Jezus is Gods Zoon en de enige en eeuwige koning van de wereld.

Jezus is God

Engelen waren heel belangrijk voor de brieflezers, maar zijn lager dan Jezus, want zij aanbidden God. Jezus is God, want toen Hij werd geboren, aanbaden de engelen Hem (Hebreeën 1:6). Hier citeert de schrijver een oude, Griekse vertaling (de Septuaginta) van Deuteronomium 32:43. Door deze tekst aan te halen, zegt de schrijver dat Jezus de eer toekomt die alleen God toekomt. Voor joden is het belangrijk dat alleen God alle eer krijgt en geen andere goden. Door te zeggen dat we Jezus op dezelfde manier mogen aanbidden, laat de schrijver zien dat Jezus écht God is.

Wat betekent dit voor mij?

Nu denk je misschien: leuk verhaal over engelen, maar wat kan ik hier nu mee? Ik doe toch niet aan engelenverering? Dan wil ik je de volgende vraag stellen: welke dingen of mensen geef jij meer macht dan ze verdienen? Voor de joods-christelijke lezers van de Hebreeënbrief waren dat de engelen, maar de hulp die zij van engelen verwachtten kon (en kan nog steeds) alleen God geven. Tegen een engel heeft God namelijk nooit gezegd dat hij op de troon zit, maar tegen de beloofde Messias wel.

We zagen net dat Jezus de eeuwige Koning is, door Psalm 2:7 aan te halen. Vers 8 tot 12 van Hebreeën 1 citeert drie andere psalmen: Psalm 45:7, Psalm 102:26-28 en Psalm 110:1. De macht die Jezus hier toegeschreven krijgt, hebben de engelen nooit ontvangen. Jezus is de enige die aan Gods rechterhand zit. De engelen aanbidden Hem, knielen voor Hem neer en worden door Hem uitgezonden. ‘Dus, waarom vertrouw je zoveel op engelen?’ vraagt de schrijver hier eigenlijk aan de lezers. Jezus is veel hoger en beter dan enig ander schepsel. Anderen kunnen je helpen, zoals engelen, maar zij regeren niet de wereld.

Jezus alleen

Jezus was er al vanaf het begin van de wereld. Door Hem is alles gemaakt (Hebreeën 1:2). Hij is Gods openbaring. Hij laat zien hoe heerlijk God is en Hij heeft ervoor gezorgd dat wij van onze zonden gereinigd kunnen worden. Alleen Jezus heeft dat kunnen doen. Engelen konden dat niet. Offers van mensen konden dat niet. Daar gaan de volgende hoofdstukken van de Hebreeënbrief over. Alleen Jezus verdient al onze eerbied, ons vertrouwen en onze aandacht. Dat is waar de schrijver mee afsluit in Hebreeën 2:1-4; hij spoort ons aan om vast te houden aan de zaligheid die Jezus ons gegeven heeft.

We moeten niet vasthouden aan de oude, vertrouwde dingen waar we zekerheid in vinden. Ook niet een klein beetje, naast onze houvast in Jezus. Nee, we moeten ons alleen vasthouden aan wat Hij gedaan heeft en dus alleen Jezus aanbidden. God heeft Zijn werk namelijk nog een keer bevestigd met tekenen, wonderen en gaven van de Geest. Laat dus niet los wat je ontvangen hebt in Jezus. Niets of niemand is zo machtig als Hij. Alleen bij Hem ben je veilig. Hij zit op de troon en regeert de wereld. Hij is Gods zoon en is al onze aanbidding en vertrouwen waard!

Aan de slag!

Ga eens bij jezelf na aan welke dingen jij nog vaak je vertrouwen geeft, naast Jezus. Belijd dit, luister het lied ‘In Christ Alone’ van Kristene DiMarco en aanbid Jezus voor wie Hij is.

Deze overdenking is eerder verschenen bij Zij Lacht en is geschreven door Charlotte Molenaar.

Deel deze overdenking

  1. E.C. Schmidhamer schreef:

    Hallo.lees nergens dat we Jesus Christus moeten aanbidden .JC (John 4vs23) en een engelen (Openbaring19vs10) verwijzen naar God de Vader.. alles apostelen aanbidden God dd Vader ze erkennen /geloven wat de Vader zei om naar Zijn Zoon te luisteren.
    Paul Rom 15 vs 6 Opdat gij eendrachtelijk, met een mond, moogt verheerlijken den God en Vader van onzen Heere Jezus Christus. Rom 1 vs 7, 1 Cor 1vs 3
    -Gal 1vs 1-3-1 Pet1vs 3-1 Thess1vs 3, Col 1vs2,3
    etc .etc

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap