Waar verzamel jij je schatten?

20

mei

Hanneke van der Galiën

De wereld kent verscheidene soorten schatten: van kleurige edelstenen tot prachtige schelpen. Zo kan ons leven ook verschillende schatten bevatten: mooie kleren en sieraden, de nieuwste gadgets, een groot huis of die snelle auto. Ons leven is al snel gevuld met allerlei spullen. Maar hoe moeten we eigenlijk met die spullen omgaan?

In de Bergrede zegt Jezus het volgende:

Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen; want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
– Mattheüs 6:19-21 (HSV)

Verzamel geen schatten op aarde

Verzamel geen schatten op aarde. In Jezus’ tijd waren kostbare stoffen, pronkgewaden en houten kisten en meubelen geliefde schatten. Spullen die vergankelijk waren en door motten en roest weggevreten werden. De mot ruïneerde de stoffen en werd door de Israëlieten gezien als een insect dat alles kapot maakte. In de Bijbel wordt de mot vaker gebruikt als een beeld van totale vernietiging (Jesaja 50:9; 51:8; Job 4:19). De roest ruïneerde de houten kisten en meubelen. Nu hoor ik je misschien denken: hoe kan roest schade aanbrengen aan houten voorwerpen? Het Hebreeuwse woord wat hier wordt gebruikt is het woord brõsis, wat letterlijk (aan)vreter betekent en duidt op houtworm. Houtworm kan veel schade aanrichten, het kan er zelfs voor zorgen dat het fundament van een huis wordt aangetast.

De schatten van de Israëlieten vergingen. Net zoals onze schatten, onze eigendommen, zullen vergaan. Want met niets zijn we gekomen en met niets zullen we weer gaan (1 Timotheüs 6:7).

Is het dan erg om dingen te bezitten? Mag een christen rijk zijn? De aartsvaders Abraham, Izak en Jakob waren rijk. Ze bezaten grote stukken land, vee en kostbaarheden. Prediker stelt zelfs dat rijkdom een geschenk van God is (Prediker 5:18). Je kan dus wel aardse bezittingen hebben, maar moet er goed over nadenken hoe je met die bezittingen omgaat, want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken.
– 1 Timotheüs 6:9-10, HSV

‘Het is voor een rijke moeilijk om het Koninkrijk van God binnen te gaan.’ (Mattheüs 19:23-24). Een voorbeeld daarvan is de rijke jongeman die aan Jezus wat hij moest doen om in het Koninkrijk van God te komen. Jezus’ antwoord was dat hij al zijn bezittingen aan de armen moesten geven en Hem moest volgen. Maar de jongeman kon dat niet. Hij was zo erg aan zijn bezittingen gehecht dat hij ze niet weg kon doen, zelfs al zou hij daardoor de grootste schat ter aarde bezitten. Zijn schat was waar zijn hart was en stond tussen hem en God in. Daarom is het voor een rijke ook zo moeilijk om in het Koninkrijk van God te komen, want we kunnen niet twee heren tegelijkertijd dienen (Mattheüs 6:24). We kunnen niet geld en God tegelijkertijd dienen. Wanneer we onze blik teveel op rijkdom gericht houden, raken we afgedwaald van God.

Verzamel schatten in de hemel

Maar wat voor schatten moeten we dan verzamelen? Jezus zegt dat we schatten moeten verzamelen voor in de hemel, maar waar doelt Hij dan op?

Het zijn de dingen van boven, de dingen van God. Paulus schrijft dat ook in zijn brief aan de Kolossenzen. Zoek de dingen die van boven zijn, van Christus. Dingen die betrekking hebben op het Koninkrijk van God. Jaag gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde volharding en zachtmoedigheid na (1 Timotheüs 6:9). De schat die op ons wacht zal onze grootste verwachtingen overtreffen.

Aan de slag!

Waar verzamel jij je schatten? Verzamel je ze op aarde of in de hemel?

Ik wil je vandaag uitdagen om na te denken over jouw bezittingen. Hoe ga je met je bezittingen om? Welke heer dien jij, God of geld? Ga je bezittingen eens bij langs. Heb je al je spullen nodig? Zou je wat je over hebt kunnen delen met mensen die het minder breed hebben?

Deel deze overdenking

  1. Petra Makkink schreef:

    Als je kunt/wilt delen, dan geeft dat zo’n rijk gevoel! Het maakt me veel blijer dan als ik alles zelf zou houden!
    Gods Koninkrijk werkt zo heel anders dan deze wereld!
    Wat is het heerlijk Hem te mogen kennen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap